12-årsregeln – dispens för erfarna redovisningskonsulter som vill bli auktoriserade

Under en övergångstid från 1 juli 2013 till 31 december 2017 tillämpas 12-årsregeln vilken innebär att den redovisningskonsult som arbetat med uppdragsverksamhet i minst tolv år kan ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult utan att de formella utbildningskraven uppnåtts. Ansökan om auktorisation förutsätter att redovisningskonsulten även uppfyller de allmänna inträdeskraven för auktorisation och medlemskap enligt Srfs stadgar § 6.

Efter godkänd ansökan ska den sökande dels genomföra Redovisningskonsultexamen med godkänt resultat och genomföra en Auktorisationsdag. Därefter får den sökande ett certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Redovisningskonsultexamen hålls minst två gånger per år.

Examen hålls under en dag och tar ungefär 5-6 timmar.

Vi arrangerar examenstillfällen och auktorisationsdagar i Stockholm. Dessutom kan examen ges på andra orter för grupper om minst tio personer.

Auktorisationsdagen hålls minst två gånger per år.

Läs mer om Redovisningskonsultexamen och Auktorisationsdagen

Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult

 
26
Jun
26 Jun

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera