Antagningskrav

För att ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du uppfylla de teoretiska kunskapskraven för auktorisation samt ha praktisk erfarenhet enligt gällande antagningskrav nedan. Aktivt medlemskap i förbundet kan erhållas av den som uppfyller kraven i Srf konsulternas stadgar §6 inträdeskrav. Läs mer om inträdeskrav

Är du erfaren konsult med minst 12 års erfarenhet av yrket finns en möjlighet att ansöka om auktorisation enligt 12-årsregeln. Läs mer om antagningskrav enligt 12-årsregeln.

 

Antagningskrav, utbildning och praktik

Högskoleutbildning Högskoleutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning YH  Högskolerelaterad
branschutbildning
Teori Högskoleexamen i ekonomi, 180 högskolepoäng


Varav 120 hp
ämneskrav:

 • 60 hp Företagsekonomi
 • 15 hp Beskattningsrätt
 • 15 hp Handelsrätt
 • 30 hp relevanta ämnen*
Enstaka kurser vid högskola, 120 högskolepoäng


Ämneskrav:

 • 60 hp Företagsekonomi
 • 15 hp Beskattningsrätt
 • 15 hp Handelsrätt
 • 30 hp relevanta ämnen*
Minst 2 år YH-utbildning motsvarande minst 120 högskolepoäng
(400 YH)


Ämneskrav:

 • 300 yhp Företagsekonomi inkl. LIA
 • 50 yhp Beskattningsrätt
 • 50 yhp Handelsrätt
Srf konsulternas Auktorisationsutbildningar motsvarande minst 120 högskolepoäng


Ämneskrav:

 • Företagsekonomiska ämnen motsvarande 90 hp inkl. praktik.
  -Ekonomistyrning
  -Externredovisning
  -Reko
 • Beskattningsrätt motsvarande 15 hp
 • Handelsrätt motsvarande 15 hp
3 år** 5 år** 5 år** 5 år**

*) Relevanta ämnen: Organisation och ledarskap • Marknadsföring • Ekonomistyrning • Externredovisning • Finansiering • Verksamhetsstyrning
• Nationalekonomi • Statistik • Beskattningsrätt • Handelsrätt

**) Praktisk erfarenhet: Praktisk erfarenhet avser fullt ansvar för kunder vilket inkluderar arbete med skatter, bokslut, deklarationer och rådgivning på redovisnings- och/eller revisionsbyrå.


Behöver du komplettera?

Srf Utbildning har unika auktorisations- och påbyggnadsutbildningar med praktisk inriktning som passar alla. Studerar du eller har studerat annan eftergymnasial utbildning och behöver komplettera din utbildning, hjälper vi dig till rätt kunskapsnivå.

Auktorisationsutbildningar hos Srf Utbildning

Srf konsulternas yrkesutbildningar till Auktoriserad Redovisningskonsult bygger på distansutbildning med lärarledda träffar och egna studier. Du kan alltså med fördel arbeta vid sidan av studierna. Alla våra yrkesutbildningar har stark praktisk förankring och beroende på dina förkunskaper och i vilken studietakt du vill läsa, kan vi erbjuda olika utbildningsvägar och nivåer. Se våra auktorisationsutbildningar här 

Validering av din utbildning och praktik

Vi hjälper dig gärna med att få din utbildning eller praktik validerad för att veta att du kommer upp i nivå med gällande utbildnings- och praktikkrav för auktorisation och medlemskap. Fyll i formuläret och bifoga dina betyg och/eller uppgift om praktik. Till ärendeformuläret Validering av utbildning

Certifikat för Auktoriserad Redovisningskonsult

Så snart du fått din ansökan om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund beviljad ska en Redovisningskonsultexamen som innebär ett praktiskt kunskapstest och en Auktorisationsdag genomföras. Därefter får du ditt certifikat som är giltigt i tre år. Certifikatet förnyas med automatik om du uppfyller auktorisationskraven på löpande aktualitetsutbildning, omfattas av ansvarsförsäkring samt minst vart sjätte år genomgår kvalitetskontroll. För varje treårsperiod ska en Auktoriserad Redovisningskonsult genomföra totalt 60 timmar aktualitetsutbildning, varav minst 14 timmar redovisning, minst 14 timmar beskattning och resterande timmar inom valfritt relevant ämne.

Läs om Redovisningskonsultexamen och Auktorisationsdagen

 

Kontakta oss om medlemskap, auktorisation eller Srf konsulternas utbildningar!

 

Medlemsenheten

Tel: 010-483 80 00
E-post: medlem@srfkonsult.se
 
26
Apr
26 Apr

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – moms för mars 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera