Examen/Auktorisationsdag

För att erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du ansöka om auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund, bli godkänd som medlem, ha godkänt resultat i Redovisningskonsultexamen samt genomgå en Auktorisationsdag. Redovisningskonsultexamen och Auktorisationsdagen genomförs i samarbete med FAR.

Redovisningskonsultexamen i kombination med Auktorisationsdagen säkerställer att du kan hantera olika kundsituationer och att din arbetsprocess följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Inbjudan till båda dagarna får du automatiskt från Srf konsulterna när du är klar för auktorisation. Så snart du har en godkänd Redovisningskonsultexamen och genomförd Auktorisationsdag får du ditt certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Boka din Auktorisationsdag, Förberedelsekurs och Redovisningskonsultexamen

 

För att ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund behöver du uppfylla gällande teori- och praktikkrav.

Läs om gällande antagningskrav här

Ansök om auktorisation och medlemskap här

 

Information om Redovisningskonsultexamen

Examen hålls under en dag och är uppdelad i två delar som var och en motsvarar cirka hälften av maxpoängen.

  • Del 1 är allmänna konsultfrågor där vi ställer frågor utifrån Reko och redovisning, skatt och moms. Vi vill här att du beskriver ditt agerande i olika situationer. Denna del består av ett antal kortare frågor.
  • Del 2 är praktikfall med ett kundcase som beskriver ett företags problematik inom olika områden.

Maxresultatet är 80 poäng och för godkänt resultat behöver du uppnå minst 60 poäng. Tiden för genomförande av examen är 6 timmar. Bedömningen av svaren görs enligt en svarsmall men vi tar även hänsyn till alternativa svar, beroende på motiveringen. Srf konsulterna/FARs utbildningsråd utser ett rättningsteam som rättar svaren.

Ta med egen dator om du väljer att lämna svaren på examensfrågorna via USB (USB delas ut på examensdagen). Du kan även lämna svar på papper.

Tillåtna hjälpmedel är Srf Redovisning, Srf Skatt och Associationsrätt, Srf Deklaration och övrig lämplig litteratur (exempelvis Reko, Redovisa Rätt med flera), dator och egna anteckningar.

Vi tillåter inga externa kontakter under provtillfället, det vill säga uppkoppling mot Internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med någon kollega. Däremot går det bra att lyssna på musik via datorn, Ipod eller liknande spelare.

Examensresultat meddelas skriftligt senast 8 veckor efter provtillfället.

Pris för Redovisningskonsultexamen är 3 500 kr exklusive moms.
Om du inte uppnår godkänt resultat, behöver du göra nytt examensprov på den del/delar som ej godkänts. Pris för nytt examensprov är 1 500 kr exkl moms.

Utvalda delar ur Redovisningskonsultexamen med rättningsmall

Redovisningskonsultexamen 15 november 2016 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Redovisningskonsultexamen 19 april 2016 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Redovisningskonsultexamen 17 november 2015 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Redovisningskonsultexamen 2 december 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar 

Redovisningskonsultexamen 30 september 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar 

Redovisningskonsultexamen 3 juni 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Redovisningskonsultexamen november 2013 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Information om Auktorisationsdag Redovisning

Auktorisationsdagen är en obligatoriskt del i auktorisationen och är uppbyggd så att du själv kan välja om du vill genomföra den före din redovisningskonsultexamen som en förberedelse eller efter examen som ett avstamp i din nya yrkesroll som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Litteratur som medtages av deltagaren till kurstillfället:
Reko-svensk standard för redovisningstjänster

Auktorisationsdagen innehåller följande ämnesområden:

  • Ansvarsfrågor
  • Etiska regler
  • Reko ska-krav
  • Redovisningstjänster – processer
  • Dokumentation – överlämningsbart skick
  • Kundnyttan – uppföljning
  • Proaktiv konsultroll

Pris för Auktorisationsdag är 1 500 kr exklusive moms.

Information om Förberedelsekurs inför Redovisningskonsultexamen

Vi går igenom de böcker och underlag som du ska ha med på tentamen. Vi går igenom exempel på frågeställningar och vad som förväntas  i konsultrollen samt övriga praktiska frågeställningar.

Litteratur som medtages av deltagaren till kurstillfället:
Srf Redovisning, Srf Skatt och associationsrätt, Srf Deklaration och Reko-svensk standard för redovisningstjänster

Pris för Förberedelsekursen två dagar är 2 400 kr exklusive moms. Den som deltar i förberedelsekurs som leder till auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund erhåller en utbildningscheck  värd 1 200 kr exklusive moms.

Certifikat för Auktoriserad Redovisningskonsult

Ditt certifikat och din titel får du med automatik så snart du fått godkänt resultat i Redovisningskonsultexamen och har genomfört Auktorisationsdagen.

Kontakt

Allmänna frågor om Redovisningskonsultexamen och Auktorisationsdag Redovisning
kontakta Lena Iredahl, lena.iredahl@srfkonsult.se, 010-483 80 74
Frågor om anmälningsförfarande kontakta Anna Tallavaara,
anna.tallavaara@srfkonsult.se, 010-483 80 31

 
02
May
02 May

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera