Kontakta oss på SRF

Här nedan finner du kontaktuppgifter och information om våra medarbetare.

Telefon

010-483 80 00

E-post

info@srfkonsult.se

Hitta till oss

SRF i Stockholm
SRF i Falun

Organisationsnummer

Srf konsulterna AB 556099-2520

 

Våra medarbetare

Klicka på en avdelning nedan för att läsa mer.

Ledning+
Fredrik Dahlberg
Förbundsdirektör och Verkställande Direktör
Tel: 010-483 80 71
fredrik.dahlberg@srfkonsult.se
Roland Sigbladh
Vice Vd
Tel: 010 - 483 80 76
roland.sigbladh@srfkonsult.se
Margareta Perlström
Administrativ chef/Controller
Tel: 010-483 80 66
margareta.perlstrom@srfkonsult.se
Medlem / Administration+
Lena Iredahl
VD- och förbundssekreterare
Tel: 010-483 80 74
lena.iredahl@srfkonsult.se
Olle Larsson
Medlemsservice, Annonser och Försäkringar
Tel: 010-483 80 85
olle.larsson@srfkonsult.se
Kristina Steen
Medlemsservice och Auktorisation
Tel: 010-483 80 64
kristina.steen@srfkonsult.se
Katarina Norberg
Medlemsservice och Auktorisation
Tel: 010-483 80 62
katarina.norberg@srfkonsult.se
Nina Bergström
Administrativ assistent
Tel: 010-483 80 72
nina.bergstrom@srfkonsult.se
Ann-Marie Eriksson
Medlemsadministratör
Tel: 010-483 80 67
ann-marie.eriksson@srfkonsult.se
Maria Lennolf
Försäkringar och administration
Tel: 010-483 80 68
maria.lennolf@srfkonsult.se
Marknad+
Petra Lagnehag Zars
Marknadschef
Tel: 010-483 80 86
petra.lagnehag.zars@srfkonsult.se
Eva Byström
Marknadskoordinator
Tel: 010-483 80 81
eva.bystrom@srfkonsult.se
Nadia Granqvist
Grafisk form och produktion
Tel: 010-483 80 84
nadia.granqvist@srfkonsult.se
Karolina Gunnarsson
Grafisk form och produktion
Tel: 010-483 80 83
karolina.gunnarsson@srfkonsult.se
Olle Larsson
Medlemsservice, Annonser och Försäkringar
Tel: 010-483 80 85
olle.larsson@srfkonsult.se
Jan Wallin
Tryckeri/Logistikansvarig
Tel: 010-483 80 82
jan.wallin@srfkonsult.se
Sandra Berglund Vega
Onlinemarknadsförare
Tel: 010-483 80 87
sandra.vega@srfkonsult.se
Ekonomi+
Margareta Perlström
Administrativ chef/Controller
Tel: 010-483 80 66
margareta.perlstrom@srfkonsult.se
Lena Hedman
Ekonomiansvarig
Tel: 010-483 80 63
lena.hedman@srfkonsult.se
Utbildning+
Marie Kapla
Kursansvarig Skattekurser och Kombinerade kurser
Tel: 010-483 80 35
marie.kapla@srfkonsult.se
Lena Hedman
Ekonomiansvarig
Tel: 010-483 80 63
lena.hedman@srfkonsult.se
Maria Jakobsson
Kursansvarig Redovisningskurser och Ekonomistyrningskurser
Mobil: 010-483 80 34
maria.jakobsson@srfkonsult.se
Eva Jansson
Kursansvarig Lönekurser, Juridikkurser, Momskurser och Redovisningskurser
Tel: 010-483 80 33
eva.jansson@srfkonsult.se
Kerstin Johansson
Försäljning
Tel: 010-483 80 38
kerstin.johansson@srfkonsult.se
Pia Ljunggren
Kursansvarig Auktorisation
Tel: 010-483 80 36
pia.ljunggren@srfkonsult.se
Anna Tallavaara
Kursansvarig E-kurser
Tel: 010-483 80 31
anna.tallavaara@srfkonsult.se
Pontus Vogel
Studievägledare
Tel: 010-483 80 37
pontus.vogel@srfkonsult.se
Kvalitet+
Eva Sandström
Kvalitetschef, Auktoriserad Redovisningskonsult
Tel: 010-483 80 41
eva.sandstrom@srfkonsult.se
Åse Hansen
Kvalitetsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult
Tel: 010-483 80 45
ase.hansen@srfkonsult.se
Annelie Raquette
Kvalitetsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult
Tel: 010-483 80 46
annelie.raquette@srfkonsult.se
Eva Perninge Forsell
ISO-samordnare och sekreterare i Disciplinnämnden
Tel: 010-483 80 42
eva.perninge.forsell@srfkonsult.se
Sakkunniga+
Claes Eriksson
Redovisningsexpert
Tel: 010-483 80 51
claes.eriksson@srfkonsult.se
Jonas Sjulgård
Skattejurist
Helen Bäckqvist
Samordnare Sakkunskapsenheten
Tel: 010-483 80 43
helen.backqvist@srfkonsult.se
Mats Brockert
Skattespecialist
Tel: 010-483 80 53
mats.brockert@srfkonsult.se
Mikael Carlson
Branschansvarig Redovisning
Mobil: 070-837 63 75
mikael.carlson@srfkonsult.se
Försäkring+
Olle Larsson
Medlemsservice, Annonser och Försäkringar
Tel: 010-483 80 85
olle.larsson@srfkonsult.se
Maria Lennolf
Försäkringar och administration
Tel: 010-483 80 68
maria.lennolf@srfkonsult.se
Lön+
Zennie Sjölund
Ansvarig SRF Lön
Tel: 010-483 80 56
zennie.sjolund@srfkonsult.se