Juridikkurser

En juridikkurs inom redovisningsområdet kan handla om hur ägarskiften går till i praktiken, vad det finns för möjligheter i en fission eller fussion eller få grundläggande kunskaper inom avtalsrättens område. Vi har ett antal bra juridikkurser som passar dig som arbetar med redovisningsuppdrag till vardags. Alla med praktisk förankring.

Ägarskifte i praktiken

Nu när det inom en 10-12 årsperiod är fler än 200 000 företag som kommer att stå inför ett ägarskifte är det stor nytta att kunna erbjuda rådgivning inom området. Den här kursen ger en översiktlig insikt i regelverken som styr och de praktiska kunskaper som behövs för att ...

Läs mer

Avtalslagen i teori och praktik

Alla inköp av varor, tjänster eller annat innebär att något slags avtal har träffats. Grundläggande kunskaper inom avtalsrätten är därför nödvändigt för redovisningskonsulten såväl i den egna verksamheten gentemot kunder och leverantörer, som att med kompetens gentemot kunder ...

Läs mer

Styrelsens ansvar i aktiebolag onlinekurs

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag innebär ett risktagande. Lär dig regelverket om vilket ansvar som finns för de personer som träder in i ett aktiebolags styrelse – något som varje person med uppdrag i ett aktiebolags styrelse bör ha grundläggande kännedom om.

Läs mer

PUB – Juridik/Handelsrätt

Den här delkursen är en av de fem ämnesblock som ingår i yrkesutbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB. Kursen ger dig juridikkunskaper inom redovisningskonsultens område. Via lärarledda föreläsningar, e-kurs och distansstudier på egen hand lär du dig de viktiga delar ...

Läs mer

Auktoriserad Redovisningskonsult Handelsrätt PLUS

Handelsrätt PLUS är en utbildning som inleds med en introduktion till juridik i Sverige och andra länder följt av introduktion till det svenska rättssystemet. Du lär dig mer om avtalsrätt, d v s avtals tillkomst, samt kontraktsrätt, vilket innebär innehåll i olika avtalstyper. Vi ...

Läs mer

Redovisningskonsulten och penningtvättslagen onlinekurs

Redovisningskonsulter tillhör de verksamhetsutövare som måste följa lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den här kursen innehåller information om vad lagen innebär samt råd hur du ska utforma skriftliga rutiner och blanketter.

 

Läs mer

Företagsanpassade kurser

Vill du att vi kommer till dig och håller kurs? Är ni ett gäng som är intresserade av ett särskilt ämne? Har ni egen kurslokal? När ni är några stycken så kan ni spara både tid och pengar genom att anlita oss att komma till er och hålla kurs. På det sättet sparar ni både rese- ...

Läs mer

Licenspaket onlinekurser

Kunniga lärare, kvalitetssäkrat innehåll, alltid tillgängligt!
Fler och fler upptäcker fördelarna med kurser online. Utbudet är stort, alltid tillgängligt och utbildningsformen är mycket kostnadseffektiv.

Läs mer