Redovisningskurser

Letar du efter en redovisningskurs med praktisk inriktning? Srf konsulterna erbjuder redovisningskurser från grundläggande nivå till specialistnivå. Välj bland allt från bokföringskurs, löpande redovisning, bokslut enligt K2 och K3, årsredovisningskurs till specialkurser som rimlighetsanalys och affärsrådgivning. Alla med stark praktisk förankring.

Auktoriserad Redovisningskonsult – Företagsekonomi

Det här är en distanskurs på högskolenivå som ger dig  kunskaper och förståelse för företagets affärer och företagets styrning, organisation och marknadsföring samt djupare kunskaper och färdigheter inom resultatplanering, kalkylering och finansiering. Kursen ...

Läs mer

Auktoriserad Redovisningskonsult – Externredovisning

Det här är en distanskurs i externredovisning på högskolenivå som ger dig allt från grundläggande begrepp inom redovisning till verktyg och kunskaper för att exempelvis kunna upprätta årsredovisningshandlingar för aktiebolag. Den här kursen passar utmärkt för dig som vill ...

Läs mer

PUB – Redovisning

Den här delkursen är en av de fem ämnesblock som ingår i yrkesutbildningen Auktoriserad Redovisningskonsult – PUB. Kursen ger dig rätt kunskaper inom redovisning motsvarande högskolenivå. Via lärarledda föreläsningar, e-kurser och distansstudier på egen hand lär du dig den ...

Läs mer

Årsredovisningslagen onlinekurs

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om bland annat upprättande av årsredovisning, värderingsregler och noter. I denna kurs lotsas du igenom ÅRL på ett översiktligt och mycket strukturerat sätt.

Läs mer

PLUS Externredovisning

Externredovisning PLUS är en utbildning som ger dig allt från grundläggande begrepp inom redovisning till verktyg och kunskaper för att kunna upprätta årsredovisningshandlingar för aktiebolag. Den här kursen passar utmärkt för dig som vill bygga på dina kunskaper inom ...

Läs mer

Rimlighetsanalys av redovisningen

En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. Vi analyserar och gör olika beräkningar, tittar på trender och rimlighetsanalyser. Olika branscher såsom handelsföretag och tjänsteföretag belyses. Dagen avslutas med diskussion. 

Läs mer

K3 Bokslut

Lär dig hur du upprättar ett bokslut enligt K3. Det finns oftare än man tror skäl för det mindre företaget att välja K3. Du får både teoretiska kunskaper samt de praktiska redovisningsmässiga lösningarna för det enskilda företaget jämfört med koncernen.

Läs mer

K3 Årsredovisning

Lär dig den praktiska tillämpningen vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för mindre företag. Du får en genomgång av de viktigaste reglerna och du får också en fördjupad kunskap om vilken information som är obligatorisk enligt K3.

Läs mer

Kassaflödesanalys onlinekurs

Tillgången till likvida medel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna driva sin verksamhet. Det är därför viktigt att förstå hur likviditet uppstår, binds i verksamheten och kan styras för att undvika likviditetsproblem, onödiga lån och räntekostnader.

Läs mer

Koncernredovisning

Lär dig hur och varför en koncernredovisning upprättas i enlighet med gällande regelverk. Kursen ger dig även förståelse om hur koncernredovisningen används som ett viktigt dokument i många beslutssituationer.

Läs mer