Skattekurser

Skatt är ett komplext område och vi kan erbjuda skattekurser som håller dig uppdaterad inom de senaste nyheterna, skatteplaneringskurser, kurser inom momslagstiftningens område, deklarationskurser, kurser i företagsskatt, fastighetsskatt samt jord och skogsbruksbeskattning för att nämna några. En bra skattekurs om året är ett måste för att hålla dig uppdaterad!

Skattenyheter enskild firma, inriktning jord och skog

En hel dag med nyheter och specialkunskaper som fokuserar på frågor som gäller enskilda näringsidkare och då särskilt på jord- och skogsbruk, eftersom det är den vanligaste ägarformen för den här typen av verksamheter.

Läs mer

Jord- och skogsbruksveckan

Uppdatera dig inom ekonomi och beskattning för jord- och skogsbruksföretag. Den här kursen ger dig en bra genomgång av aktuella frågor och fördjupning inom de områden som är speciellt viktiga för den här typen av verksamheter.

Läs mer

Deklaration fortsättning

Kursinnehåll Näringstillgångar och kapitaltillgångar Inventarier Fastigheter Leasing Varulager (inklusive lager av värdepapper) Pågående arbete Kursen behandlar ovan angivna områden inom inkomstbeskattning för aktiebolag och enskilda firmor. Av naturliga skäl behandlas också de ...

Läs mer

Deklaration handelsbolag – grund

Deklaration handelsbolag – grund är en grundkurs i deklaration och beskattning för handelsbolag behandlas deklarationsförfarandet, det vill säga, hur deklarationsblanketterna är utformade och uppbyggda samt hur de ska fyllas i. För att klargöra varför blanketterna ser ut som ...

Läs mer

Fördjupad internationell beskattning

Fördjupad internationell beskattning – arbete i Norden.

Handelsstrukturerna är idag mer internationella. Arbetsgivare, även i mindre företag, sänder ut arbetstagare på löpande uppdrag i olika länder och anställer tillfälligt personer från andra länder.

Den här ...

Läs mer

Auktoriserad Redovisningskonsult Beskattningsrätt PLUS

Beskattningsrätt PLUS är en utbildning som ger dig en introduktion till det svenska inkomstskattesystemet med en viss fördjupning inom framförallt företagsskatteområdet. Några exempel på områden som tas upp är fåmansföretagsbeskattning samt värderingsfrågor vid bokslut. Vissa ...

Läs mer

Bokslutskurs med skatt

Lär dig reglerna för bokslutsdispositioner samt hur du beräknar och bokför dem! På den här kursen får du veta hur det går till i praktiken och du får även lära dig hur vinsten kan disponeras på bästa sätt. Du kommer också att få kunskap om när och hur man upprättar en ...

Läs mer

Fastigheter – redovisning, skatt och moms

På den här kursen redogör vi för några av de typiska utmaningarna inom redovisning, skatt och moms som ett företag som äger en eller flera fastigheter står inför. Redovisningsfrågorna kommer vi dessutom att spegla ur såväl K3- som K2-perspektiv

 

Läs mer

Bokslutsfrågor K2/K3 – sambandet redovisning och skatt

Uppdatera och utveckla dig inom det viktigaste på redovisningsområdet inklusive K2 och K3. Kursen ger dig en genomgång av K2-regelverket och huvuddragen i K3 med tonvikt på skillnaden mot K2, nya 3:12-reglerna samt aktuella skattefrågor gällande sambandet redovisning och skatt.

Läs mer

Skattekurs jord- och skogsbruk 1

Utveckla dig inom området jord- och skogsbruksbeskattning och lär dig allt kring de särskilda skattefrågor som gäller och hur du bäst löser dem. Företagen inom jord- och skogsbruk är många, oftast ägarledda och är en mycket intressant kundgrupp. Det finns stort behov av kunniga ...

Läs mer