Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-05-25 13:50
Sök stöd för skogens miljövärden senast den 10 juni

Det nya stödet Skogens miljövärden riktar sig till skogsägare som vill utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Just nu finns 10 miljoner kronor att söka.

Läs mer


 
2016-05-25 13:46
En fast utbetalningsdag införs för ersättning vid VAB

Från och med den 29:e maj 2016 införs en fast utbetalningsdag för ersättningen tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (VAB). Det innebär att dagens rutin, där utbetalningar sker under hela månaden, tas bort och pengarna betalas ut den 25:e varje månad.

Läs mer


 
2016-05-25 13:33
Förslag om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd K2 och K3

Bokföringsnämnden har remitterat förslag om ändringar av allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR), samt ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning (K3).

Läs mer


 
2016-05-25 13:26
Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag

Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att en inkomst från ett uppdrag till fast pris ska redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort respektive färdigställt. Skatteverket skriver i ett ställningstagande att en sådan redovisning kan läggas till grund för beskattningen.

Läs mer


 
2016-05-25 13:19
Skogsbruk på egen fastighet kan räknas som aktiv näringsverksamhet

Skogsbruk på egen fastighet har i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ansetts utgöra aktiv näringsverksamhet – även då ägaren uppdragit åt utomstående att utföra andragallring och slutavverkning.

Läs mer


 
2016-05-23 13:55
Allmänt uttalande från Revisorsnämnden om K2 och fortsatt drift

Revisorsnämndens tillsynsnämnd har fattat beslut om ett allmänt uttalande rörande revisors agerande i samband med antagandet om fortsatt drift i bolag som tillämpar K2.

Läs mer


 
2016-05-23 13:28
Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) och moms

Skatteverket anser i ett ställningstagande att när den som finansierar ett projekt får en villkorad motprestation i form av en vara eller en tjänst från det företag som sökt finansieringen så kan det vara en omsättning för företaget som får pengarna.

Läs mer


 
2016-05-23 13:08
Nya arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni. Då får du betala full arbetsgivaravgift för personer som är födda 1991 eller senare.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka