Ett nyhetsbrev från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF

SRF Nyhetsbevakning

2015-01-26 08:10
Antalet registrerade UC bedrägerispärrar ökade med 48 procent 2014!

Antalet bedrägerier där någon handlar varor och tjänster med hjälp av någon annans namn s.k. identitetsintrång ökar lavinartat. Bara under 2014 registrerades hela 9 933 stycken bedrägerispärrar hos UC. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2013. Det är också det största antal bedrägerispärrar som UC registrerat under ett enskilt år och snabbast växer antalet identitetsintrång på landsorten.

Läs mer


 
2015-01-22 14:24
1,2 mdr till innovativa företag

Almi lanserar ett nytt Tillväxtlån för Innovativa företag. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige.

Läs mer


 
2015-01-19 22:44
Stark tillväxt och 4 000 fler arbetstillfällen inom restaurangbranschen under 2014

I rapporten ”2014 ett nytt rekordår för restaurangbranschen” redovisar Visita restaurangnäringens utveckling under år 2014.  

Läs mer


 
2015-01-19 22:28
Stigande småhuspriser

Priserna på småhus steg med knappt 1 procent under fjärde kvartalet 2014, jämfört med tredje kvartalet. Vid jämförelsen mellan de två senaste kvartalen på länsnivå ges en splittrad bild över prisernas utveckling. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna på småhus stigit med 7 procent.

Läs mer


 
2015-01-19 22:27
Ökad hushållskonsumtion

Mellan oktober och november ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 0,6 procent. För perioden september-november var ökningen 0,3 procent, i säsongrensade tal, jämfört med perioden juni-augusti. Hushållskonsumtionen ökade med 2,5 procent under oktober 2014 jämfört med motsvarande månad år 2013.

Läs mer


 
2015-01-19 22:26
Ökad produktion inom näringslivet

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,0 procent i november jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med november 2013 ökade produktionen med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Läs mer


 
2015-01-19 11:38
Nyföretagande 2014

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket ökade med tre procent under 2014, och december innebar en ökning för femte månaden i rad. Totalt registrerades 62 368 nya företag hos Bolagsverket under hela 2014, en ökning med 1 841 företag i de fyra vanligaste företagsformerna. I december månad ökade antalet nya företag med drygt 11 procent.

Läs mer


 
2015-01-06 21:33
Helårssiffror 2014 – Företagskonkurserna minskade med 5,7 procent 2014

Antalet konkurser minskade med 5,7 procent under 2014 jämfört med föregående år. Det var bättre än UC:s prognos som inför 2014 pekade på en konkursnedgång på 2-3 procent för helåret. En god inhemsk efterfrågan i kombination med en något förbättrad världskonjunktur har inneburit att svenska företag överlever i högre utsträckning. De branscher som kan uppvisa de största procentuella minskningarna är Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm, Detaljhandeln och Information och kommunikation.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka