Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-10-26 16:46
Skattetillägg vid dödsfall

Om en person som påförts ett skattetillägg har överklagat det under sin livstid, men avlider innan förvaltningsrätten avgjort målet ska domstolen undanröja skattetillägget.

Läs mer


 
2016-10-26 16:43
Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg

Om en oriktig uppgift framgår av en sådan automatisk kontrolluppgift som Skatteverket fått tillgång till med stöd av en överenskommelse med annat land har risken för skatteundandragande minskat på sådant sätt att det finns anledning att sätta ned skattetillägget genom befrielse till en fjärdedel.

Läs mer


 
2016-10-26 16:33
Ändringar i fusionsregelverken

Med anledning av ändringar i årsredovisningslagen har Bokföringsnämnden beslutat om vissa följdändringar i fusionsregelverken BFNAR 1999:1 och BFNAR 2003:2.

Läs mer


 
2016-10-26 16:26
Företag har rätt att dra pengar i tre år

När vi betalar med kort blir det svårare att hålla koll på alla våra köp. Företaget har tre år på sig att dra pengarna från ditt konto, men ingen skyldighet att berätta när.

Läs mer


 
2016-10-26 16:10
2016 års supermiljöbilspengar förbrukad

Antalet supermiljöbilar som registrerats i Sverige i år är nu tillräckligt stort så att Transportstyrelsen bedömer att 2016 års anslag för att betala ut supermiljöbilspremier är förbrukat. Det betyder att det i nuläget inte finns några tilldelade pengar för att betala ut supermiljöbilspremier till bilar som registreras idag.

Läs mer


 
2016-10-26 16:08
Enklare göra ändringar i bolag med olika aktieslag

I e-tjänsten på verksamt.se kan du nu anmäla ändringar elektroniskt för aktiebolag med olika aktieslag. E-tjänsten gör det enklare och snabbare för dig att hantera ditt ärende.

Läs mer


 
2016-10-26 15:46
Tillstånd krävs för kamera på en drönare men inte för kamera i en bil

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar funnit att en kamera som är monterad på en drönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen medan en kamera som är monterad innanför vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre inte behöver tillstånd.

Läs mer


 
2016-10-26 15:35
Så kan företagare bäst spara till sin pension

Ta ut lön eller överskott och betala skatt och avgifter. Kompensera för tjänstepension och spara långsiktigt. Tänk också på att det är skillnad om du driver enskild firma eller aktiebolag. Det är några konkreta tips i rapporten ”Spara till pension som företagare” som Pensionsmyndigheten tagit fram.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka