Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-02-04 12:58
Moms och fastighetsägande

Vid inkomstbeskattningen görs skillnad mellan privatbostadsfastighet och näringsfastighet. Någon motsvarande skillnad finns inte i momslagen. Det är inte hur fastigheten benämns som är avgörande för om den ingår i en ekonomisk verksamhet, utan hur den används. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer


 
2016-02-04 12:37
Ta kontroll över ditt Facebookkonto

Företag använder dina personu­ppgifter på ­Facebook för att rikta sin reklam till dig. Ofta sker det utan att du vet om det. Råd & Rön guidar dig till hur du tar kontroll över dina inställningar.

Läs mer


 
2016-02-02 10:22
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism

Penningtvättsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande ” Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag samt flera förändringar i lagar som reglerar bl.a. bankers, advokaters och revisorers verksamhet.

Läs mer


 
2016-02-02 09:46
Vart tredje småföretag saknar tjänstepension

Vart tredje företag med upp till 20 anställda sätter inte av pengar till tjänstepension för ägare eller anställda. Det visar nya beräkningar som Länsförsäkringar tagit fram. Trots att hela fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora företagen kan dessa företag och deras anställda ofta vara sämre skyddade än anställda i större företag.

Läs mer


 
2016-02-02 09:41
Allvarliga brister för kapitalförsäkringar

Konsumentverket har granskat avtalsvillkor, förköpsinformation och marknadsföring för kapitalförsäkringar från 13 bolag. Samtliga har brister i både förköpsinformation och avtalsvillkoren.

Läs mer


 
2016-02-02 09:39
Information om K-projektet

Bokföringsnämnden informerar om K-projektet på sin sajt.

Läs mer


 
2016-02-02 09:34
Moms vid factoring och fakturabelåning

Enligt Skatteverkets bedömning är indrivning av andra företags fakturafordringar sådana tjänster som är skattepliktiga.

Både äkta och oäkta factoring är enligt EU-domstolens praxis sådan indrivning av fordran åt annan som är skattepliktig. Mellanskillnaden mellan fakturans nominella värde och det belopp som betalas är ersättningen för det köpande företagets indrivningstjänst. Det skriver Skatteverket i ett ställnignstagande.

Läs mer


 
2016-02-02 09:29
Moms vid uthyrning av lokal och anläggning för idrott

Uthyrning av en fastighet är som huvudregel en omsättning som är undantagen från skatteplikt. Undantaget omfattar dock inte korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Sådan uthyrning behandlas i stället som en idrottstjänst. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka