Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-07-06 10:54
Nya lagar och förordningar vid halvårsskiftet 2017

Regeringskansliet har sammanställt ett informationsmaterial som innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trädde i kraft kring halvårsskiftet 2017.

Läs mer


 
2017-07-06 10:50
Beskattning av styrelsearvode

Skatteverket har nu publicerat en kommentar med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 som klargör att styrelsearvode normalt ska beskattas som inkomst av tjänst.

Läs mer


 
2017-07-06 10:44
Viktigt att fakturor bevaras på rätt sätt

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågan om i vilken form köparen (företaget/arbetsgivaren) ska bevara fakturor (t.ex. kvitton) i bokföringen, för att dessa ska kunna vara underlag för avdragsrätt för mervärdesskatt.

Läs mer


 
2017-07-06 10:38
Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala svensk skatt

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala skatt här.

Läs mer


 
2017-07-06 10:34
Nytt ställningstagande om solcellsanläggning på jordbruksfastighet

Skatteverket har med anledning av ändrade bestämmelser om energiskatt uppdaterat sitt ställningstagande avseende beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet. Justeringarna innebär inga förändringar avseende övriga skatter.

Läs mer


 
2017-07-06 10:29
Rotavdrag när du ska renovera ditt fritidshus

Du kan få rotavdrag för en del av arbetskostnaden när du renoverar ditt fritidshus. Kom ihåg att det är du som köpare som ansvarar för att villkoren för avdraget är uppfyllda.

Läs mer


 
2017-07-06 10:26
Glöm inte EU-kortet!

Många tar chansen att resa bort under sommaren. För att vara säker på att få ta del av den sjukvård man har rätt till på resan är det bra att ha med sig det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet.

Läs mer


 
2017-07-06 10:24
Se upp med kreditkortsfakturan

Om du inte ändrat beloppet på din kreditkortsfaktura kan du hamna i en ofrivillig avbetalning, med räntekostnader som följd. Konsumentverkets granskning visar att flera stora banker har inte totalskulden, utan lägsta avbetalningsbelopp förifyllt när du ska betala din kreditkortsfaktura.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka