Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-02-11 13:50
Inga förhandlingar om att höja avsättningarna inom ITP

PTK vill höja tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän genom att öka avsättningarna till ITP. Svenskt Näringsliv avvisar i praktiken förslaget genom att ställa orimliga villkor för vad förhandlingarna ska handla om. I och med deras svar faller poängen med att förhandla om ITP-avtalet.

Läs mer


 
2016-02-11 13:37
Sänkta roamingavgifter inom EU förbereds

Regeringen har beslutat om en proposition med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs bland annat för att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU.

Läs mer


 
2016-02-11 13:28
Konsumentverket finner brister i hemförsäkringar

Tidigare hade hemförsäkringar ofta i stort sett samma innehåll. Nu kan det skilja betydligt mer mellan olika försäkringar och bolag.

Läs mer


 
2016-02-11 13:23
Hur ser en bra variation av arbetsbelastning ut?

En effektiv åtgärd mot belastningsbesvär och trötthet i yrken med repetitiva rörelser och bundna arbetsställningar är att variera den fysiska belastningen. Det är forskare och praktiker överens om. Men vilken variation som fungerar bäst saknar forskarna svar på.

Läs mer


 
2016-02-09 17:21
Proposition om amorteringskrav

Regeringen har lämnat en proposition om krav på amortering av nya bolån till riksdagen. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån.

Läs mer


 
2016-02-09 17:18
Förslag om arbetsgivardeklarationer på individnivå

Skatteverket har lämnat ett förslag till regeringen om att arbetsgivare från januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå. De anställda kan då få insyn i vad arbetsgivaren rapporterar varje månad till Skatteverket.

Läs mer


 
2016-02-04 12:48
Transportbranschen står inför stora utmaningar

Även om ekonomin har återhämtat sig under de senaste åren fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska och konkurrensen är hård. På persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

Läs mer


 
2016-02-04 12:31
Fler söker skuldsanering

Under förra året kom drygt 11 200 ansökningar om skuldsanering till Kronofogden. Det motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med 2014. Ansökningarna har nästan fördubblats sedan 2009. Av de beslut som fattades under 2015 beviljades 67 procent skuldsanering.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka