Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-05-18 11:10
Momsavdrag vid aktieförsäljning

Ett moderbolag har av Högsta förvaltningsdomstolen medgetts avdrag för ingående moms avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten.

Läs mer


 
2017-05-18 11:06
En ny dataskyddslag

I ett utredningsbetänkande föreslås att personuppgiftslagen ska upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell karaktär som utredningen lägger fram ska samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen.

Läs mer


 
2017-05-18 11:01
En ny lag om skattebrott

Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.

Läs mer


 
2017-05-18 10:57
Karensavdrag ska ersätta karensdag

I en promemoria föreslår Socialdepartementet att ett lagstadgat karensavdrag införs i sjukförsäkringen. Avdraget ska ersätta den nuvarande karensdagen.

Läs mer


 
2017-05-18 10:54
Skatteverket tar bort brevlådor utanför sina kontor

I juni påbörjas arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren.

Läs mer


 
2017-05-18 10:51
Svensk Handels Varningslistan har uppdaterats

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Läs mer


 
2017-05-18 10:46
Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort fem disciplinärenden

Vid sitt sammanträde den 12 maj 2017 avgjorde Tillsynsnämnden för revisorer fem disciplinärenden och ett förhandsbesked. Vid sammanträdet meddelades i två disciplinärenden upphävande med omedelbar verkan och i tre meddelades varning

Läs mer


 
2017-05-18 10:38
Det här kontrollerar Bolagsverket i en årsredovisning

Efter varje räkenskapsår måste ett aktiebolag upprätta en årsredovisning och lägga fram den på årsstämman. Därefter ska årsredovisningen ges in till Bolagsverket. Men vad kontrollerar Bolagsverket innan en årsredovisning registreras?

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka