Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-09-22 10:34
Bolagsverkets e-tjänst företagsärenden för ombud är stängd 8 oktober

Den 8 oktober 2016 är Bolagsverkets e-tjänst Företagsärenden för ombud stängd för tekniska uppdateringar. I samband med uppdateringen kommer de bolagsstämmoprotokoll som skapas i Företagsärenden för ombud att få en ny utformning.

Läs mer


 
2016-09-22 10:00
Billeasingen kan stå dig dyrt

Det blir allt populärare att leasa en bil istället för att köpa. Men oväntade kostnader kan göra det till en dyr affär. Konsumentverket har granskat sex slumpvis utvalda leasingavtal. Granskningen visar att det finns en hel del att vara vaksam på.

Läs mer


 
2016-09-22 09:21
Diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier

En arbetsledare på ett bageri i västra Skåne har enligt Arbetsdomstolen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av en kvinnlig anställd. Enligt domen ska arbetsgivaren betala 50 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Läs mer


 
2016-09-22 08:53
Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen

För att finansiera nödvändiga reformer som värnar välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen föreslår regeringen flera förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2017.

Läs mer


 
2016-09-22 08:52
Svenskt näringsliv föreslår förändringar av de svenska expertskattereglerna

Hur ska Sverige kunna attrahera utländska forskare och nyckelpersoner? Den internationella konkurrensen är hård när svenska företag tävlar om att få spetskompetens till Sverige. Här spelar skattereglerna en viktig roll.

Läs mer


 
2016-09-22 08:36
Lokalt företagsklimat Ranking 2016

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Läs mer


 
2016-09-22 08:30
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med vägledning

Ett skattesystem med tydliga regler är viktigt för att skattebetalarna ska göra rätt. Skattesystemet har förenklats för privatpersoner medan det fortfarande är komplicerat för företag. Skatteverket arbetar i huvudsak effektivt med vägledning, men regeringens arbete med regelförenkling på skatteområdet bör enligt Riksrevisionen intensifieras.

Läs mer


 
2016-09-22 08:25
Finansinspektionen varnar för oseriösa företag

På senare tid har flera personer som tidigare investerat i aktier genom oseriösa bolag blivit kontaktade på nytt av engelsktalande personer som utger sig för att företräda olika investeringsrådgivare, ofta med säte i Japan.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka