Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-02-16 11:02
Frågor och svar om årsredovisning

Bokföringsnämnden får många frågor med anledning av ändringarna i årsredovisningslagen och K3-regelverket samt det nya K2-regelverket Årsredovisning i mindre företag. På Bokföringsnämndens hemsida hittar du svar på vanliga frågor.

Läs mer


 
2017-02-16 10:55
Rekordmånga varumärkesansökningar – medvetna företagare i Sverige

För tredje året i rad ökar antalet inkomna varumärkesansökningar till PRV (Patent- och registreringsverket), ett tecken på att Sveriges företagare och innovatörer har en medveten varumärkesstrategi.

Läs mer


 
2017-02-16 10:48
63 miljoner kontrolluppgifter inför deklarationen

Arbetsgivare, banker, bostadsrättsföreningar med flera har nu skickat in cirka 63 miljoner kontrolluppgifter till Skatteverket inför årets deklaration. Skatteverket uppmanar alla att kontrollera sina uppgifter.

Läs mer


 
2017-02-16 10:44
Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor

Momsen har sänkts på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Skatteverket har nu i ett ställningstagande gett sin syn på vilka varor som omfattas och vad begreppet reparationer innebär.

Läs mer


 
2017-02-16 10:40
Gåva av fastighet som har förändrats före överlåtelsen

Det gällande taxeringsvärdet ska inte ligga till grund för bedömningen om en överlåtelse är köp eller gåva, om det har inträffat något före överlåtelsen som föranleder att ett nytt taxeringsvärde ska beslutas vid nästa års fastighetstaxering. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer


 
2017-02-16 10:33
Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017

I årets kontroller ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.

Läs mer


 
2017-02-16 10:28
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att en ny skattenedsättning införs som innebär att energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas, sänks till 0,5 öre per kilowattimme, dvs. med över 98 procent.

Läs mer


 
2017-02-16 10:17
Nya skuldsaneringslagar ger fler ansökningar

Under förra året lämnades drygt 12 300 ansökningar om skuldsanering in till Kronofogden. Det motsvarade en ökning med 10 procent jämfört med 2015.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka