Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-04-21 14:23
Målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb utvidgas

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgas till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre.

Läs mer


 
2016-04-21 14:19
Uppdrag om krav på personalliggare i fler verksamheter

Regeringen uppdrar åt Skatteverket att göra en fördjupad analys av sitt förslag att utvidga krav på personaliggare till att omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Läs mer


 
2016-04-21 13:55
Snabbare skattebesked till företagare

I år kommer många av de 1,3 miljoner företagare som finns i Sverige att få sitt besked om slutlig skatt redan i september.

Läs mer


 
2016-04-20 13:53
Amorteringskrav på nya bolån

Finansinspektionens styrelse har presenterat ett förslag på amorteringskrav. Förslaget innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad.

Läs mer


 
2016-04-20 13:35
Lättare för fordringsägare inom EU att driva in skulder över gränserna

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kvarstad på bankmedel.

Läs mer


 
2016-04-20 13:15
Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter har överlämnat sitt betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter.

Läs mer


 
2016-04-20 12:58
Högsta förvaltningsdomstolen säger nej till bensinbolagens svarta lista

Högsta förvaltningsdomstolen ger Datainspektionen rätt: bensinbolag får inte ha en svart lista över fordon som tankat utan att betala.

Läs mer


 
2016-04-14 16:17
Exempel på årsredovisningar

Bolagsverket har tillsammans med Bokföringsnämnden tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. Exemplen gäller mindre aktiebolag som inte har krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka