Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2017-02-23 11:17
Vinstbeskattning ska ske när villkoren för en bostadsrättsupplåtelse ändras

En väsentlig förändring av villkoren för upplåtelse av bostadsrätt innebär att den anses avyttrad, skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Det medför att en kapitalvinstbeskattning ska ske. Försäljningsintäkten är marknadsvärdet av den nya förändrade bostadsrätten.

Läs mer


 
2017-02-23 11:09
Regeringen föreslår en ny kommunallag

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag till en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

Läs mer


 
2017-02-23 11:04
Mål om företrädaransvar i Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

Läs mer


 
2017-02-23 10:58
Ny version av Starta företag-broschyren

Elva myndigheter har i Starta företag-broschyren samlat den viktigaste informationen du behöver veta för att starta och driva företag. Syftet är att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige.

Läs mer


 
2017-02-23 10:49
Lex Laval rivs upp

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som syftar till att stärka kollektivavtalens ställning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera bättre när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder.

Läs mer


 
2017-02-23 10:46
Misstänker du att du har fått en bluffaktura?

Många blir oroliga när de drabbas av bluffakturor, speciellt om de blir hotade med inkasso, betalningsanmärkningar och så vidare. Enligt Kronofogden behöver du i de flesta fall inte vara orolig om du agerar på rätt sätt.

Läs mer


 
2017-02-23 10:42
KPI för januari 2017 var 317,50

Inflationstakten enligt KPI var 1,4 procent i januari 2017. KPI minskade med 0,7 procent från december 2016 till januari 2017. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent.

Läs mer


 
2017-02-23 10:40
Höstens prov för revisorsexamen är nu rättade

Revisorsnämnden har nu publicerat frågorna från höstens prov för revisorsexamen samt svarsmall och kommentarer till lämnade svar. Kan vara intressant läsning för dig som arbetar med skatte- och redovisningsfrågor.

Läs mer

 


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka