Ett nyhetsbrev från Srf konsulterna

 

2016-07-07 13:21
Trevlig sommar!

Nu gör vi sommaruppehåll i utskick av nyhetsbrev från Srf nyhetsbevakning. Vi återkommer vecka 32. På srfkonsult.se hittar samtliga nyheter vi publicerar i Srf nyhetsbevakning.

Läs mer


 
2016-07-07 12:50
Handel med värdepapper i aktiebolag – värdepappersrörelse?

Skatteverket behandlar i ett ställningstagande de frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av om ett aktiebolags handel med värdepapper utgör förvaltning eller värdepappersrörelse. Dokumentet är avsett att klargöra Skatteverkets uppfattning i dessa frågor.

Läs mer


 
2016-07-07 12:41
Nya lagar halvårsskiftet 2016

Regeringskansliet har sammanställt ett urval av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2016.

Läs mer


 
2016-07-07 10:47
Uppdrag att förbättra tillsynen av gode män och förvaltare

Regeringen har gett ett uppdrag till sju länsstyrelser att förbättra tillsynen och stödet till gode män och överförmyndare.

Läs mer


 
2016-07-07 10:43
Ekobrottsmyndigheten presenterar lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige

Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera den ekonomiska brottslighetens utveckling. Vartannat åt presenteras en lägesbild över den ekonomiska brottsligheten.

Läs mer


 
2016-07-07 10:39
Information om jämställdhetsbonusen efter årsskiftet 2017

Regeringen har föreslagit att riksdagen i december 2016 beslutar om att ta bort jämställdhetsbonusen från och med den 1 januari 2017. Om förslaget går igenom så försvinner bonusen vid årsskiftet 2016/2017.

Läs mer


 
2016-07-07 10:27
Två svenska skatteregler strider mot EU-rätten

Förvaltningsrätten har på området mervärdesskatt respektive området inkomstskatt funnit att två olika skatteregler strider mot EU-domstolens praxis och därför inte får tillämpas.

Läs mer


 
2016-07-07 10:15
Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör enligt Högsta domstolen köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Läs mer


 
    info@srfkonsult.se
Boka/Avboka