Srf Nyhetsbevakning

23 mars, 2017 13:08
Regeringen har gjort vissa justeringar i…
23 mars, 2017 12:51
I en promemoria föreslår Finansdepartementet att den…
23 mars, 2017 12:45
Finansdepartementet föreslåt i en promemoria att…
23 mars, 2017 12:37
Regeringen föreslår att skatten ska sänkas…
23 mars, 2017 12:32
För att komma till rätta med…
Till SRFs hemsida