Momsavdrag vid aktieförsäljning

Publicerat 18 maj, 2017

Ett moderbolag har av Högsta förvaltningsdomstolen medgetts avdrag för ingående moms avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten.

Läs mer

 
31
Jul
31 Jul

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2016-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera