Kvalitetskontroll

Av Srf konsulternas stadgar framgår att Auktoriserade Redovisningskonsulter ska genomgå kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollen genomförs minst vart sjätte år. Syftet är att säkerställa att Auktoriserade Redovisningskonsulter arbetar i enlighet med god sed för redovisningskonsulter, uttryckt genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Kvalitetsnämnden utfärdar Riktlinjer för kvalitetskontroll av Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Kvalitetsarbetet börjar i den egna organisationen

Varje Auktoriserad Redovisningskonsult ska ha riktlinjer och rutiner för sin egen kvalitetssäkring. Hur omfattande dessa är och dokumentationen av dem varierar med redovisningsföretagets storlek.

Läs mer om Srf konsulternas kvalitetskontroll:

 

Dokument enskilda kontroller

Dokument systemkontroller

 
26
Apr
26 Apr

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – moms för mars 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera