Srf konsulterna skapar opinion och sprider kunskap

Medlemspanelen Srf FöretagsEko är en viktig del i vårt opinionsarbete för att påverka samhällsutvecklingen till nytta främst för branschen och svenska företag vilket i sin tur ökar samhällsnyttan. Genom resultaten i Srf FöretagsEko kan vi lyfta fram våra medlemmars kunskaper om det företagsekonomiska klimatet i Sverige. Resultaten presenteras i både egna och externa mediekanaler. Srfs Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter blir en samlad röst som politiker och beslutsfattare lyssnar på.

Srf konsulterna skapar även opinion via representation i flera normgivande branschorgan och via remissvar till regering och andra samhällsorgan. Vår lobbyverksamhet möjliggör för oss att påverka samhällsutvecklingen i frågor inom redovisning, beskattning, lön, företagande och andra områden där vi besitter hög kompetens.

 
12
Feb
12 Feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och företag med bokslutsdatum 30 ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera