Srf konsulterna skapar opinion och sprider kunskap

Medlemspanelen Srf FöretagsEko är en viktig del i vårt opinionsarbete för att påverka samhällsutvecklingen till nytta främst för branschen och svenska företag vilket i sin tur ökar samhällsnyttan. Genom resultaten i Srf FöretagsEko kan vi lyfta fram våra medlemmars kunskaper om det företagsekonomiska klimatet i Sverige. Resultaten presenteras i både egna och externa mediekanaler. Srfs Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter blir en samlad röst som politiker och beslutsfattare lyssnar på.

Srf konsulterna skapar även opinion via representation i flera normgivande branschorgan och via remissvar till regering och andra samhällsorgan. Vår lobbyverksamhet möjliggör för oss att påverka samhällsutvecklingen i frågor inom redovisning, beskattning, lön, företagande och andra områden där vi besitter hög kompetens.

 
26
Nov
26 Nov

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter

Nyhetsbevakning

Prenumerera