Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Tillväxtverket får utökat ansvar att förenkla för företagen

Arbetet för förenkling för företagen samlas under ett tak. Regelrådets verksamhet permanentas och inordnas som ett särskilt beslutsorgan hos... Läs mer

EU-domstolen tvingar ner kortavgifter

EU-domstolen har i en ny dom slagit fast att kontokortsföretagens avgifter har brutit mot EU:s konkurrensregler. Svensk Handel välkomnar... Läs mer

Fortsatt stigande småhuspriser på bred front

Priserna på småhus steg med 3 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2014, jämfört med föregående period... Läs mer

Hushållskonsumtionen minskade i juli

Mellan juni och juli minskade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,2 procent. För perioden maj-juli ökade konsumtionen med 0,1... Läs mer

Reporäntan oförändrad på 0,25 procent

Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent för att bidra till att den låga inflationen... Läs mer