Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Svensk kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen överlämnade den 1 september 2014 sitt slutbetänkande ”Svensk kontanthantering” till regeringen. Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att se... Läs mer

Ändrade regler om när ett investeringssparkonto upphör

I en promemoria som skickas ut på remiss i dag föreslås att reglerna för när ett investeringssparkonto ska upphöra... Läs mer

Fortsatt svag uppgång för varuhandeln

Under första halvåret 2014 ökade den svenska varuexporten med 2 procent och importen med 4 procent jämfört med samma... Läs mer

Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 0,1 procent i volym (värde i fasta priser),... Läs mer

Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var 5,5 procent i juli vilket är en ökning med 0,1... Läs mer