Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 809 000 i september 2014, icke säsongrensat, en ökning med 101... Läs mer

Budgetpropositionen för 2015 – Ett Sverige som håller ihop

I budgetpropositionen för 2015 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen reformer för fler jobb, bättre resultat i... Läs mer

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

I propositionen föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det... Läs mer

Konjunkturen mattas av

Bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland... Läs mer

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skatteförenklingsutredningen överlämnade den 8 oktober 2014 sitt slutbetänkande ” Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är... Läs mer