Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Rekordstark tillväxt i servicehandeln

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade... Läs mer

Ökat nyföretagande i augusti

I augusti blev det en ökning med 7,9 procent för nyföretagandet i landet. Under augusti nyregistrerades 5 004 företag... Läs mer

Svensk kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen överlämnade den 1 september 2014 sitt slutbetänkande ”Svensk kontanthantering” till regeringen. Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att se... Läs mer

Ändrade regler om när ett investeringssparkonto upphör

I en promemoria som skickas ut på remiss i dag föreslås att reglerna för när ett investeringssparkonto ska upphöra... Läs mer

Fortsatt svag uppgång för varuhandeln

Under första halvåret 2014 ökade den svenska varuexporten med 2 procent och importen med 4 procent jämfört med samma... Läs mer