Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad... Läs mer

Reporäntan oförändrad på 0,75 procent

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver... Läs mer

Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

I denna vårproposition presenterar regeringen en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kronor för 2015. Dessutom... Läs mer

Företag följer inte penningstvättslagen

Många företag följer inte penningtvättslagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksamhet och därmed riskerar svarta pengar... Läs mer

Ny lag om näringsförbud

I propositionen föreslås att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar... Läs mer