Nyhetsarkiv SRF Nyhetsbevakning

Nyhetsarkiv SRF Nyheter

Fortsatt svag uppgång för varuhandeln

Under första halvåret 2014 ökade den svenska varuexporten med 2 procent och importen med 4 procent jämfört med samma... Läs mer

Importvolymen ökade snabbare än exportvolymen under andra kvartalet

Varuexporten från Sverige ökade under det andra kvartalet i år med 0,1 procent i volym (värde i fasta priser),... Läs mer

Tillväxttakten för hushållens lån fortsätter att öka

Den årliga tillväxttakten för MFI:s utlåning till hushåll var 5,5 procent i juli vilket är en ökning med 0,1... Läs mer

Importmoms – förändringar inför 2015

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till... Läs mer

Sysselsättningen ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat. Det är en ökning... Läs mer