Remisser

 

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

Fi2016/03965/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8. Remissvar 5.2 Beräkning av det lönebaserade utrymmet ...

Läs Remissvar

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft. Föreskrifterna innehåller nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ...

Läs Remiss
 

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Fi2017/01367/S1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Remissvar Srf konsulternas förbund avstyrker att förslaget om sänkt skatt för personer med sjukersättning och ...

Läs Remissvar

Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Fi2016/03965/S1 I utkastet till lagrådsremiss föreslås ändringar i de särskilda skatteregler som gäller för delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. Förslagen innebär att beräkningen av det lönebaserade utrymmet ändras, kapitalandelskravet ...

Läs Remiss

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Fi2017/01367/S1 I denna promemoria föreslås att skatten sänks för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta sker genom att det införs en ny skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig ...

Läs Remiss
1 2 3 24
 
02
May
02 May

Inkomstdeklarationen

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera