Remisser

 

Ny lag om källskatt på utdelning

Diarienummer: Fi2022/01841 Remissinstanser Synpunkter Srf konsulternas medlemmar biträder cirka 330 000 företag. Så gott som alla de företagen är kupongbolag, dvs. de är inte avstämningsbolag. Vad gäller utdelning på onoterade andelar som lämnas till en fysisk person föreslås att

Läs Remissvar
 

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter

(SOU 2022:25) Fi2022/01778 Remissinstanser Synpunkter Avsikten med den nya regleringen är att minska momsbedrägerierna i den gränsöverskridande e-handeln. Som branschorganisation inom redovisning och lön står vi bakom föreslagna åtgärder, inte minst då många kunder till Srf

Läs Remissvar
 

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Diarienummer: Ju2022/02004 Remissinstanser Remissvar: De företag som Srf konsulternas medlemmar främst bistår med tjänster berörs främst av de delar i förslaget som rör koncerndefinitionen och uppställningsformen för eget kapital. Vi har mot bakgrund av det valt att endast lämna

Läs Remissvar

Ny kontoplan – Anläggningstillgångar och kontoklass 5 och 6

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen.  Remissen är ställd till bland annat BAS medlemmar och de som deltagit i workshops avseende kontoplanen, men den är öppen för alla att svara på.

Läs Remiss
 

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Diarienummer: N2021/02580 Remissvar: Mot bakgrund av Srf konsulternas verksamhetsområde har vi främst inriktat vårt remissvar på de förslag som direkt rör redovisnings- och lönekonsulternas verksamhetsområde, dvs. förslagen till ändringar i bokföringslagen (1999:1078), BFL och

Läs Remissvar
1 2 3 43
 
12
okt
12 okt

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade:  – 31 juli 2022  – 31 augusti 2022 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender