Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 29 juni, 2017

Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet

Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn. Läs mer

Läs mer
Publicerat 29 juni, 2017

Preskription av fordran på grund av borgen

Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala skulden. Högsta domstolen har i ett beslut konstaterat att det gäller även när gäldenären är ett aktiebolag som har upplösts efter en underskottskonkurs. Läs mer

Läs mer
Publicerat 29 juni, 2017

Tillsynsnämnden för revisorer har avgjort sju disciplinärenden

Vid sitt sammanträde den 16 juni 2017 avgjorde Tillsynsnämnden för revisorer sju disciplinärenden och ett förhandsbesked. Vid sammanträdet meddelades varning i sex disciplinärenden och upphävande med omedelbar verkan i ett. Läs mer

Läs mer
Publicerat 29 juni, 2017

Vägledning för tillämpning av IFRS för SME

Bokföringsnämnden deltar i arbetet med tolkning och uppdatering av standarden IFRS för SME. Ett utkast till vägledning för tillämpning finns nu tillgängligt på IFRS webbplats. Läs mer

Läs mer
Publicerat 29 juni, 2017

Antalet nystartade företag ökade under 2016

Under 2016 startades 71 825 nya företag i Sverige, en ökning med 2 procent jämfört med 2015. Den största procentuella ökningen skedde i Norrbottens län, där antalet nystartade företag ökade med 13 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys. Läs mer

Läs mer
 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera