För dig som arbetar på bank eller kreditinstitut

För dig som arbetar på bank utgör Bokslutsrapporten och Periodbokslutsrapporten ett bra underlag vid kreditbedömningar. Det är ett kvitto på att redovisningen håller en hög kvalitet.

Den Auktoriserad Redovisningskonsulten utför sitt arbete enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, och genom att utfärda en Bokslutsrapport bekräftas att lagar och regler följts och att kvalitetskraven enligt den svenska standarden är uppfyllda. En redovisning som fått en Bokslutsrapport är också rimlighetsbedömd för att ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. I undersökningar av kreditrisker får också de företag som fått en Bokslutsrapport högst betyg av alla.

Fördelarna med Bokslutsrapporten är många. Bokslutsrapporten bekräftar att både den löpande redovisningen och de finansiella rapporterna är avstämda för att ge hög kvalitet. Det visar också att företaget har avstämningsrutiner inför sin rapportering, och genomför kontroller och rimlighetsbedömningar löpande under hela räkenskapsåret, och inte bara i efterhand, vid bokslutet. Det borgar för ökat förtroende för den finansiella rapporteringen och i din dialog med företaget. Dessutom kan företaget få en Periodbokslutsrapport för en del av året, som ett kvalitetskvitto för den löpande uppföljningen av dina kundföretag.

Effektivt och snabbt kvalitetskvitto

Bokslutsrapporten är samtidigt ett snabbt och effektivt kvalitetskvitto, genom att den är inbyggd i produktionen av redovisningen. Det betyder att en Bokslutsrapport kan erhållas så fort redovisningen är klar och så snart årsbokslutet/årsredovisningen är upprättad, istället för långt efter räkenskapsårets slut. För dig som kreditbedömare innebär det att du inte behöver vänta på viktigt underlag för din bedömning. Du kan dessutom få en Periodbokslutsrapport för en del av årets verksamhet om du har behov av det.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Det ger även möjligheter till kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen för verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag, där rapporteringen inte är offentlig. Det medför att Bokslutsrapporten är viktig som kvalitetshistorik för verksamheter som övergår från enskild näringsidkare till aktiebolag.

Bedömningar med kvalitet

Det är bara en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan lämna en Bokslutsrapport. Den bygger inte på urval och stickprov, utan på hela den underliggande redovisningen. Bokslutsrapporten kan endast upprättas när alla delar helt och fullt uppfyller Rekos krav. Det ger dig som företagsbedömare en bättre grund att stå på. Oberoende undersökningar, via kreditupplysningsföretagen, visar också att kreditrisken är lägst i företag som fått en Bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten är ett naturligt sätt att bygga in kvalitet i det löpande redovisningsarbetet, istället för att rätta i efterhand. Företagets egna beslutsunderlag blir därmed bättre, och du som finansiär får en snabb, aktuell och kvalitetssäkrad information vid rapportering. Bättre, aktuellt, underlag gör att bättre beslut kan tas av alla parter.

Har du ytterligare frågor om Bokslutsrapporten är du välkommen att kontakta oss på bokslutsrapporten@srfkonsult.se.

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera