Kvalitetssäkrad redovisning

Sedan 2008 finns en normgivande Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Den har utvecklats gemensamt av de båda branschorganisationerna Srf konsulternas förbund och FAR. Standarden ska tillämpas av alla som är Auktoriserade Redovisningskonsulter, och genom att uppfylla kraven i standarden kan företaget få en Bokslutsrapport eller en Periodbokslutsrapport som ett kvalitetskvitto för redovisningen.

För att möta näringslivets behov av kvalitetssäkrad redovisning har branschen utvecklat en auktorisation av redovisningskonsulter och en Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Undersökningar har visat att de företag som har en Auktoriserad Redovisningskonsult och får en Bokslutsrapport tillhör dem som har högst kreditvärdighet i upplysningsföretagens mätningar och analyser.

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera