Om den Auktoriserade Redovisningskonsulten

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten fungerar i många fall som det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning och beskattning som affärsutveckling och rådgivning. Det är även den Auktoriserade Redovisningskonsulten som upprättar den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar samt deltar i diskussioner om företagets ekonomi och budgetarbete.

Genom att arbeta enligt Reko uppstår kvaliteten i redovisningen och den finansiella rapporteringen redan i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via rättelser. Den Auktoriserade Redovisningskonsulten är också proaktiv och genom sin löpande kundkontakt väl insatt i företagets verksamhet. En Auktoriserad Redovisningskonsult är därför en viktig rådgivare vid företagets diskussioner och beslut om utveckling av verksamheten.

Auktorisation – en offentlig kvalitetsstämpel för redovisningskonsulter

Yrkesrollen som redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införande av en auktorisation och utvecklingen av Reko. Under 2006 införde Srf konsulterna en auktorisation med kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. 2009 inledde Srf konsulternas förbund och FAR ett samarbete för att försäkra sig om enhetliga villkor för hela branschen.

Certifikat för Auktorisation gäller 3 år i taget och det fås genom att konsulten antas som medlem i FAR eller Srf konsulterna. För att antas krävs att särskilda krav uppfylls (se nedan) och att medlemmarna regelbundet genomgår en kvalitetskontroll som ska säkerställa hög arbetskvalitet på de erbjudna tjänsterna.

Höga krav för auktorisation

För att erhålla medlemskap som ger auktorisation måste redovisningskonsulten uppfylla följande krav:

  • utbildning inom redovisning, skatt och juridik på högskolenivå
  • dokumenterad praktik inom redovisning, skatt och rådgivning i 3-5 år
  • examensprov för auktorisation
  • genomgå en auktorisationsdag med information om bl a Reko

För att sedan behålla sitt medlemskap och sin auktorisation måste man som medlem:

  • genomgå löpande aktualitetsutbildning
  • genomgå föreskriven kvalitetskontroll
  • inneha godkänd företagsförsäkring mot ansvars- och förmögenhetsskada
  • följa etiska regler

Vart tredje år måste certifikatet som Auktoriserad Redovisningskonsult förnyas och då måste kraven på löpande aktualitetsutbildning ha uppfyllts.

För att säkerställa att arbetet sker enligt Reko genomgår samtliga Auktoriserade Redovisningskonsulter en kvalitetskontroll minst vart sjätte år. Däremellan sker uppföljning genom en särskild kvalitetsdeklaration.

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera