Slopad revisionsplikt

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag, på samma sätt som redan skett i övriga EU-länder. Syftet är att minska den administrativa bördan för bolagen och i praktiken innebär det att 250 000 svenska företag kan välja bort revision och istället kvalitetssäkra sin redovisning med en Bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten är en bekräftelse på att kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är uppfyllda och att redovisningen har kvalitetssäkrats redan när arbetet har utförts. För de flesta företag är detta ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska rapporteringen.

Lagändringen om slopad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under 2 år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • Nettoomsättningen om 3 Mkr
  • Balansomslutningen om 1,5 Mkr
  • 3 anställda

Bolaget måste göra ett aktivt val genom att anta en ny bolagsordning som inte innehåller val av revisor. Din Auktoriserade Redovisningskonsult kan hjälpa dig med alla frågor och den praktiska hanteringen.

 
25
Jul
25 Jul

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2017 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera