Den Auktoriserade Redovisningskonsulten – företagets ekonomiska rådgivare

En Auktoriserad Redovisningskonsult fungerar i många fall som företagets ekonomiavdelning och erbjuder tjänster inom såväl redovisning och beskattning som affärsutveckling och rådgivning. Det är redovisningskonsulten som sköter allt från bokföring, löpande redovisning, deklarationer, bokslut, årsredovisning och budgetarbete till ekonomisk rådgivning och frågor kring företagande.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har ett framåtblickande, proaktivt perspektiv och ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen. Tack vare den fortlöpande kundkontakten under året är redovisningskonsulten väl insatt i företagets verksamhet och har goda förutsättningar att bli företagets ekonomiska rådgivare när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och vidareutveckling av verksamheten planeras.

 
26
Apr
26 Apr

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – moms för mars 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för mars 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera