Svar: 2017-08-15
Remisslänk: Remiss
ud.imremiss@gov.se
ud.registrator@regeringskansliet.se

Förslag till förordning om en Digital Portal

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att skapa en samlad Digital Portal. Initiativet om en samlad digital portal aviserades delvis både i kommissionens strategi för en inre digital marknad och också i kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster under 2015.

Förslaget om en Digital Portal har fyra övergripande syften; att tillhandahålla medborgare och företag inom EU – 1) högkvalitativ och korrekt webbaserad information, 2) möjlighet att använda elektroniska förfaranden, 3) via Internet få tillgång till hjälpfunktioner och problemlösningstjänster och, 4) via Internet få återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den inre marknaden – när de göra affärer, reser till, köper från, arbetar, studerar eller uppehåller sig i en annan MS inom unionen.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
21
Aug
21 Aug

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera