Allmänna villkor - Srf dagarna 2017

Bokningsregler

Anmälan för de olika betalaktiviteterna är bindande, men ni är naturligtvis välkomna att sända en ersättare i den anmäldes ställe, förutsatt att ni anmält detta till oss fyra dagar innan arrangemanget. Vänligen notera att vi reserverar oss för programändringar.

Priser

Alla priser anges exklusive moms.

Betalningsvillkor

Fakturering sker löpande. En faktureringsavgift om 25 kr, exklusive moms tillkommer.
Fakturan skickas med post till den adress som anges i anmälningsformuläret.
Betalning ska vara oss tillhanda 20 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med
8 procentenheter över gällande referensränta.

Personuppgifter och samtycke

Srf konsulterna lagrar personuppgifterna för automatisk databehandling i syfte att faktura de tjänster som ni som Kund bokar. Srf konsulterna lämnar uppgifterna vidare till Kistamässan som lagrar köphistorik och personuppgifter som ni som Kund lämnar. Med personuppgifter avses här namn, adress, mobilnummer och e-postadress. Kistamässan kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Kistamässan erbjuder, hantera Kundens användning av Tjänsten, skicka Kunden information och erbjudanden om Kistamässans tjänster, samt genom marknadsundersökningar inhämta Kundens uppfattning om de tjänster Kistamässan erbjuder. Kistamässan avser vidare att överföra Kundens personuppgifter till sådana arrangörer som Kunden uttryckt intresse för genom bokning eller köp av biljetter. Kistamässan kan även komma att överföra Kundens personuppgifter till partners och sponsorer knutna till Kistamässan. Kunden avgör själv om Kunden vill lämna några uppgifter till Srf konsulterna och Kistamässan men om Kunden inte accepterar dessa villkor kommer Srf konsulterna och Kistamässan inte att kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Kunden. Kunder har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Srf konsulterna alternativt Kistamässan, få besked om vilka personuppgifter om Kunden som Srf konsulterna eller Kistamässan behandlar och hur Srf konsulterna eller Kistamässan behandlar dessa. Kunden har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Srf konsulterna eller Kistamässan behandlar om Kunden.

Srf konsulterna AB
srfdagarna@srfkonsult.se
Växel: 010-483 80 00

 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender