Allmänna villkor och integritetspolicy - Srf dagarna 2019

Bokningsregler

Anmälan för de olika betalaktiviteterna är bindande, men ni är naturligtvis välkomna att sända en ersättare i den anmäldes ställe, förutsatt att ni meddelat oss detta senast fyra dagar innan arrangemanget till . Vänligen notera att vi reserverar oss för programändringar.

Priser

Alla priser anges exklusive moms.

Betalningsvillkor

Fakturering sker löpande. En faktureringsavgift om 25 kr, exklusive moms tillkommer.
Fakturan skickas med post till den adress som anges i anmälningsformuläret. Avsändare är Kistamässan AB.
Betalning ska vara oss tillhanda 20 dagar från fakturadatum.

Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med 8 procentenheter över gällande referensränta.

Var vänlig kontrollera noga om fakturan ska skickas till en särskild faktureringsadress och om en särskild referens ska anges. Om fakturan blir föremål för ändring på grund av felaktigt angiven faktureringsadress
kommer en ändringsavgift om 100 kr + moms att tas ut.

Integritetspolicy Srf dagarna

Hos Srf konsulterna värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.
Under Srf dagarna använder vi en tjänst som Kistamässan AB tillhandahåller där man kan boka och köpa konferensbiljetter. Kistamässan ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av bokningssidan.

Under Srf dagarna erbjuder vi förtäring via KM Restauranger och K-märkt. Dessa behöver få information i de fall du har meddelat allergi eller särskilda kostönskemål i samband med din bokning.

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in i samband med bokning till Srf dagarna används inte på annat sätt än vi beskriver i vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Läs mer i vår Integritetspolicy Srf dagarna >>

Srf konsulterna AB

Växel: 010-483 80 00

25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender