Ändringsbudgetar 2020

Ändringsbudget 12

Förlängd ersättning till riskgrupper.
Proposition
Beslut 2020-11-11

Ändringsbudget 11

Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall.
Proposition

Budgetproposition för 2021

Innehåller bland annat skattereduktion för investeringar, nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, förlängt omställningsstöd samt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, sänkta arbetsgivaravgifter för FoU.
Budgetpropositionen

Ändringsbudget 10

Förlängda, förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset. Omfattar förlängt omställningsstöd, nytt ekonomiskt stöd till enskilda näringsidkare, mer stöd till kultur och idrott, förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen samt höstens högskoleprov.
Proposition
Beslut 2020-09-23

Ändringsbudget 9

Kapitalförstärkning till bolag med statligt ägande, sjukpenning i förebyggande syfte, smittbärarpenning till närstående, tillfällig FP för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka. 

Beslut 2020-06-23

Ändringsbudget 8

Ett omställningsstöd, ökat statsbidrag till kommuner och regioner, satsning  på kraftigt utökad testning och smittspårning.
Proposition

Beslut 2020-06-17

Ändringsbudget 7

Förstärkt a-kassa, förlängd ersättning karensavdraget, fortsatt slopat krav på läkarintyg, förlängt stöd för sjuklönekostnader, fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Proposition

Beslut 2020-06-03

Ändringsbudget 6

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda, anpassningar av regelverket om s.k. tillfälliga anstånd, ytterligare nivå för stöd vid korttidsarbete, kontroll av korttidsarbete. 

Proposition

Beslut 2020-05-27

Ändringsbudget 5

Innehåller bland annat förstärkt a-kassa, statligt stöd för hyresnedsättning

Proposition

Beslut 2020-04-08

Ändringsbudget 4

Innehåller bland annat periodiseringsfonder för egenföretagare, nedsättning  sociala avgifter och anstånd för helårsvis moms

Proposition

Beslut 2020-04-03

Ändringsbudget 3

Innehåller statlig garanti för lån till i första hand små och medelstora företag

Proposition

Beslut: 2020-04-01

Ändringsbudget 2

Innehåller bland annat slopat karensavdraget, sjuklöneansvaret, likviditetsersättning via skattekontot, korttidspermittering

Proposition

Beslut 2020-04-02

Ändringsbudget 1

Innehåller kreditgarantier för lån till flygföretag

Proposition

Beslut 2020-03-19

 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender