BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20210104T000000 X-CALEND:20211228T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-5CA5-2E39-DF61-3D579BC26B28} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2021 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201216T120132Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2020-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\nwww.s rfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210105 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210104 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0BC2F7CABD3D601000000000000000 010000000D1C71FB510EF1247A26A4C64474F0001 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\n\n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfa lse\n\nS V\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< m:brkBin m:val="before"/>\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n \n

Årsredovisning

Årsredovisning s amt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2020-05-31 ska ha kommit i n till Bolagsverket.


www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:TRUE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T072522Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstd eklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n- 31 maj 2020\n- 30 juni 2020\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210116 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210115 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0A59F274ED4D601000000000000000 010000000730236D9DACACC4D824E4EB061C57D7E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdeklaration - e-tjänst

Sista dagen att lämn a Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 31 maj 2020

- 30 juni 2020

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T072646Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvartal et 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten. \n \nMoms - e lektroniska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ord ning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklaration en och betalat momsen för sista kvartalet 2020 till Skatteverket.\n\nwww. srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210121 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210120 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000000F154A4ED4D601000000000000000 01000000092961C3F7F1ACC4F8B2EFDE8E332650D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sis ta kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 \;

Moms - elek troniska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (sär skild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska t jänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-de klarationen och betalat momsen för sista kvartalet 2020 till Skatteverket .

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T072646Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n \nMindre företag\nOm ditt för etag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska \n- moms för november 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- momsdekl aration för november 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för decemb er 2020 ha kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag \nOm ditt fö retag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner k r ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020 vara bokf örd på Skatteverkets konto. \n \nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-ha ndel - e-tjänst\nOm ditt företag redovisar moms en gång per år och int e bedriver EU-handel ska\n- momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n- moms var bokförd på Skatteverkets konto för räkenska psår som slutade den \n- 31 maj 2020\n- 30 juni 2020\n\n\nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210119 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210118 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000D0D6E4374ED4D601000000000000000 01000000070A2FFA5B7FDB3459D42E08FF72B0184 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt

Din debiterade preliminä rskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.

 \;

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattni ngsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska 

- moms för november 2020 vara bokförd på Sk atteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad< /span>

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020 vara bokförd p å Skatteverkets konto

- momsdeklaration för november 2020 ha ko mmit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för december 2020 ha kommit in til l Skatteverket.

  \;

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överst iger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för decemb er 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms - helå rsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst

< p class=MsoNormal>Om ditt företag redovisar moms en gång per å r och inte bedriver EU-handel ska

- momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och

- moms var bo kförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den

- 31 maj 2020

- 30 juni 2020

< span style='mso-bookmark:_Hlk25153548'>

www.s rfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074053Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvarta let 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten. \n \nStörre före tag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstig er 40 miljoner kr ska\n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaratio n för december 2020 ha kommit in till Skatteverket\n- moms för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms – helårsredovisnin g - EU-handel\nDu som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 novemb er 2020 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms at t betala ska den vara betald.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210126 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210125 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000101CC55250D4D601000000000000000 01000000046DCC186C6D2F64E9E4F277C97C503A8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller si sta kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, o ch momsdeklaration för december 2020 ha kommit in till Skatteverket< /o:p>

- moms för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.< /o:p>

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

Du som redovisar moms per hel år och hade bokslut 30 november 2020 ska ha lämnat momsdeklarationen til l Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

www.srfkonsult.se

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074209Z DESCRIPTION:Rot- och rut-utbetalning\nSista dag att begära utbetalning fr ån Skatteverket om du har utfört rot- och rut-tjänster och kunden har b etalat före årsskiftet. \n \nKontrolluppgifter\nSista dag att lämna kon trolluppgift för inkomståret 2020. \n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210201 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210131 LAST-MODIFIED:20201221T112557Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E04D278050D4D601000000000000000 010000000D044307DDC4F8D4284950FC5B86C8FD8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rot- och rut-utbetalning

Sista dag att begära utbet alning från Skatteverket om du har utfört rot- och rut-tjänster och kun den har betalat före årsskiftet.

 \;

Kontrolluppgifter

Sista dag att l ämna kontrolluppgift för inkomståret 2020.

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT2880M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074251Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nExtra skatteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenska psår som slutade: \n- 30 september 2020\n- 31 oktober 2020\n- 30 november 2020\n- 31 december 202o\n \nMindre företag\nOm ditt företag har ett be skattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska \n- moms för oktober - december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt för etag har tremånadersmoms\n- moms för december 2020 vara bokförd på Ska tteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgiv aravgifter och avdragen skatt för januari 2021 vara bokförd på Skatteve rkets konto\n- momsdeklaration för oktober - december 2020 ha kommit in t ill Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms\n- momsdeklaration för december 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovis ar moms varje månad\n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för januari 2021 h a kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2021 vara bokförd på Ska tteverkets konto.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210213 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210212 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E066849650D4D601000000000000000 0100000001846327A4017FB4AB740593D72F1B5FC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt< o:p>

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skattev erkets konto.

 \;

Extra skatteinbetalning

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'>Extra skatteinbetalning (fyllnad sbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kv arskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näri ngsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 30 september 2020

- 31 oktober 2020

- 30 november 20 20

- 31 december 202o

 \;

Mindre företag

Om ditt företag har et t beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska 

- moms för oktober - december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmo ms

- moms för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets kont o om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgif ter och avdragen skatt för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets k onto

- momsdeklaration för oktober - december 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms< /p>

- momsdek laration för december 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företa g redovisar moms varje månad

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, f ör januari 2021 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

Större företag

Om d itt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 mil joner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

www.srfkons ult.se

 \;

< /html> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074243Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2020-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210202 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210201 LAST-MODIFIED:20201220T210247Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030D3138C50D4D601000000000000000 010000000606FBB2D7DE2B54E87D560C459941D4B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revis ionsberättelse för bokslut 2020-06-30 ska ha kommit in till Bolagsverket .

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074404Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för januari 2021 till Skatteverket o m du använder e-tjänsten.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210226 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210225 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001044ADC450D4D601000000000000000 0100000007D9E15B9AD6E3B418C596CEE2F754C27 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2021 till Skat teverket om du använder e-tjänsten.

www.srfk onsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074403Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för januari 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210223 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210222 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B06225BB50D4D601000000000000000 010000000B1074668F5B3BA43961F1DC65F16769F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2021 till Skatt everket om du använder pappersblanketten.

www.srfkonsul t.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074514Z DESCRIPTION:Större företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska \n- arbetsgivardeklaration\ , AGI\, och momsdeklaration för januari 2021 ha kommit in till Skatteverk et\n- moms för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMo ms – helårsredovisning - EU-handel\nDu som redovisar moms per helår oc h hade bokslut 31 december 2020 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skat teverket. Har du moms att betala ska den vara betald.\n\n\nwww.srfkonsult. se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210227 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210226 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030D9B4EE50D4D601000000000000000 010000000A336084B51C2B641834902B80B4CB3ED X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Större företag

Om ditt företag har ett beskattnin gsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska 

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsd eklaration för januari 2021 ha kommit in till Skatteverket

- mom s för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

& nbsp\;

Moms –\; helårsred ovisning - EU-handel

Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 december 2020 ska ha lämnat momsdekla rationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.

< /a>

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'>www.srfkonsult.se< /p>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074556Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nUnderskott av slutlig skatt \n Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gälle r fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2020 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade:\n- 30 september 2019\n- 31 oktober 2019\n- 30 november 2019\n- 31 december 20 19\n \nMindre företag \nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag fö r moms på högst 40 miljoner kr ska\n- moms för januari 2021 vara bokfö rd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2021 vara bokförd p å Skatteverkets konto\n- momsdeklaration för januari 2021 ha kommit in t ill Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgiv ardeklaration\, AGI\, för februari 2021 ha kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för mo ms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms - he lårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett\nOm ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska \n- momsdeklaratione n på papper ha inkommit till Skatteverket och\n- momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den\n- 31 juli 2020 \ n- 31 augusti 2020\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210313 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210312 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009013720551D4D601000000000000000 01000000045D641D0F881E54D82ADCA59CA1D5416 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt< o:p>

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skattev erkets konto.

 \;

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt sk a vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och ensk ilda näringsidkare som fick slutskattebesked i december 2020 samt juridis ka personer med räkenskapsår som slutade:

- 30 september 2019

- 31 oktober 2019

- 30 november 2019

- 31 decemb er 2019

 \;

M indre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

- moms för januari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms var je månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto

- momsdeklaration för januari 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar mo ms varje månad

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för februari 20 21 ha kommit in till Skatteverket.

 \;

< p class=MsoNormal>Större företag

Om ditt företag h ar ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska a rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett

Om ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

- momsdeklarationen på papper ha inkommit till Sk atteverket och

- momsen vara bokförd på Skatteverkets konto fö r räkenskapsår som slutade den

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'>- 31 juli 2020

- 31 au gusti 2020

< /o:p>

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074554Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2020-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n \nInko mstdeklaration - blankett\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:\ n- 31 juli 2020\n- 31 augusti 2020\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210302 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210301 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0279CFD50D4D601000000000000000 01000000010E60FAAD8891E43B0C0378E7F647591 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revis ionsberättelse för bokslut 2020-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket .

 \;

Inkomst deklaration - blankett

Sista dagen att lämna Inkomstdeklarat ion 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 31 juli 2020

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'>- 31 augusti 2020

www.srfkonsult.se

 \ ;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074629Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning – blankett\nDu som har sål t varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210323 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210322 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C08C4D1251D4D601000000000000000 010000000C1F24EA853F50E44B797830C8CC57C01 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning –\; blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU- länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2021 ti ll Skatteverket om du använder pappersblanketten.

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074746Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för februari 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210326 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210325 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0B96C4951D4D601000000000000000 0100000008DD15BEFF206B74AAD5505CE9C2A07B9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2021 till Ska tteverket om du använder e-tjänsten.

www.srf konsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074801Z DESCRIPTION:Större företag \nOm ditt företag har ett beskattningsunderla g för moms som överstiger 40 miljoner kr ska \n- arbetsgivardeklaration \, AGI\, och momsdeklaration för februari 2021 ha kommit in till Skatteve rket\n- moms för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \ nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nDu som redovisar momsen per hel år och hade bokslut 31 januari 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.\n\n\nwww.srfkon sult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210327 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210326 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C048855051D4D601000000000000000 0100000002E3BABC66D3D324D9E5BE955E012A698 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Större företag

Om ditt företag har ett beskattni ngsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska 

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och moms deklaration för februari 2021 ha kommit in till Skatteverket

- m oms för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helårs redovisning - EU-handel

Du som redovisar momsen per helår oc h hade bokslut 31 januari 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatt everket. Har du moms att betala ska den vara betald.

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074831Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2020-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210401 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210331 LAST-MODIFIED:20201220T210248Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002039435B51D4D601000000000000000 01000000020D65AFCF1005D42BAAF0CFA504FE61C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revis ionsberättelse för bokslut 2020-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket .

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074838Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstd eklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n- 31 juli 2020\n- 31 augusti 2020\n\n\nwww.srfkonsult.s e \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210402 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210401 LAST-MODIFIED:20201220T210249Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080D6F96551D4D601000000000000000 010000000885FC950BFAA994E87C40AD782D74DE6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdek laration - e-tjänst

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaratio n 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 31 juli 2020

- 31 augusti 2020

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074904Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nMindre företag\nOm ditt före tag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska\n - moms för februari 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt f öretag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen sk att för mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto\n- momsdeklaratio n för februari 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redov isar moms varje månad\n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för mars 2021 sk a ha kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag\nOm ditt företag h ar ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska a rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2021 vara bokförd på Ska tteverkets konto.\n \nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tj änst\nOm ditt företag redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska\n- momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n- momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår so m slutade den \n- 31 juli 2020\n- 31 augusti 2020\n\n\nwww.srfkonsult.se < http://www.srfkonsult.se> \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210413 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210412 LAST-MODIFIED:20201220T210249Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A07A096F51D4D601000000000000000 010000000FE3175F3D9A98342B0AABFD418459A2F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt

Din de biterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.< /o:p>

 \;

Mindre företa g

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

- moms för februari 2021 vara bokför d på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2021 vara bokför d på Skatteverkets konto

- momsdeklaration för februari 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad< o:p>

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för mars 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

&n bsp\;

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som över stiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helårsredovisning\, ing en EU-handel - e-tjänst

Om ditt företag redovisar moms en g ång per år och inte bedriver EU-handel ska

- momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och

- momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den

- 31 juli 2020< o:p>

- 31 augus ti 2020

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074912Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha sk ickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller första kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.\n \nMoms - elek troniska tjänster (MOSS)\nDu som är registrerad i MOSS (särskild ordnin g för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjänster til l privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-deklarationen och betalat momsen för första kvartalet 2021 till Skatteverket.\n\n\nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210421 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210420 LAST-MODIFIED:20201220T210249Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000805D157D51D4D601000000000000000 01000000019A725E7A9C2384BA9E1C1FE106AB600 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller första kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.< /o:p>

 \;

Moms - elektro niska tjänster (MOSS)

Du som är registrerad i MOSS (särski ld ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tjä nster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-dekla rationen och betalat momsen för första kvartalet 2021 till Skatteverket.

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074929Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller första kvartale t 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n \nStörre företag \nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska \n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för mars 2021 ha kommit in till Skatteverket\n- moms för mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMoms – helårsredovisning - EU-ha ndel \nDu som redovisar moms per helår och hade bokslut 28 februari 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald.\n\nwww.srfkonsult.se \n \ n DTEND;VALUE=DATE:20210427 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210426 LAST-MODIFIED:20201220T210249Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003036488551D4D601000000000000000 01000000085672E6D8FF14C4A8EDE13EA81A15D86 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-lände r ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller först a kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 \;

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för m oms som överstiger 40 miljoner kr ska 

- arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för m ars 2021 ha kommit in till Skatteverket

- moms för mars 2021 var a bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Moms –\; helårsredovisning - EU-handel

Du som redovisar moms per helår och hade bokslut 28 februari 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att b etala ska den vara betald.


www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T074959Z DESCRIPTION:Årsredovisning\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberät telse för bokslut 2020-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nwww .srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210501 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210430 LAST-MODIFIED:20201220T210252Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0774A8F51D4D601000000000000000 010000000A711982E9BBA2C4A9A05FBDD6752A355 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revis ionsberättelse för bokslut 2020-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket .

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T075006Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration 1 \nDu ska ha lämnat din privata inkomstdek laration för inkomståret 2020. Du som har en enskild näringsverksamhet ska också lämna in NE-bilagan till din inkomstdeklaration.\n \nExtra ska tteinbetalning\nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokf örd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska p ersoner med räkenskapsår som slutade:\n- 30 september 2020\n- 31 oktober 2020\n- 30 november 2020\n- 31 december 2020\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210504 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210503 LAST-MODIFIED:20201220T210253Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070C55E9A51D4D601000000000000000 010000000135CFF643F671C41A0273A96DC7A80F6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdeklaration 1

Du ska ha lämnat din privata inkomstdeklaration för inkomståret 2020. Du som har en enskild näringsv erksamhet ska också lämna in NE-bilagan till din inkomstdeklaration.

 \;

Extra skatte inbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska v ara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på högs t 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt jur idiska personer med räkenskapsår som slutade:

- 30 september 20 20

- 31 oktober 2020

- 30 november 2020

- 31 de cember 2020

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T075056Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDin debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.\n \nMoms - redovisning för helår - enskilda näringsidkare samt dödsbon \nOm ditt företag redovisar moms helårsvis\, har bokslutsdatum 31 december och under 2020 inte har handla t med företag i andra EU-länder ska\n- momsdeklaration för januari - de cember 2020 ha kommit in till Skatteverket\n- moms för januari - december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n \nMindre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska\n- moms för januari - mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms\n- moms för mars 2021 vara bokför d på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad\n- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021 vara bokförd på S katteverkets konto\n- momsdeklaration för januari - mars 2021 ha kommit i n till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms\n- momsdeklarati on för mars 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisa r moms varje månad\n- arbetsgivardeklaration\, AGI\, för april 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.\n \nStörre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arb etsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021 vara bokförd på Skat teverkets konto. \n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210513 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210512 LAST-MODIFIED:20201220T210253Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000303F77B151D4D601000000000000000 0100000005A01DE09F5AD674D8B75386EBE6278FD X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Debiterad preliminärskatt< o:p>

Din debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skattev erkets konto.

 \;

Moms - redovisning för helår - enskilda näringsidkare samt dödsbo n

Om ditt företag redovisar moms helårsvis\, har bokslutsd atum 31 december och under 2020 inte har handlat med företag i andra EU-l änder ska

- momsdeklaration för januari - december 2020 ha komm it in till Skatteverket

- moms för januari - december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 \;

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

- moms för januari - mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms

- moms för mars 2021 vara bok förd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021 vara bo kförd på Skatteverkets konto

- momsdeklaration för januari - m ars 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersm oms

- momsdeklaration för mars 2021 ha kommit in till Skatteverk et om ditt företag redovisar moms varje månad

- arbetsgivardekl aration\, AGI\, för april 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'> \;

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.

www.srfkonsult.se

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT540M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20201217T075127Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nDu som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha s kickat in periodisk sammanställning för april 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.\n\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20210526 DTSTAMP:20201221T114725Z DTSTART;VALUE=DATE:20210525 LAST-MODIFIED:20201220T210253Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050C440CA51D4D601000000000000000 010000000A35B72E5554AF246AA332E9F34B26488 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n