BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-CALSTART:20220103T000000 X-CALEND:20230101T000000 X-WR-RELCALID:{0000002E-57F5-CEFF-0991-D8DE9BC26B2E} X-WR-CALNAME:Viktiga dagar 2022 BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T124925Z DESCRIPTION:Årsredovisning\n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2021-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\n Källa: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220104 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220103 LAST-MODIFIED:20220103T094927Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000052155F04A0F5D701000000000000000 0100000004DF86EF0F148754E8BA9AB476A53E6B4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nÅrsredovisning
\n
\n\n
\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 202 1-05-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.
\n
\n\n
\n
\n
\n
\nKälla: Skatteverket \;
\n
\n
\n
\n\n
\nSrf konsulterna \;
\n
\nwww.srfkonsult.se
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T125212Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst\nSista dagen att lämna Inkomstd eklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenskap sår som slutade:\n\n\n- 31 maj 2021\n- 30 juni 2021\n\n\nDebiterad prelim inärskatt \nDebiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverket s konto. \n\n\nMindre företag\nFöretag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* ha moms för november 2021 b okförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad \n* ha arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2021 bokförda på Skatteverkets konto \n* momsdeklaration för november 2021 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad \n* rapport erat in arbetsgivardeklaration\, AGI\, för december 2021 till Skatteverke t. \n\nStörre företag\nGällande företag som har ett beskattningsunderl ag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska \narbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2021 vara bokförda på Skatteverkets konto. \n\n\nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst\nFöretag so m redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n* ha lämnat momsdeklarationen i Skatteverkets e-tjänst och \n* moms bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den: \n* \n \n* - 31 maj 2021 \n* - 30 juni 2021\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulter na\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220118 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220117 LAST-MODIFIED:20220117T063519Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000082BB5E68A0F5D701000000000000000 010000000EE51F3A247D35245B7E1E62C04F699C6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nInkomstdeklaration - e-tjänst
\n\nSista dagen att lä mna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer me d räkenskapsår som slutade:
\n
\n< span style="font-size:11pt">
\n
\n
\n- 31 maj 2021
\n
\n- 30 juni 2021
\n
\n
\n\n\n
\nDebiterad preliminärskatt \;
\n
\n< span style="font-size:11pt">Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald p å Skatteverkets konto. \;
\n
\n
\n
\n\n
\nMindre företag
\n
\nFöretag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:
\n
\n\n
  \n
 • \nha moms för november 2021 bokförd på Skatteverk ets konto om företaget redovisar moms varje månad \;
 • \nha arbetsgivaravgifte r och avdragen skatt för december 2021 bokförda på Skatteverkets konto& nbsp\;
 • \nmomsdeklaration för november 2021 ha kommit in till Skatteverket om för etaget redovisar moms varje månad \;
 • \nrapporterat in arbetsgivardeklaration\ , AGI\, för december 2021 till Skatteverket. \;
\n\n\n
\nStörre företag
\n
\nGällande företag som ha r ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska&nb sp\;
\n
\narbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för december 2021 vara bokförda på Skatteverkets konto. \;
\n
\n
\n
\n\n
\nM oms - helårsredovisning\, ingen EU-handel \;- e-tjänst
\n
\nFöretag som redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:
\n
\n\n
  \n
 • \nha lämna t momsdeklarationen i Skatteverkets e-tjänst och \;
 • \nmoms bokförd på Skatte verkets konto för räkenskapsår som slutade den: \;
 • \n
  \n
 • \n- 31 maj 2021 \;
 • \n- 30 juni 2021
\n
Källa: Skatteverket
\n

\n
\n
Srf konsulterna
\n\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T131248Z DESCRIPTION:Periodisk sammanställning via blankett\nFöretag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tj änster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket.\n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsu lt.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220121 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220120 LAST-MODIFIED:20220119T084503Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009DEAB948A3F5D701000000000000000 01000000078BD9946F0A0F549828A14B3D74D6810 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Periodisk sammanställning via blankett
Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäl jning av varor eller tjänster\nmomsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna \;
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T131509Z DESCRIPTION:Periodisk sammanställning via e-tjänst\nFöretag som använde r e-tjänst för periodisk sammanställning försäljning av varor eller t jänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat til l Skatteverket för december 2021 eller sista kvartalet 2021.\n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220126 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220125 LAST-MODIFIED:20220124T075959Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C1BEA69CA3F5D701000000000000000 010000000C38AFC09F969A24986C3B2AEBB54500F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Periodisk sammanställning via e-tjänst
Företag som använder e-tjänst för periodisk sammanställning förs äljning av varor eller tjänster\nmomsfritt till företag i andra EU-län der ska ha rapporterat till Skatteverket för december 2021 eller\nsista k vartalet 2021.

K älla: Skatteverket

< /div>
Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T131725Z DESCRIPTION:Större företag \nFöretag som har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* ha moms för december 20 21 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n* arbetsgivardeklaration\, AGI \, december 2021 ha kommit in till Skatteverket.\n\nMoms – helårsredovi sning - EU-handel \nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslu t 30 november 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Om företaget har moms att betala ska den vara betald.\n\n\nKälla: Skattever ket\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220127 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220126 LAST-MODIFIED:20220125T080006Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000039BA27EEA3F5D701000000000000000 0100000001CB406FB88A9994CBB930BA657D30809 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nStörre företag \;\n
\nFöretag s om har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr s ka:
\n
\n
  \n
 • ha moms för december 2021 vara bokför d på Skatteverkets konto. \;
 • \n< span style="font-size:11pt">arbetsgivardeklaration\, AGI\, december 2021 h a kommit in till Skatteverket.
\n
Moms – helårsredovisning - EU-handel \;
\n
Företag som redovisar moms per helå r och hade bokslut 30 november 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Om företaget har moms att betala ska den vara betald.
\n
\n

\n
\n
Källa : Skatteverket
\n

\n
\n
Srf konsulterna
\n\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T132254Z DESCRIPTION:Rot- och rut-utbetalning \nSista dag att begära utbetalning fr ån Skatteverket om företaget har utfört rot- och rut-tjänster och kund en har betalat före årsskiftet. \n\n\nKontrolluppgifter \nSista dag att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2021. \n\n\nÅrsredovisning\nÅrs redovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-06-30 sk a ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nOSS-deklaration\nFöretag anslutna OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen. \n\n\nMoms på OSS\nFöretag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop sk a ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. \n\n\nIOSS-deklaration\nFör etag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarationen. \n\n\nMoms på IOSS\nFöretag anslutna t ill importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat mom sen enligt IOSS-deklarationen. \n\n\nAnsökan om utbetalning för grön te knik\nFöretag som har installerat grön teknik som kunden har betalat fö re årsskiftet måste ha begärt utbetalning. \n\n\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220201 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220131 LAST-MODIFIED:20220131T092041Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A94ECBB1A4F5D701000000000000000 0100000006744E701856D434AB60F6933107BA985 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Rot- och rut-utbetalning \;
Sist a dag att begära utbetalning från Skatteverket om företaget har utfört rot- och rut-tjänster och\nkunden har betalat före årsskiftet. \;< /span>

Kontrolluppgifter \;
Sista dag att l ämna kontrolluppgift för inkomståret 2021. \;

Årsredovisning
Årsredovisning samt eventuell revision sberättelse för bokslut 2021-06-30 ska ha kommit in till\nBolagsverket.< /span>

OSS-deklaration
Företag anslutna OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen. \;

Moms på OSS
< span style="font-size: 11pt\;">Företag anslutna till importordningen geno m OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt\nOSS-deklarationen.&n bsp\;

IOSS-deklaration
Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarationen. \;

Moms på IOSS< /div>
Företag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen\nenligt IOSS-deklarationen. \;

Ansökan om utbetalning för grön teknik
Företag som ha r installerat grön teknik som kunden har betalat före årsskiftet måste ha begärt\nutbetalning.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T132446Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration 2 öppnar\nE-tjänsten Inkomstdeklaration 2 öppnar. Företag med digital brevlåda får inkomstdeklarationen skickad till den i samband med att e-tjänsten öppnar.\n\n\nKälla: Skatteverket \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220208 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220207 LAST-MODIFIED:20220207T071133Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000033103F5A4F5D701000000000000000 010000000858313E2FD4C97489702A7D4B4AD0E77 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Inkomstdeklaration 2 öppnar
E-tjänst en Inkomstdeklaration 2 öppnar. Företag med digital brevlåda får inkom stdeklarationen\nskickad till den i samband med att e-tjänsten öppnar.

Källa: Skattever ket \;

Srf konsu lterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T133600Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDebiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n\nExtra skatteinbetalning\nExtra sk atteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets ko nto vid beräknad kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska persone r och enskilda näringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår s om slutade: \n\n\n- 30 september 2021\n- 31 oktober 2021 \n- 30 november 2 021\n- 31 december 2021 \n\n\nMindre företag \nFöretag som har ett beska ttningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* ha moms för oktober - december 2021 bokförd på Skatteverkets konto om företaget ha r tremånadersmoms \n* ha moms för december 2021 bokförd på Skatteverke ts konto om företaget redovisar moms varje månad \n* ha arbetsgivaravgif ter och avdragen skatt för januari 2021 bokförd på Skatteverkets konto \n* momsdeklaration för oktober - december 2021 ha kommit in till Skattev erket om företaget har tremånadersmoms \n* momsdeklaration för december 2021 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje m ånad\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för januari 2021 ha kommit in til l Skatteverket. \n\nStörre företag\nOm företaget har ett beskattningsun derlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter oc h avdragen skatt för januari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.\ n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220215 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220214 LAST-MODIFIED:20220214T070001Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001B4FB186A6F5D701000000000000000 010000000CDC5DEDD4374874FADFB601FBE9280C2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Debiterad preliminärskatt
Debiterad p reliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;
< br>
Extra skatteinbetalning
Extra skatteinbetalning ( fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknad \nkvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda n äringsidkare samt juridiska\npersoner med räkenskapsår som slutade:&nbs p\;

- 30 september 2021
- 31 oktober 2021 \;
- 30 november 2021
- 31 december 2021 \;

Mindre företag \;
Företag som har ett beskattning sunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:
 • ha moms för oktober - december 2021 bokförd på Skatteverkets konto om företaget har\ntremånadersmoms \;
 • ha mom s för december 2021 bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovi sar moms varje\nmånad \;
 • ha arbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för januari 2021 bokförd på Skatteverkets konto \;
 • momsdekl aration för oktober - december 2021 ha kommit in till Skatteverket om fö retaget har\ntremånadersmoms \;
 • momsdeklaration för december 20 21 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms\nvarje mån ad
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för januari 2021 ha kommit in till Skatteverket. \;
Större företag
Om f öretaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljon er kr ska\narbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2022 vara b okförd på Skatteverkets konto.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T133846Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2022 till Skattever ket om pappersblankett används.\n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulte rna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220222 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220221 LAST-MODIFIED:20220221T063601Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000859384E9A6F5D701000000000000000 0100000002BCD3C26BA7BE342BBCF78809B18D037 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - blankett< /span>
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företa g i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för ja nuari 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T134032Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2022 till Skatteve rket om e-tjänsten används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsultern a\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220226 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220225 LAST-MODIFIED:20220224T130730Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000015597D28A7F5D701000000000000000 01000000020D4905E0031E34BB9D4B3A224D45CF8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till föret ag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för j anuari 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.\n
< div style="font-family: Calibri\, Arial\, Helvetica\, sans-serif\; font-si ze: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">
Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T134621Z DESCRIPTION:IOSS-deklaration\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \n\n\n Moms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Impor t One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.\n\n\nStö rre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, och mo msdeklaration för januari 2022 ha kommit in till Skatteverket \n* moms f ör januari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nMoms – helå rsredovisning - EU-handel \nDu som redovisar moms per helår och hade boks lut 31 december 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. H ar du moms att betala ska den vara betald. \n\n\nÅrsredovisning\nÅrsredo visning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsul terna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220301 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220228 LAST-MODIFIED:20220301T094804Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000BE98AEF8A7F5D701000000000000000 01000000062D731BE9CD9AD408E14FC945A9A3F28 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nIOSS-deklaration
\n< div style="font-family:Calibri\,Arial\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat i n IOSS-deklarationen. \;
\n
\n
\n
\n
\nMoms på IOSS
\n
\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.
\n
\n
\n
\n
\ nStörre företag
\n
\nOm ditt företag har e tt beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:
\n
\n
\n
  \n
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsd eklaration för januari 2022 ha kommit in till Skatteverket \;< /li>
 • moms för janu ari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;
\n< /div>\n
\n
\n< b>Moms – helårsredovisning - EU-handel \;
\n
\nDu som redovisar moms p er helår och hade bokslut 31 december 2021 ska ha lämnat momsdeklaration en till Skatteverket. Har du moms att betala ska den vara betald. \;
\n
\n
\n
\n
\nÅrsredovisning
\n
\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-07-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.
\n< /div>\n
\n
\n
\n
\nKäl la: Skatteverket \;
\n
\n
\n
\n
\nSrf konsulterna \;
\n\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T134825Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett\nSista dagen att lämna Inkomstde klaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapså r som slutade:\n\n\n- 31 juli 2021\n- 31 augusti 2021\n\n\n\nKälla: Skatt everket \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220302 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220301 LAST-MODIFIED:20220301T094806Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001BC46142A8F5D701000000000000000 0100000001A4D6537FC8664459EA094866C401F4E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nInkomstdeklaration - blankett
\n
\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:
\n
\n
\n
\n
\n- 31 juli 2021
\n< div style="font-family:Calibri\,Arial\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n- 31 augusti 2021
\n
\n
\n
\n
\n
\nKälla: Skatteverket \;
\n
\n
\n
\n
\nSrf konsulterna
\n\nwww.srfkonsult.se
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T135039Z DESCRIPTION:Fastighetsdeklaration\nFastighetsdeklarationen för 2022 års s ärskilda fastighetstaxering ska finnas hos Skatteverket.\n\n\nINK1\nInkom stdeklaration 1 anmäld till digital brevlåda skickas digitalt 2–7 mars .\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220308 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220307 LAST-MODIFIED:20220307T064402Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000088126A92A8F5D701000000000000000 010000000FA3775EF9532554DBB8C00AC8323BA8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Fastighetsdeklaration
Fastighetsdekl arationen för 2022 års särskilda fastighetstaxering ska finnas hos Skat teverket.

INK1
Inkomstdeklaration 1 \ ;anmäld till digital brevlåda ski ckas digitalt 2–7 mars.

Källa: Skatteverket
< br>
Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T140215Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDebiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n\nUnderskott av slutlig skatt\nInbe talning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fy siska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i dec ember 2021 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\n- 30 september 2021 \n- 31 oktober 2021\n- 30 november 2021\n- 31 december 2021 \n\n\nMindre företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag fö r moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för januari 2022 vara bok förd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2022 vara bokförda på Skatteverkets konto \n* momsdeklaration för januari 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad \n* arbetsgiv ardeklaration\, AGI\, för februari 2022 ha kommit in till Skatteverket. \ n\nStörre företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\n\nMoms - hel årsredovisning\, ingen EU-handel - blankett \nOm företaget redovisar mom s en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n* momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och \n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n* \n \n* - 31 j uli 2022 \n* - 31 augusti 2022\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsult erna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220315 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220314 LAST-MODIFIED:20220314T063343Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B88A1331AAF5D701000000000000000 010000000BE0E209619D6044CB1A7AF0D9E3CD14B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nDebiterad preliminärskatt< /div>\n
\nDebiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;
\n
\n
\n
\n
\n Underskott av slutlig skatt
\n
\ nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd p å Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidka re som fick slutskattebesked i december 2021 samt juridiska personer med r äkenskapsår som slutade: \;
\n
\n
\n
\n
\n- 30 september 2021 \;\n
\n- 31 oktober 2021
\n
\n- 30 november 2021
\n
\n- 31 december 2021 \;
\n
\n
\n
\n
\nMindre företag
\n
\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner k r ska:
\n
\n
\n
  \n
 • moms för januari 2022 vara b okförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad< /span>
 • arbetsg ivaravgifter och avdragen skatt för februari 2022 vara bokförda på Skat teverkets konto \;
 • momsdeklaration för januari 2022 ha kommit in till Skatte verket om företaget redovisar moms varje månad \;
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för februari 2022 ha kommit in till Skatteverket. \;
\n
\n
\n
\nStörre företag
\n
\ nOm företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdrag en skatt för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;< /span>
\n
\n\n
\n
\nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett \;
\n
\nOm f öretaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:
\n
\n
\n
  \n
 • momsdeklarationen på papper ha ink ommit till Skatteverket och \;
 • < span style="font-size:11pt">momsen vara bokförd på Skatteverkets konto f ör räkenskapsår som slutade den:

 • \n
 • \n- 31 jul i 2022 \;
 • \n- 31 augusti 2022
  \n
\n
\n
Källa: Skatteverket
\n

\n
\n
Srf konsulterna
\n\n\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T140324Z DESCRIPTION:INK1\nInkomstdeklaration 1 öppnar. Enskild firma eller är del ägare i ett fåmansföretag eller ett handelsbolag\, fyller i bilaga NE\, N3A eller K10 direkt i e-tjänsten. \n\n\nKälla: Skatteverket \n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220316 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220315 LAST-MODIFIED:20220314T080005Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006415445AAAF5D701000000000000000 010000000EE5762FAE7DD634D826D4A53E641D833 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
INK1
Inkomstdeklaration 1 öppnar. Ens kild firma eller är delägare i ett fåmansföretag eller ett\nhandelsbol ag\, fyller i bilaga NE\, N3A eller K10 direkt i e-tjänsten.\n

Källa: Skatteverket \ ;

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T140502Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning – blankett \nFöretag som h ar sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2022 till Skatt everket om pappersblanketten används.\n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf ko nsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220322 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220321 LAST-MODIFIED:20220321T064144Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000073D3F194AAF5D701000000000000000 010000000CDADD6D1FC48CC4BA8291DA5B9DD05CB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning – blankett& nbsp\;
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt t ill företag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställn ing för februari 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverk et

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se
< /div> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T140650Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för februari 2022 till Skattev erket om e-tjänsten används. \n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220326 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220325 LAST-MODIFIED:20220324T121546Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000097FC16D5AAF5D701000000000000000 01000000067F82FD12751C14CAC3D147A42DE4AAB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till föret ag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för f ebruari 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.\n

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T140903Z DESCRIPTION:Större företag\nFöretag som har ett beskattningsunderlag fö r moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklaration\, A GI\, och momsdeklaration för februari 2022 ha kommit in till Skatteverket \n* moms för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nMom s – helårsredovisning - EU-handel\nFöretag som redovisar momsen per he lår och hade bokslut 31 januari 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen til l Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald. \n\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220329 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220328 LAST-MODIFIED:20220328T055757Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003BBB4824ABF5D701000000000000000 010000000F5C4DD38D209964D9EFC33568C32ADFA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Större företag
Företag som har et t beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsde klaration för februari 2022 ha kommit in till Skatteverket
 • moms för februa ri 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;
Moms – helårsredovisning - EU-handel
Företag som redovisar momsen per helår och hade bokslut 31 januari 2021 ska ha lämnat\nmomsdek larationen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska de n vara betald.

K älla: Skatteverket \;

Srf konsulterna \;
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T141054Z DESCRIPTION:IOSS-deklaration\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarationen. \n\nMom s på IOSS \nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. \n\nÅrsred ovisning \nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslu t 2021-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220401 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220331 LAST-MODIFIED:20220330T143306Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000296DEA66ABF5D701000000000000000 0100000004CFCE323D8234E46AA7D59A48A8740E4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nIOSS-deklaration
\n< div style="font-family:Calibri\,Arial\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat i n IOSSdeklarationen. \;
\n
\n
\n
\n
\nMo ms på IOSS \;
\n< div style="font-family:Calibri\,Arial\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat m omsen enligt IOSS-deklarationen. \;
\n
\n
\n
\n
\nÅrsredovisning \;
\n
\nÅrsredovisning samt eventuell revision sberättelse för bokslut 2021-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.
\n
\n
\n
\n
\n\n
\nKälla: Skatteverket \;
\n
\n
\n
\n\n
\nSrf konsulterna
\n\n< /div>\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T141340Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst \nSista dagen att lämna Inkomst deklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkenska psår som slutade: \n\n\n- 31 juli 2021 \n- 31 augusti 2021\n\n\nKälla: S katteverket\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220402 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220401 LAST-MODIFIED:20220331T122258Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007588B6C9ABF5D701000000000000000 010000000CF8F42F6DA060C49944F0A5FCC7D1E96 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Inkomstdeklaration - e-tjänst \;< /div>
Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för ju ridiska personer med\nräkenskapsår som slutade: \;

- 31 juli 2021 \;
< span style="font-size: 11pt\;">- 31 augusti 2021

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T141812Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDen debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n\nMindre företag\nOm företag et har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n \n* moms för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n* momsdeklara tion för februari 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag re dovisar moms varje månad \n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för mars 202 2 ha kommit in till Skatteverket. \n\nStörre företag\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2022 vara bokförd på Skatte verkets konto. \n\n\nMoms – helårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tj änst \nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU -handel ska:\n\n* momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och\n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår s om slutade den:\n* \n \n* - 31 juli 2021 \n* - 31 augusti 2021\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220413 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220412 LAST-MODIFIED:20220411T075353Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006EEFA36BACF5D701000000000000000 0100000000354172C88FA3F43809107A3F30DD669 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nDebiterad preliminärskatt
\n
\nDen debiterade p reliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;\n
\n
\n
\n
\nMi ndre företag
\n
\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på h ögst 40 miljoner kr ska:
\n
\n
\n
\n
  \n
 • mom s för februari 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företa g redovisar moms varje månad \;
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \;
 • momsdeklaration för febru ari 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms va rje månad \;
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för mars 2022 ha kommit in till Skatteverket. \;
\n
\n
\n
\n
\nStörre företag
\n
\nOm f öretaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljon er kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2022 vara bokf örd på Skatteverkets konto. \;
\n
\n
\n
\n
\nMoms – helårsredovisning\, i ngen EU-handel - e-tjänst \;
\n
\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:
\n
\n
\n
  \n
 • momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och
 • momsen vara bok förd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:< /li>
 • \n
  \n
 • \n- 31 juli 2021 \;
 • \n- 31 augusti 2021
\n
\n
Källa: Skatteverk et
\n

\n
\nSrf konsulterna
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T142016Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2022 eller första kva rtalet 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används. \n\n\nMoms - elektroniska tjänster (MOSS) \nFöretag som är registrerad i MOSS (särs kild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska tj änster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-dek larationen och betalat momsen för första kvartalet 2022 till Skatteverke t. \n\n\n\nKälla: Skatteverket \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n\n DTEND;VALUE=DATE:20220421 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220420 LAST-MODIFIED:20220419T080539Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000732A89B5ACF5D701000000000000000 01000000045A7536E81B701499F8A590D99A95630 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nMom s - periodisk sammanställning - blankett
\n
\nFöretag som har sålt varor e ller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat i n periodisk sammanställning för mars 2022 eller första kvartalet 2022 t ill Skatteverket om pappersblanketten används. \;
\n
\n
\n
\n
\nMoms - elektr oniska tjänster (MOSS) \;
\n
\nFöretag som är registrerad i MOSS (sär skild ordning för redovisning av moms på försäljning av elektroniska t jänster till privatpersoner i andra EU-länder) ska ha skickat in MOSS-de klarationen och betalat momsen för första kvartalet\n 2022 till Skatteve rket.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
Källa: Skatteverket \;\n

\n
\n
Srf konsulterna
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T142127Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2022 eller första kv artalet 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används. \n\nKälla: Skatte verket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220426 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220425 LAST-MODIFIED:20220425T054806Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000883C0CE0ACF5D701000000000000000 010000000B957047AEB07024181E806FD7A21CB88 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till föret ag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för m ars 2022 eller första kvartalet 2022 till Skatteverket om e-tjänsten\nan vänds. \;

Käll a: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T142346Z DESCRIPTION:Större företag\nFör företag som har ett beskattningsunderla g för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklaratio n\, AGI\, och momsdeklaration för mars 2022 ha kommit in till Skatteverke t\n* moms för mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 28 februari 2022 ska ha lämnat momsdeklarationen till S katteverket. För företag som har moms att betala ska den vara betald.\n\ n\nKälla: Skatteverket \n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220427 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220426 LAST-MODIFIED:20220425T080830Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000430FCF32ADF5D701000000000000000 0100000004359FF69276B9D44A4506396F44C63E1 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Större företag
För företag som h ar ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:< /span>
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och m omsdeklaration för mars 2022 ha kommit in till Skatteverket
 • moms för mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;
< div style="font-family: Calibri\, Arial\, Helvetica\, sans-serif\; font-si ze: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">Mom s – helårsredovisning - EU-handel
Företag som redovisar mom s per helår och hade bokslut 28 februari 2022 ska ha lämnat\nmomsdeklara tionen till Skatteverket. För företag som har moms att betala ska den va ra betald.

Käll a: Skatteverket \;
Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T142716Z DESCRIPTION:OSS-deklaration \nFöretag anslutna OSS – One Stop Shop ska h a skickat in OSS-deklarationen. \n\n\nMoms på OSS\nFöretag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. \n\n\nIOSS-deklaration\nFöretag anslutna till importor dningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarat ionen. \n\n\nMoms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom I OSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklaration en. \n\n\n\nÅrsredovisning \nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2021-09-30 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n\ nInkomstdeklaration 1\nDen privata inkomstdeklarationen för inkomståret 2021 ska vara inlämnad. Den som har en enskild näringsverksamhet ska ock så lämna in NE-bilagan till inkomstdeklarationen.\n\n\n\nKälla: Skattev erket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \ n\n DTEND;VALUE=DATE:20220503 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220502 LAST-MODIFIED:20220502T052701Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000812D2FB0ADF5D701000000000000000 0100000007A5AABD6FA732846A0449FCA748EDE92 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\nOSS-deklaration \;
\n
\nFöretag anslutna OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OS S-deklarationen. \;
\n
\n
\n
\n\n
\nMoms på OSS
\n
\nFöretag anslutna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. \;
\n
\n
\n
\n\n
\nIOSS-deklarat ion
\n
\nFöretag anslutna till importord ningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarati onen. \;
\n
\n
\n
\n\n
\nMoms på IOSS
\n
\nFö retag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop sk a ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nÅrsredovisning \;
\n
\nÅrsredovisning samt event uell revisionsberättelse för bokslut 2021-09-30 ska ha kommit in till Bo lagsverket. \;
\n
\n
\n
\n
\nInkomstdeklaration 1
\n
\nDen privata inkomstdeklara tionen för inkomståret 2021 ska vara inlämnad. Den som har en enskild n äringsverksamhet ska också lämna in NE-bilagan till inkomstdeklaratione n.
\n
\n
\n
\n
\n\n
\nKälla: Skatteverket
\n
\n
\n
\n\n
\nSr f konsulterna
\n
\nwww.srfkonsult.se
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T143138Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning \nExtra skatteinbetalning (fyllnadsbeta lning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto om beräkning görs för en kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda n äringsidkare samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n - 30 september 2021 \n- 31 oktober 2021 \n- 30 november 2021 \n- 31 decemb er 2021\n\n\nKälla: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.s e \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220504 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220503 LAST-MODIFIED:20220502T130749Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009938EB4BAEF5D701000000000000000 0100000003F04C9A481785346BB50C655D81AB547 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Extra skatteinbetalning \;
Extra s katteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets k onto om beräkning\ngörs för en kvarskatt på högst 30 000 kr. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt\njuridiska personer med räkenskapsår som slutade: \;

- 30 september 2021 \;
- 31 oktober 2021 \;< /span>
- 30 november 2021 \;
- 31 december 2021

Källa: Skatteverket \;

Srf konsulterna \;
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T143706Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \nDen debiterade preliminärskatt sk a vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n\nMoms - redovisning för hel år - enskilda näringsidkare samt dödsbon \nOm företaget redovisar moms helårsvis\, har bokslutsdatum 31 december och under 2021 inte har handla t med företag i andra EU-länder ska:\n\n* momsdeklaration för januari - december 2021 ha kommit in till Skatteverket \n* moms för januari - dece mber 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nMindre företag\nOm f öretaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för januari - mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets k onto om ditt företag har tremånadersmoms \n* moms för mars 2022 vara bo kförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje måna d \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n* momsdeklaration för januari - mars 2022 ha k ommit in till Skatteverket om företaget har tremånadersmoms\n* momsdekla ration för mars 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovis ar moms varje månad\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för april 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n\nStörre företag \nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbe tsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2022 vara bokförd på Skatt everkets konto. \n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srf konsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220513 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220512 LAST-MODIFIED:20220511T070710Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000BBE6630FAFF5D701000000000000000 010000000E090A0BE83AD7C42BB0ACA92545EFD05 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nDebiterad preliminärskatt \;< /span>
\n
\nDe n debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto.&n bsp\;
\n
\n
\n
\n
\nMoms - redovisning för helår - enskilda näringsidkar e samt dödsbon \;
\n
\nOm företaget redovisar moms helårsvis\, har bok slutsdatum 31 december och under 2021 inte har handlat med företag i andr a EU-länder ska:
\n
\n
\n
\ n
\n
  \n
 • moms deklaration för januari - december 2021 ha kommit in till Skatteverket&nb sp\;
 • mo ms för januari - december 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.&nbs p\;
\n
\n
\n
\n
\n
\nMindre företag
\ n
\nOm företaget h ar ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:
\n
\n
  \n
 • moms för januari - mars 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms \;
 • moms för mars 2 022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad \;
 • arbetsgivaravgif ter och avdragen skatt för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets kon to \;
 • momsdeklaration för januari - ma rs 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget har tremånadersmoms< /li>
 • momsdeklaration för mars 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar moms varje månad
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för april 2022 ska ha ko mmit in till Skatteverket. \;
\n
\n
\nStörre företag \;
\n
\nOm före taget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner k r ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nKälla: Skatteverket
\n\n
\n
\n
\nSrf konsulter na
\n\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T143829Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverk et om pappersblankett används. \n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf kons ulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220521 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220520 LAST-MODIFIED:20220519T113335Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001237FD40AFF5D701000000000000000 010000000B2605F5BCF3AC647BDC80D64675D39F5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - blankett  \;
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.\n

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
www.srfkonsult.se
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T143955Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverk et om e-tjänsten används.\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulter na\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220526 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220525 LAST-MODIFIED:20220530T052704Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002966A574AFF5D701000000000000000 010000000E189C9ED75B19247B502E5190971E4B9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till föret ag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för a pril 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T144134Z DESCRIPTION:Större företag \nOm företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för april 2022 ha kommit in till Skatteverket \n* moms för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nMoms – helårsredovisning - EU-handel\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 mars 2022 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatt everket. Företag som har moms att betala ska ha betalat.\n\n\nKälla: Ska tteverket\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220528 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220527 LAST-MODIFIED:20220530T052706Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000993566AFAFF5D701000000000000000 010000000D8E7D418F68B2B469B082A33514259A5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Större företag \;
Om företage t har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr sk a:
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, oc h momsdeklaration för april 2022 ha kommit in till Skatteverket \;
 • moms för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \;
Moms – helårsredovisning - EU-handel
Företag som r edovisar moms per helår och hade bokslut 31 mars 2022 ska ha lämnat\nmom sdeklarationen till Skatteverket. Företag som har moms att betala ska ha betalat.

Källa: Skatteverket

< div style="font-family: Calibri\, Arial\, Helvetica\, sans-serif\; font-si ze: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">Srf ko nsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T144335Z DESCRIPTION:IOSS-deklaration\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarationen. \n\nMom s på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import O ne Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. \n\nÅrsredo visning \nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.\n\n\n\nKälla: Skatteverke t \n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220601 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220531 LAST-MODIFIED:20220531T060355Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000029434DF7AFF5D701000000000000000 010000000F92EC83C4A96F949945A669CACC400F6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
IOSS-deklaration
Företag anslutna t ill importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSSdeklarationen. \;

Moms på IOSS
Företag anslutna till importordningen g enom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen\nenligt IOSS-dekl arationen. \;

Årsredovisning \;
Årsredovisning samt eventuell revision sberättelse för bokslut 2021-10-31 ska ha kommit in till\nBolagsverket.< /span>

Källa: Skatteverket \;

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T144740Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt\nDen debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n\nExtra skatteinbetalning\nExt ra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om beräkni ng med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med rä kenskapsår som slutade: \n\n\n- 31 januari 2022 \n- 28 februari 2022 \n- 31 mars 2022 \n- 30 april 2022 \n\n\nMindre företag\nOm företaget har et t beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovi sar moms varje månad \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto\n* momsdeklaration för april 2 022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje m ånad\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för maj 2022 ha kommit in till Sk atteverket.\n\nStörre företag \nOm företaget har ett beskattningsunderl ag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och av dragen skatt för maj 2022 vara bokförda på Skatteverkets konto. \n\n\n\ nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220614 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220613 LAST-MODIFIED:20220613T055649Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A1616F89B0F5D701000000000000000 010000000A034D05E0AAC9947911FFD5FEE3E2E51 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\nDebiterad preliminärskatt< /div>\n
\nDen debit erade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;
\n
\n
\n
\n
\nExtra skatteinbetalning
\n
\nExtra skatteinbetalning ska vara bokförd p å Skatteverkets konto om beräkning med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \;\n
\n
\n
\n
\n- 31 januari 2022 \;
\n
\n- 28 februari 2022 \;
\n
\n- 31 mars 2022 \;\n
\n- 30 april 2 022 \;
\n
\n
\n
\n
\nMindre företag
\n
\nOm företaget har ett beskattningsunder lag för moms på högst 40 miljoner kr ska:
\n
\n
  \n
 • moms för april 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad \;
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2022 vara bokförd på Ska tteverkets konto
 • momsdeklaration för april 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket.
\n
\n
\nStörre företag \;
\n
\n Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 mi ljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2022 vara bo kförda på Skatteverkets konto.\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nKälla: Skatteverket\n
\n
\n
\n
\nSrf ko nsulterna
\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T144909Z DESCRIPTION:Beslut om fastighetstaxering\nBeslut om fastighetstaxering skic kas ut till fastighetsägare med digital brevlåda. \n\nSista dag för byr åanstånd\nInkomstdeklarationerna\, inklusive alla eventuella bilagor\, s ka ha inkommit till Skatteverket. Det gäller både deklarationer som läm nas digitalt och på papper. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220616 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220615 LAST-MODIFIED:20220614T070327Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001D9160BEB0F5D701000000000000000 010000000FD29272E4CC4CD419314568AEE1BF19D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Beslut om fastighetstaxering
Beslut om fastighetstaxering skickas ut till fastighetsägare med digital brevlåda . \;

Sista da g för byråanstånd
Inkomstdeklarationerna\, inklusive alla ev entuella bilagor\, ska ha inkommit till Skatteverket. Det gäller\nbåde d eklarationer som lämnas digitalt och på papper.\n

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T145025Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används.\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsul terna\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220621 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220620 LAST-MODIFIED:20220620T055559Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000019C79BEBB0F5D701000000000000000 01000000090574B917817AD4C8FFE7E17E3ABDA5C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - blankett< /span>
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företa g i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för ma j 2022 till Skatteverket om pappersblanketten används.

Källa: Skatteverket

Srf konsulterna
< div style="font-family: Calibri\, Arial\, Helvetica\, sans-serif\; font-si ze: 12pt\; color: rgb(0\, 0\, 0)\;">www.srfkonsult.se
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211220T145318Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \nFöretag som ha r sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder s ka ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2022 till Skatteverke t om e-tjänsten används. \n\nStörre företag\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* ar betsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit i n till Skatteverket\n* moms för maj 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n\nMoms - helårsredovisning - EU-handel\nFöretag som redovisar mo ms per helår och hade bokslut 30 april 2022 ska ha lämnat momsdeklaratio nen till Skatteverket. Företag som har moms att betala ska ha betalat.\n\ nHelårsmoms med byråanstånd\nDeklaration med byråanstånd för helårs moms ska vara inlämnad och inbetalning skatten som redovisas i den ska ha skett.\n\n\nKälla: Skatteverket\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se < http://www.srfkonsult.se> \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220628 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220627 LAST-MODIFIED:20220627T060041Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C1240B53B1F5D701000000000000000 01000000040DC31A8037DCA4FAB69EBEC9843AEBC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:
Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst&nbs p\;
Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in\nperiodisk sammanställning för maj 2022 till Skatteverket om e-tjänsten används. \;

Större företag
Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:
  < li style="font-size:11pt">arbetsgivardekla ration\, AGI\, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skattev erket
 • moms för maj 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto.
 • < /ul>
Moms - helårsredovisning - EU-handel
Företag som redo visar moms per helår och hade bokslut 30 april 2022 ska ha lämnat\nmomsd eklarationen till Skatteverket. Företag som har moms att betala ska ha be talat.

Helårsmom s med byråanstånd
< span style="font-size: 11pt\;">Deklaration med byråanstånd för helårsm oms ska vara inlämnad och inbetalning skatten som\nredovisas i den ska ha skett.

Källa: Skatteverket

Srf kon sulterna \;
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T083934Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \n\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2021 till Skatteve rket om e-tjänsten används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulte rna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220826 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220825 LAST-MODIFIED:20220824T070010Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000BDAAE54746F6D701000000000000000 01000000005AA8482D3CB4B4EB980DEB95F5D634C X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \;< /span>

Företag \;som har sålt varor eller tj änster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in perio disk sammanställning för juli 2021 \;till Skatteverket om e-tjänsten \;används. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T083810Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \n\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juli 2021 till Skatteve rket om pappersblanketten används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220823 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220822 LAST-MODIFIED:20220823T055632Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000057CC561546F6D701000000000000000 0100000006DE5EDC153217E4CA0D6696ADF4F9171 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning - \ ;blankett \;

Företag \; \;som \;har sålt var or eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammans tällning för juli 2021 \;till Skatteverket om \;pappersblanketten \;används. \;


Källa: Skatteverket


Srf ko nsulterna

www.srfkonsult. se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T083625Z DESCRIPTION:Mindre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska: \n\n* debiterad preliminärskatt vara inbetald på Skatteverkets konto \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n* moms för april - juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget har tremånadersmoms \n* moms för juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets k onto (om företaget redovisar moms varje månad) \n* momsdeklaration för april - juni 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget har tremån adersmoms \n* momsdeklaration för juni 2022 ha kommit in till Skatteverke t om företaget redovisar moms varje månad \n* arbetsgivardeklaration\, A GI\, för juli 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n\n \n\nMoms - he lårsredovisning\, ingen EU-handel - e-tjänst \n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska: \n\n\n\n\n* momsde klarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och \n* momsen vara bok förd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den: \n* \n \n\n* - 30 september 2021 \n* - 31 oktober 2021 \n* - 30 november 2021 \n* - 31 december 2021 \n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna \n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220818 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220817 LAST-MODIFIED:20220816T070012Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000033E442D745F6D701000000000000000 010000000231CFDDB9EC9EB4C9BE46BFD751777AA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n

\nMindre företag \;

\n
\n
\n

\nOm \;företag et \;har \;ett beskattningsunderlag för moms \;på högst 40 miljoner kr ska: \;

\n
\n
\n
  \n
 • \ndebiterad pr eliminärskatt vara inbetald på Skatteverkets konto \;
 • \narbetsgivaravgifter \;och avdragen skatt för juli 2022&n bsp\;vara bokförd på Skatteverkets konto \;
 • \nmoms för april - juni 2022 \;vara \;bokförd på Sk atteverkets konto \;om \;företaget \;har tremånadersmoms \;
 • \nmoms för juni 2022 \;vara b okförd på Skatteverkets konto \;(om \;företaget \;redovisar moms varje månad) \;
 • \nmomsdekla ration för april - juni 2022 \;ha kommit in till Skatteverket \;o m \;företaget \;har tremånadersmoms \;
 • < li class="x_x_xxparagraph" style="margin-right:0cm\; margin-left:0cm\; fon t-size:11pt\; font-family:Calibri\,sans-serif\; margin-top:0cm\; margin-bo ttom:0cm\; background:white">\nmomsdeklaration för juni 2022 \;ha kommit in till Sk atteverket \;om företaget \;redovisar moms varje månad \;
 • \narbetsgivardeklaration\, AGI\, för ju li 2022 \;ska ha kommit in till Skatteverket. \;
\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMoms - helårsre dovisning\, ingen EU-handel - \;e-tjänst \;\n

\n
\n

\nOm företaget \;redovisar moms en gång per år och inte b edriver EU-handel ska: \;

\n

\n
\n

\n
\n
\ n
  \n
 • \nmomsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjän st och \;< /span>
 • \nmomsen vara bokförd på Skatteve rkets konto för räkenskapsår som slutade den: \;
 • \n
  \n
\n
  \n
 • \n- 30 september 2021 \;
 • \n- 31 oktober 2021 \;
 • \n- 30 november 2021 \;
 • \n- 31 december 2021 \;< /span>
\n
\n


\n

\n

Källa: Skatteverket

\n

\n \;

\n

Srf konsulterna

\n

www.srfkonsult.se

\n< /div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T083418Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning \n\nExtra skatteinbetalning ska vara bo kförd på Skatteverkets konto om det beräknas med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n \n\n\n- 31 maj 2022 \n\n- 30 juni 2022 \n\n \n\nStörre företag \n\nOm f öretaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljon er kr ska:\n\n* debiterad preliminärskatt vara bokförd på Skatteverkets konto \n\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2022 vara bo kförda på Skatteverkets konto. \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsult erna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220813 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220812 LAST-MODIFIED:20220811T070021Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000529F858B45F6D701000000000000000 0100000009D4BA90F496F5F4EBF4E4F447A38B4E0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n

\nExtra\n skatteinbetalning \;

\n
\n
\n

\nExtra\n skatteinbetalning ska vara bokförd på Ska tteverkets konto om \;det beräknas  \;med\n kvarskatt på mer än 30 000 \ ;kr.\n Gäller juridiska personer \;med< span> \;räkenskapsår \;som\n sluta de: \;

\n

\n
\n

\n
\n
\n

\n- \;31\n ma j 2022 \;

\n
\n
\n

\n- \;30\n juni 2022 \;

\n
\n
\n

\n&nbs p\;

\n
\n
\n

\nStörre\n företag \;

\n
\n
\n

\nOm\n företaget \;har ett\n beskattningsunderlag för moms \; so m överstiger \;40 miljoner kr ska:

\n

\n

\n
  \n
 • \n

  \ndebiterad\n preliminärskatt vara bokförd p å Skatteverkets konto&nbs p\;

  \n
 • \n

  \narbetsgivaravgifter \;och\n avdragen skatt \;för juli 20< span class="x_NormalTextRun x_SCXW261751207 x_BCX0" style="margin:0px">22 \;vara\n bokförda på Skatteverkets konto . \;

  \n
\n

\n

\n\n

Källa: Skatteverket

\n
\n

Srf konsulterna

\n

www.srfkonsult.se

\n
\n

\n
\ n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T083300Z DESCRIPTION:OSS-deklaration \n\nFöretag anslutna OSS – One Stop Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen. \n\n \n\nMoms på OSS \n\nFöretag anslu tna till importordningen genom OSS – One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt OSS-deklarationen. \n\n \n\nIOSS-deklaration \n\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat i n IOSS-deklarationen. \n\n \n\nMoms på IOSS \n\nFöretag anslutna till im portordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen en ligt IOSS-deklarationen. \n\n\n\n\nÅrsredovisning \n\nÅrsredovisning sam t eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-12-31 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n \n\nInkomstdeklaration - e-tjänst \n\nSista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska per soner med räkenskapsår som slutade: \n\n\n\n\n- 30 september 2021 \n\n- 31 oktober 2021 \n\n- 30 november 2021 \n\n- 31 december 2021 \n\n\n\n\nK älla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220802 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220801 LAST-MODIFIED:20220801T082535Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E16B015D45F6D701000000000000000 0100000002E531DD3AC43F64283A3A455D2A98B8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n

\n

\n
\n

\nOSS-deklaration \;

\n
\n
\n

\nFöretag\n anslutna OSS –& nbsp\;One \;Stop\n Shop ska ha skickat in OSS-deklarationen.< /span> \;

\n
\n
\n< p class="x_x_x_x_Paragraph x_x_x_x_SCXW41109868 x_x_x_x_BCX0" style="margi n:0px\; font-weight:normal\; font-kerning:none\; color:windowtext\; text-a lign:left">\n \;

\n
\n
\n

\nMoms\n på OSS \;

\n
\n
\n

\nFöretag\n anslutna till importordningen genom \;OSS – \;One \;Stop\n Shop< span style="margin:0px"> \;ska ha betalat momsen enligt OSS-dek larationen. \;

\n\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nIOSS-deklaration \;

\n
\n
\n

\nFöretag\n anslutna \;till importordningen genom IOSS – Import \;On e \;Stop\n Shop< span style="margin:0px"> \;ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMoms\n på IOSS \;

\n\n
\n

\nFöretag\n anslutna till i mportordningen genom IOSS – Import \;One& nbsp\;Stop\n Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.< /span> \;

\n
\n

\n
\n

\nÅrsredovisning
 \;
\n
\n

\nÅrsredovisning\n samt \;eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-12-31\n ska h< /span>a kommit in till Bolagsverket. \;

\n
\n\n

\ n \;

\n
\n\n

\ nInkomstdeklaration\n -&nbs p\;e-tjänst \;

\n
\n
\n

\nSista\n dagen att lämna Inkomstdeklaration \;2\,\n 3 och 4 \;elektroniskt för juridiska personer med \;räkenskapsår\n som slutade: \; \;

\n

\n
\n

\n
\n
\n

\n-\n 30 septemb er 2021 \;

\n
\n< div class="x_x_x_x_OutlineElement x_x_x_x_Ltr x_x_x_x_SCXW243660724 x_x_x_ x_BCX0" style="margin:0px\; clear:both\; font-family:"\;Segoe UI"\ ;\,"\;Segoe UI Web"\;\,Arial\,Verdana\,sans-serif\; font-size:12px \; text-align:start\; background-color:rgb(255\,255\,255)">\n

\n-\n 31 oktober 2021 \;

\n
\n
\n

\n-\n 30 november 2021 \;

\n
\n
\n

\n-\n 31 december 2021 \;

\n

\n
\n

\n

\n

\n\n

Källa: Skatteverket

\n
\n

Srf konsult erna

\n

www.srfkonsult.se

\n
\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082918Z DESCRIPTION:Större företag \n\nOm ditt företag har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklarat ion\, AGI\, och momsdeklaration för juni 2022 ha kommit in till Skattever ket \n* moms för juni 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto.\n\nKäl la: Skatteverket\n\n\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n\n DTEND;VALUE=DATE:20220727 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220726 LAST-MODIFIED:20220801T082536Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009AEA64D844F6D701000000000000000 010000000F8D506511EE4B845B4BFCA22DD85075F X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n

\nStörre\n företag \;

\n
\n
\n

\nOm\n ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms \;som överstiger \;40\n miljone r kr ska:

\n
\n
\ n

\n\n

  \n
 • arbetsgivardeklaration\,\n AGI\, och mo msdeklaration för juni 2022 \;ha kommit in til l Skatteverket \;
 • \n

  \nmoms\n för juni 2022  \;vara bokförd på Skatteverkets konto.

  \n
 • \n

  \n
\n
\n
\n\n

Källa: Skatteverket

\n


\n

\n

Srf konsulterna

\n

www.srfkonsult.se

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082807Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \n\nDu som har s ålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2021 eller andra kvarta let 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten. \n\n\nKälla: Skat teverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220726 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220725 LAST-MODIFIED:20220801T082520Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000500A78AE44F6D701000000000000000 0100000002D12D447CA99CE4598D65DAAE661E8DE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning - \;e-tjänst \;

< div class="OutlineElement Ltr SCXW253175484 BCX0" style="margin:0px\;user- select:text\;clear:both\;font-family:"\;Segoe UI"\;\, "\;Segoe UI Web"\;\, Arial\, Verdana\, sans-serif\;font-size:12px\;text-align: start\;background-color:rgb(255\, 255\, 255)">

Du som har s ålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andr a EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni \;202 1 \;eller and ra kvartalet \;2021 \;till Sk atteverket \;om du använder e-tjänsten . \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082717Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \n\nDu som har så lt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni 2021 eller andra kvartale t 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten. \n\n \n\nKäll a: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220721 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220720 LAST-MODIFIED:20220801T082523Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000543E9F9044F6D701000000000000000 01000000055D940BC43C1C5458EE8AB9E65883F9A X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - \;periodisk sammanställning - blankett \;

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk s ammanställning för juni \;2021 \;< /span>eller \;andra kva rtalet 2021 \ ;till Skatteverket om du använder \;pappersblanketten. \;

< /span> \;

Källa: Skatteverket


Srf konsultern a

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082606Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \n\nDebiterad preliminärskatt ska v ara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n \n\nUnderskott av slutlig skatt \n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. G äller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\n\n\n- 31 j anuari 2022 \n\n- 28 februari 2022 \n\n- 31 mars 2022 \n\n- 30 april 2022 \n\n \n\nMindre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag f ör moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för maj 2022 vara bokf örd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2022 vara bokförd på S katteverkets konto \n\n* momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till S katteverket om företaget redovisar moms varje månad \n\n* arbetsgivardek laration\, AGI\, för juni 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n\n \ n\nKälla: Skatteverket\n\n\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n\n DTEND;VALUE=DATE:20220713 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220712 LAST-MODIFIED:20220801T082526Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000008F7EEC6544F6D701000000000000000 010000000A78ABEFB4BA1D24C814A9FA74670CF68 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Debiterad preliminärskatt \;

Debiterad preliminä rskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;

 \;

Underskott av slutlig s katt \;

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på S katteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slut ade: \;


- 31 januari 2022 \;

- 28 \;< /span>februari 2022 \;

- 31 mars 2022 \;< /p>

- 30 ap ril 2022 \;

 \;

Mindre företag&nb sp\;

Om företaget \;har ett beskattningsunderlag för moms \;på högst 40 miljoner kr ska:

 • moms \;för \; maj 2022 \;vara \;bokförd på Ska tteverkets konto \;om företaget \;redovisar moms varje månad \;
 • arbets givaravgifter \;och avdragen skatt för j uni 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto \;

 • momsdeklaration för maj 2022 \;ha kommit in till Skatteverket \;om företaget \;redovisar moms var je månad \;

 • arbetsgivard eklaration\, AGI\, för juni 2022&nb sp\;ska ha kommit in till Skatteverket. \;

< /div>

 \;

Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

< /div>
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082222Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett \n\nSista dagen att lämna Inkoms tdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskap sår som slutade: \n\n\n\n\n- 30 september 2021 \n\n- 31 oktober 2021 \n\n - 30 november 2021 \n\n- 31 december 2021 \n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n \n\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20220702 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220701 LAST-MODIFIED:20220630T070649Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000033A3D1E043F6D701000000000000000 0100000004FA16203FEF9244697A59A5CB3F03EA6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n

\nInkomstdeklaration\n - bl ankett \;

\n\n
\n

\nSista\n dagen att lämna \; Inkomstdeklaration\n 2\, 3 och 4 på papper \;för\n juridiska personer med \;räk enskapsår\n som slutade< span class="x_NormalTextRun x_SCXW84922710 x_BCX0" style="margin:0px\; fon t-size:11pt\; line-height:normal">: \;

\n

\n
\n

\n\n
\n

\n-  \;30\n september 2021 \;

\n\n
\n

\n-  \;31\n oktober 2021 \;

\n
\n
\n

\n- \;30\n november 2021 \;

\n
\n
\n

\n- \;31\n december 20 21 \;

\n

\n
\n
< /p>\n

\ nKälla:\n Skatteverket

\n

\n
\n

\n

\nSrf\n konsulterna

\n

\nwww.srfkonsult.se

\n
\n
\ n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T082032Z DESCRIPTION:IOSS-deklaration \n\nFöretag anslutna till importordningen gen om IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \n\ n \n\nMoms på IOSS \n\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. \n\n \n\nPreliminär inkomstdeklaration \n\nDen preliminära inkomstdeklar ationen för föregående beskattningsår ska ha kommit in till Skatteverk et. \n\n \n\nBeslut om fastighetstaxering \n\nBeslut om fastighetstaxering skickas ut via post till fastighetsägare utan digital brevlåda. \n\n\n\ n\nÅrsredovisning \n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-11-30 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n \n\nKäl la: Skatteverket \n\n\nSrf konsulterna \nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220701 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220630 LAST-MODIFIED:20220629T074419Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B172B59E43F6D701000000000000000 010000000DA409AA819BE134D9A16E77C3C185FA7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n

\nIOSS -deklaration \;

\n
\n
\n

\nFöretag\n anslutna \;till\n importordningen genom IOSS – I mport \;One \;Stop\n Shop \ ;ska\n ha skickat in IOSS-deklarationen.&n bsp\;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMoms\n på IO SS \;

\n
\n
\n

\nFöretag\n anslutna till importordningen genom I OSS – Import \;One \;Stop\n Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n\n
\n

\nPreliminär \;inkomstdeklaration  \;

\n
\n
\n

\nDen\n preliminära inkomstdeklarationen \;för\n föreg ående beskattningsår \;ska \;ha\n kommit in till Skatteverket. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n\n

\nBeslut\n om fastighetstaxering \;< /p>\n

\n
\n

\nBe slut\n om fastighetstaxering skickas ut \;via\n post \;till\n fastighetsägare \;utan \;digi tal\n brevlåda. \;

\n

\n
\n

\n

\n

\n
\n

\nÅrsredovisning \;

\n
\n
\n

\n< span class="x_NormalTextRun x_SCXW169741464 x_BCX0" style="margin:0px">År sredovisning\n samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 20< span class="x_NormalTextRun x_SCXW169741464 x_BCX0" style="margin:0px">21-11-30\n ska ha kommit in till Bolagsverket. \;

\n
\n

\n
\n\n

\n< span class="x_NormalTextRun x_SCXW229594622 x_BCX0" style="margin:0px"> \;

\n
\nKälla: Skatteverket \;
\n< div style="font-family:Calibri\,Arial\,Helvetica\,sans-serif\; font-size:1 2pt\; color:rgb(0\,0\,0)">\n
\n
\n
\nSrf konsulterna \;
\n\n
\n
\n\n\ n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084149Z DESCRIPTION:Större företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: \n\n* arbetsgivardeklarat ion\, AGI\, och momsdeklaration för juli 2021 ha kommit in till Skattever ket \n\n* moms för juli 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\nM oms - helårsredovisning - EU-handel \n\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 juni 2021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald. \n\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220827 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220826 LAST-MODIFIED:20220825T070027Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F846FC9746F6D701000000000000000 0100000001EF5C8F4C1702B488BB5DD2712DCD2B2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Större företag \;

Om företaget< /span> \;har ett beskattningsund erlag för moms \;som överstiger< span class="NormalTextRun SCXW10057129 BCX0" style="margin:0px\;user-selec t:text"> \;40 miljoner kr ska: \; \; \;

 • arbetsgivardeklara tion\, AGI\, och momsdeklaration för juli 2021 \;ha kommit in till Skatteverket  \;

 • moms för juli 2021 \;vara bokförd på Skatteverkets konto. \;

Moms \;- \;helå rsredovisning - \;EU-handel \;  \;

Företag \;som redovisar m oms per helår och hade bokslut 30 juni 2021 \;ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har \;företaget&nb sp\;moms att betala ska den vara betald. \;

 \;

Källa: Skatteverket


Srf konsulte rna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084224Z DESCRIPTION:Årsredovisning \n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2022-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n\ nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220901 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220831 LAST-MODIFIED:20220830T070011Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F7B6F2AC46F6D701000000000000000 0100000005BA0057030F37743BFCF2A73628785D4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Årsredovisning \;

Årsredovisning samt< /span> \;eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-01-31 ska ha kommit in till Bolagsverket. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084328Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning \n\nExtra skatteinbetalning ska vara bo kförd på Skatteverkets konto om det beräknas bli kvarskatt på högst 3 0 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\ n\n\n- 31 januari 2022 \n\n- 28 februari 2022 \n\n- 31 mars 2022 \n\n- 30 april 2022 \n\n \n\nInkomstdeklaration 2 öppnar \n\nE-tjänsten Inkomstde klaration 2 öppnar. Har företaget en digital brevlåda skickas inkomstde klarationen till den i samband med att e-tjänsten öppnar. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220906 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220905 LAST-MODIFIED:20220905T110009Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004F842FD346F6D701000000000000000 0100000004B1AC96535E60B4DA2627A00E4780944 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Extra skatteinbetalning \;

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets kon< span class="NormalTextRun SCXW210642895 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text">to om det \;beräknas bli \;kvarskatt på högst \;30 000 kr . Gäller juridiska personer \;med  \;räkenskapsår som slutade : \;


- 31 januari 2022 \;< /span>

- \;28 februari \;2022  \;

- 31 mars 2022&nbs p\;

- 30 april 2022&n bsp\;

 \;

Inkom stdeklaration 2 öppnar \;

E-tjänsten Inkomstdekla ration 2 öppnar. Har företaget&n bsp\;en digital brevlåda skickas inkomstdeklarationen till den i s amband med att e-tjänsten öppnar. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srf konsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084445Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \n\nDebiterad preliminärskatt ska v ara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n \n\nUnderskott av slutlig skatt \n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\n\n\n- 31 maj 2021 \n\n- 30 juni 2021 \n\n \n\nMindre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* mo ms för juli 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag r edovisar moms varje månad \n\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt f ör augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n\n* momsdeklarati on för juli 2022 ha kommit in till Skatteverket om företaget redovisar m oms varje månad \n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för augusti 2022 sk a ha kommit in till Skatteverket. \n\nStörre företag \n\nOm företaget h ar ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska a rbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\n \n\nFastighetsdeklaration \n\nSkatteverkets e-t jänst Fastighetsdeklaration\, lantbruk öppnar. \n\n\n\n\nKälla: Skattev erket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220913 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220912 LAST-MODIFIED:20220912T054508Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000076730A0147F6D701000000000000000 0100000007C60322BC782114A9FCEBBEDD2DD78A7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Debiterad preliminärskatt \;

Debiterad preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto . \;

 \;

Underskott av slutlig skatt \; \;

Inbetalning av kvarskatt \;ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller ju ridiska personer med räkenskapsår som slutade: \;


- 31 maj 2021 \ ;

- 30 juni 2021  \;

 \;

Mindre f öretag \;

Om \;f öretaget \;har \;ett beskattningsunderlag för moms \;< span class="NormalTextRun SCXW239543039 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text">på högst 40 miljoner kr ska:

 • moms för juli 202 2 \;vara \;bokförd på Skatteverkets konto \; om ditt företag redovisar moms varje m ånad \;

 • arbetsgivara vgifter och \;avdragen skatt för august i 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto \;

  < /li>
 • momsdeklaration för juli 2022 \;ha komm it in till Skatteverket \;om för etaget \;redo visar moms varje månad \;

 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, för augusti 2022 \;ska ha kommit in till Skatteverket. \;

Större f öretag \;

Om företaget \;har \;ett bes kattningsunderlag för moms \;som övers tiger \;40 miljoner kr ska arbetsgivarav gifter och \;avdragen skatt för augusti 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto. \; \;

 \;

Fastighetsdekla ration \;

Skatteverkets e-tjänst Fastighetsdeklara tion\, lantbruk öppnar. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084533Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \n\nFöretag som h ar sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2022 till Skatte verket om pappersblanketten används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220921 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220920 LAST-MODIFIED:20220919T090053Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001E80571D47F6D701000000000000000 010000000801D03917D849042B655A6AC405696EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - \;periodisk sammanställning - blankett \;

Företag \;som har sålt varor eller tjänster mom sfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk \;sammanställning för augusti 2022 \;t ill Skatteverket \;om \;pappersblanketten \;anvä nds. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsultern a

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084624Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \n\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2022 till Skatt everket om e-tjänsten används. \n\n \n\nStörre företag \n\nOm företag et har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr s ka: \n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket \n* moms för augusti 2021 vara bokf örd på Skatteverkets konto. \n\nMoms - helårsredovisning - EU-handel \ n\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 juli 2022 sk a ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsultern a\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20220927 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220926 LAST-MODIFIED:20220926T105121Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000047DA253C47F6D701000000000000000 01000000095E10906759EF8409D019BB0C0631649 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning -  \;e-tjänst \;

Företag \;< /span>som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk \;sammanställning för augu sti 2022 \;till Skatteverket om e-tjänsten \;används. \;

 \;

Större företag \;

Om \;f öretaget \;har&nbs p\;ett beskattningsunderlag för moms \;< /span>som överstiger \;4 0 miljoner kr ska: \; \;

 • arbetsgivarde klaration\, AGI\, och momsdeklaration för augusti 2021 \;ha kommit in till Skatteverket \;
 • moms för augusti 202< span class="NormalTextRun SCXW40924192 BCX0" style="margin:0px\;user-selec t:text">1 \;vara bokförd på Skatteverke ts konto. \;

Moms - helårsredovisning - \ ;EU-handel \; \;

Företag \;som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 juli 202 2 \;ska ha lämnat momsde klarationen till Skatteverket. Har \;för etaget \;moms att betala ska den vara bet ald. \;


Källa: Sk atteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084703Z DESCRIPTION:Årsredovisning \n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsber ättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n\ nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221001 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20220930 LAST-MODIFIED:20220929T072517Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000074876B5347F6D701000000000000000 010000000D8D065BA6CDA38449C1A658B7DBE2756 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Årsredovisning \;

Årsredovisning samt< /span> \;eventuell revisionsbe rättelse för bokslut 2021-02-28 \; ska ha kommit in till Bolagsverket.< span class="EOP SCXW162245406 BCX0" data-ccp-props="{"\;201341983" \;:0\,"\;335559739"\;:160\,"\;335559740"\;:259}" style="ma rgin:0px\;user-select:text\;font-size:11pt\;line-height:18.3458px\;font-fa mily:Calibri\, Calibri_EmbeddedFont\, Calibri_MSFontService\, sans-serif">  \;


Källa: Skatteverket< /p>

Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084820Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \n\nDebiterad preliminärskatt ska v ara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n \n\nExtra skatteinbetalning \n\ nExtra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du r äknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\n\n\n- 31 juli 2022 \n\n- 31 augusti 202 2 \n\n \n\nMindre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje må nad \n\n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n\n* momsdeklaration för augusti 2021 h a kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad \n\n* arbetsgivardeklaration\, AGI\, för september 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n\nStörre företag \n\nOm företaget har ett beskatt ningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgi fter och avdragen skatt för september 2021 vara bokförd på Skatteverket s konto.\n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkons ult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221013 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221012 LAST-MODIFIED:20221011T111517Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000FE28388147F6D701000000000000000 010000000B5DED64630AA754DA147A33AD5B3A2EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Debiterad preliminärskatt \;

Debiterad  \;preliminärskatt ska vara inbetald p å Skatteverkets konto. \;

 \;

Extra skatteinbetalning& nbsp\;

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer \;än 30 000 kr. Gäller juridiska personer \;med \;räkenskapsår \;s om slutade: \;


- \;31 juli 2022 \ ;

- \;31 augusti 20 22 \;

 \;

Mindre företag \;

O m företaget \;har \;ett beskattningsunderlag för moms&n bsp\;på högst 40 miljoner kr ska:< /p>

 • < span data-contrast="auto" lang="SV-SE" class="TextRun SCXW263036770 BCX0" style="margin:0px\;user-select:text\;font-variant-ligatures:none !importan t\;font-size:11pt\;line-height:18.3458px\;font-family:Calibri\, Calibri_Em beddedFont\, Calibri_MSFontService\, sans-serif">moms för augus ti 2022 \;vara \;bokförd på Skatteverkets ko nto \;om ditt företag redovisar moms varje månad \;

 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för sep tember 2022 \ ;vara bokförd på Skatteverkets konto \;

 • momsdeklaration för augusti 2021 \;ha kommit& nbsp\;in till Skatteverket \;om ditt företag redovisar moms varje månad  \;

 • arbetsgivardeklar ation\, AGI\, för september 2022& nbsp\;ska ha kommit in till Skatteverket. \;

Större företag< span class="EOP SCXW263036770 BCX0" data-ccp-props="{"\;201341983" \;:0\,"\;335559739"\;:160\,"\;335559740"\;:259}" style="ma rgin:0px\;user-select:text\;font-size:11pt\;line-height:18.3458px\;font-fa mily:Calibri\, Calibri_EmbeddedFont\, Calibri_MSFontService\, sans-serif">  \;

Om företaget \;har ett beskattningsunderlag för moms \;< /span>som överstiger \;40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skat t för september 2021 \;vara bokförd på Skatteverkets konto.


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsul t.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T084855Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder sk a ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 och tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om pappersblanketten används. \n \nKäl la: Skatteverket\n \nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n DTEND;VALUE=DATE:20221021 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221020 LAST-MODIFIED:20221017T063502Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000EE3AEE9547F6D701000000000000000 0100000000ABC5AB45827B34EA092FC1F44BE3EB8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nDocumentEmail\n\n\n21\n\n\nfalse\nfalse< /w:IgnoreMixedContent>\nfalse\n\nSV \nX-NONE\nX-NO NE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Större företag \;

Om för etaget \;har ett beskattningsunderlag för moms \;som överstiger& nbsp\;40 miljoner kr ska:

 • arbetsgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för september \;ha kommit in till Skatteverket \;
 • moms för septembe r \;vara bokförd på Skatteverkets konto. \; \;

Moms \;- \;helårsredovisning - \;EU-handel \ ; \;

Företag \;som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 augusti 2021 \;ska ha lämnat moms deklarationen till Skatteverket. Har \;företaget \;moms att betal a ska den vara betald. \;

 \;< span style='font-size:9.0pt\;font-family:"Segoe UI"\,sans-serif'>

Källa: Skatteverket

 \;

Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085114Z DESCRIPTION:Årsredovisning \nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberä ttelse för bokslut 2022-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n \nMo ms på IOSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen.\n \nMoms på OSS\nFör etag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.\n \nKälla: Skatteverket\n \ nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n DTEND;VALUE=DATE:20221101 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221031 LAST-MODIFIED:20221017T064509Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001145EAE847F6D701000000000000000 0100000004F670B6DC28AE340851A2B747591B982 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ nMicrosoftInternetExplorer4\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Årsredovisning \;

Årsred ovisning \;samt \;eventuell revisionsberättelse för \;bokslu t 2022-03-31 ska ha kommit in till Bolagsverket. \;

 \;

Moms på IOSS

Företag anslutna till importordningen genom IOSS –\; Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen.< /o:p>

 \;

Moms på OSS

< span style='color:black\;mso-color-alt:windowtext'>Företag anslutna till importordningen genom IOSS –\; Import \;One \;Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.

 \;

< div>

Källa: Skatteverket

 \;

Srf konsult erna< /p>

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085150Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett \nSista dagen att lämna en Inkom stdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenska psår som slutade: \n \n- 31 januari 2022 \n- 28 februari 2022 \n- 31 mars 2022 \n- 30 april 2022 \n \nFastighetsdeklaration \nFastighetsdeklaration till 2023 års fastighetstaxering av alla lantbruk ska vara lämnad. \n \nKälla: Skatteverket\n \nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n DTEND;VALUE=DATE:20221102 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221101 LAST-MODIFIED:20221017T064803Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000088D0A1FE47F6D701000000000000000 0100000000110D47D4771484F8B956E92D9FE07E5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inkomstdeklaration - blankett \;

Sista dagen att lämna en \;Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskapsår som slutade:< /span>  \;

 \;

- 31 januari 2022 \;< /span>

- \;28 februari \;2022 \;

< span class=normaltextrun>- 31 mars 2022 \;

- 30 april 2022 \;

 \;

Fastighetsd eklaration \;

Fastighetsdeklaratio n till 2023 \;års fastighetstaxering av alla \;lantbruk \;ska vara lämnad. \; \;

 \;

K älla: Skatteverket

 \;

Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085240Z DESCRIPTION:Extra skatteinbetalning \n\nExtra skatteinbetalning ska vara bo kförd på Skatteverkets konto om det beräknas med kvarskatt på högst 3 0 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: \n\n\ n\n\n- 31 maj 2021 \n\n- 30 juni 2021 \n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\n Srf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221104 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221103 LAST-MODIFIED:20211222T061934Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009FA21D1C48F6D701000000000000000 0100000008904906D93B63D4EA6642B3654F840AB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Extra skatteinbetalning \;

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets kon< span class="NormalTextRun SCXW215672526 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text">to om det beräknas \;med kvarskatt p å högst \;30 000 kr. Gäller juridiska personer \;med \;räkenskapsår \;< /span>som slutade: \;


- \;31 maj 2021< span class="EOP SCXW215672526 BCX0" data-ccp-props="{"\;201341983" \;:0\,"\;335559739"\;:160\,"\;335559740"\;:259}" style="ma rgin:0px\;user-select:text\;font-size:11pt\;line-height:18.3458px\;font-fa mily:Calibri\, Calibri_EmbeddedFont\, Calibri_MSFontService\, sans-serif">  \;

- \;30 juni 2021 \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085435Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \n\nDen debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n \n\nUnderskott av slutlig skatt \n\nInbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets kon to. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskat tebesked i augusti 2022 samt juridiska personer med räkenskapsår som slu tade: \n\n \n\n- 31 juli 2022 \n\n- 31 augusti 2022 \n\n \n\nMindre föret ag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för juli-september 2022 vara bokförd på Skat teverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms \n* moms för septem ber 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad \n* arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n* momsdeklaration för juli-s eptember 2022 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremåna dersmoms \n* momsdeklaration för september 2022 ha kommit in till Skattev erket om ditt företag redovisar moms varje månad \n* arbetsgivardeklarat ion\, AGI\, för oktober 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n* \n \ n\nStörre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för mo ms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen ska tt för oktober 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\n \n\nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett \n\nOm företaget redovi sar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n* momsdeklar ationen på papper ha inkommit till Skatteverket och \n* momsen vara bokf örd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:\n* \n \n \n- 31 januari 2022\n\n- 28 februari 2022\n\n- 31 mars 2022\n\n- 30 april 2022\n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsu lt.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221115 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221114 LAST-MODIFIED:20220104T114055Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000032E5BF6048F6D701000000000000000 01000000035F57E605829534293552E08A6F33BA6 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n

\nDebiterad preliminärskatt< /span>  \;

\n
\n
\n

\nDen \;debiterade prelimi närskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\n Underskot t av slutlig skatt \;

\n
\n
\n

\nInbetalni ng av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer \;och enskilda näringsidkare \;som fick slutskattebeske d i augusti 2022 \;samt juridiska personer med räkenskapsår\n som sl utade:&n bsp\;

\n

\n&nb sp\;

\n
\n
\n

\n- 31 juli 2022 \;

\n
\n
\n

\n- 31 augusti 2022 \;

\n
\n
\ n

\n \;

\n
\n
\n

\nMindre företag \;

\n
\n
\n

\nOm företaget \;har ett beskattningsunde rlag för moms \;på högst 40 miljoner kr ska:

\n
\n
\n
  \n
 • \nmoms för juli-september 2022 \;vara \;bokförd p å Skatteverkets konto \;om ditt företag har tremånadersmoms< span class="x_x_x_x_eop"> \;
 • \nmoms för september 2022 \;vara \;bokförd på Skatteverkets k onto \;om ditt företag redovisar moms varje månad \;< /span>
 • \narbetsgivaravgifter och \;avdragen sk att för oktober 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto \;
 • \nmomsdeklaration för juli-septe mber 2022 \;ha kommit in till Skatteverket \;om ditt \;företa g har tremånadersmoms \;
 • \n momsdeklaration för september 2022 \;ha kommit in till Skatteverket&n bsp\;om ditt företag redovisar moms varje månad \;
 • \narbetsgivardeklaration\, AGI\, för oktober 202 2 \;ska ha kommit in till Skatteverket. \;
 • < li class="x_x_x_x_paragraph" style="margin:0cm\; font-size:11pt\; font-fam ily:Calibri\,sans-serif\; background:white\; display:block">\n
  \n
\n\n
\n

\nStörre företag< span style="color:black"> \;

\n
\n\n

\nOm \;företaget \;har ett beskattningsunderlag för moms \;s om överstiger \;40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och \;avdr agen skatt för oktober 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto.< /span> \;

\n
\n
\n

\n \;

\n\n
\n

\nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - \;blankett \ ;

\n
\n
\n

\nOm företaget \;redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

\n
\n
\n
  \n\nmomsdeklarationen på papper ha inkommit till Skattev erket och \;< li class="x_x_x_x_paragraph" style="margin-right:0cm\; margin-left:0cm\; f ont-size:11pt\; font-family:Calibri\,sans-serif\; margin-top:0cm\; margin- bottom:0cm\; background:white">\nmomsen vara bokförd på Skatteverkets konto för rä kenskapsår som slutade den:
 • \n
  \n
\n

\n- 31 januari 2022

\n

\n- \;28 februari \;2022

\n

\n- 31 mars 2022

\n

\n- 30 april 2022

\n

\n
\n

\n
\n
\n
\n

Källa: Skatteverket

\n

\n \;

\n

Srf konsulterna

\n

www.srfko nsult.se

\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085557Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \n\nFöretag som h ar sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 till Skatte verket om pappersblanketten används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221122 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221121 LAST-MODIFIED:20211222T061934Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001A06A49148F6D701000000000000000 0100000001470C172BF8EBA4C9190D70F52EF4A8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning \;- blankett \;

Företa g \;som har sålt varor eller tjänster m omsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 \;ti ll Skatteverket om pappersblanketten \;an vänds. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsult erna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085634Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \n\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2022 till Skatt everket om e-tjänsten används. \n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf ko nsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221126 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221125 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000519CEAA748F6D701000000000000000 010000000995BBF6FECDA0B43B8EAB06B62DEE1EC X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk \;sammanställning - \;e-tjänst \;

Företag \;som ha r sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i a ndra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställn ing för oktober 2022 \;till Skatteverket om e-tjänsten  \;används.&nb sp\;

< span class="NormalTextRun SCXW208333791 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text"> \;

Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.sr fkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085732Z DESCRIPTION:Större företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska:\n\n* arbetsgivardeklaration \, AGI\, och momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skattever ket \n* moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\n Moms - helårsredovisning - EU-handel \n\nFöretag som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 september 2022 ska ha lämnat momsdeklaratione n till Skatteverket. Har företaget moms att betala ska den vara betald. \ n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221129 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221128 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000092BF1CCA48F6D701000000000000000 010000000C650E25FDF6CD84CBBB6BEBA1AFB5AE7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Större företag \;

Om företaget< /span> \;har ett beskattningsund erlag för moms \;som överstiger< span class="NormalTextRun SCXW96877290 BCX0" style="margin:0px\;user-selec t:text"> \;40 miljoner kr ska:

 • arbet sgivardeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för oktober 2022 \;ha kommit in till Skatteverket \;
 • moms för oktober 202 1 \;vara bokförd på Ska tteverkets konto. \;

Moms - helårsredovisning - \; EU-handel \; \;

Företag \ ;som redovisar moms per helår och hade bokslut 30 september 2022 \;ska ha l ämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har \; företaget \;moms att betala ska den vara betald. \;


Källa: Skatteverket


Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085832Z DESCRIPTION:IOSS-deklaration \n\nFöretag anslutna till importordningen gen om IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \n\ n \n\nMoms på IOSS \n\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen. \n\n \n\nÅrsredovisning \n\nÅrsredovisning samt eventuell revisionsberä ttelse för bokslut 2022-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket. \n\n \n \nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221201 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221130 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E9B02BEE48F6D701000000000000000 0100000009BA430F5DE316F4BA70D2F6E92A2E66D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

IOSS-deklaration \;

Företag anslutna  \;till importordningen genom IOSS – I mport \; One \;Stop Shop \;ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \;

 \;

Moms på IOSS  \;

Företag anslutna till importordningen genom IO SS – Import \;One \;Stop Shop ska ha betalat m omsen enligt IOSS-deklarationen. \;

< span data-contrast="none" lang="SV-SE" class="TextRun SCXW250270595 BCX0" style="margin:0px\;user-select:text\;font-variant-ligatures:none !importan t\;color:rgb(255\, 0\, 0)\;font-size:11pt\;line-height:18.3458px\;font-fam ily:Calibri\, Calibri_EmbeddedFont\, Calibri_MSFontService\, sans-serif">< span class="NormalTextRun SCXW250270595 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text"> \;

Årsredovisning \;

Årsredovisnin g samt \;eventuell revisionsberättelse för bokslut 2022-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket. \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T085937Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - e-tjänst \n\nSista dagen att lämna Inkom stdeklaration 2\, 3 och 4 elektroniskt för juridiska personer med räkens kapsår som slutade: \n\n\n\n\n- 31 januari 2022 \n\n- 28 februari 2022 \n \n- 31 mars 2022 \n\n- 30 april 2022 \n\n \n\nPreliminär inkomstdeklarati on \n\nSenast denna dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in ti ll Skatteverket avseende beskattningsåret 2022 för bland annat fysiska p ersoner och enskilda näringsidkare. \n\n\n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nS rf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221202 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221201 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001664D11449F6D701000000000000000 0100000009E453062DC679443B8799838D2E1BA6B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Inkomstdeklaration - \;e-tjän st \;

Sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2\, 3 och 4 \;elektroniskt för juridiska p ersoner med \;räkenskapsår som slutade: \;


- 31 januari 202< span class="NormalTextRun SCXW248841856 BCX0" style="margin:0px\;user-sele ct:text">2 \;

- \;28 februari \;2022 \;

- 31 mars 2022 \;

- \;30 april 2022 \;

 \;

Preliminär inkomstdeklaration \;

Senast den na dag ska preliminär inkomstdeklaration ha kommit in till Skatteverket avseende \;beskattnings året 2022 \; för \;bland annat \;fysiska personer och enskilda näri ngsidkare. \;

< br>

< span style="font-size:11pt\;font-family:Calibri\,sans-serif\;color:#000000 \;font-weight:400">Källa: Skatteverket


S rf konsulterna

www.srfkon sult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T090141Z DESCRIPTION:Debiterad preliminärskatt \n\nDen debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skatteverkets konto. \n\n \n\nMindre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:\n\n* moms för oktober 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om företaget redovisar moms varje månad \n* arbetsgivaravgifter och avdr agen skatt för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto \n\n* momsdeklaration för oktober 2022 ha kommit in till Skatteverket om föret aget redovisar moms varje månad \n\n* arbetsgivardeklarationen\, AGI\, f ör november 2022 ska ha kommit in till Skatteverket. \n\nStörre företag \n\nOm företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 20 22 vara bokförd på Skatteverkets konto. \n\n \n\nMoms - helårsredovisni ng\, ingen EU-handel - e-tjänst \n\nOm företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:\n\n* momsdeklarationen vara läm nad i Skatteverkets e-tjänst och \n* momsen vara bokförd på Skatteverke ts konto för räkenskapsår som slutade den: \n\n* \n \n\n* - 31 januari 2022 \n\n* - 28 februari 2022 \n\n* - 31 mars 2022 \n\n* - 30 april 2022 \ n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221213 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221212 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000DE039A5E49F6D701000000000000000 010000000B27AD3A8D7709E41999055DD71CDC6A0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n

\nDebiterad\n preliminärskatt \;

\n
\n
\n

\nD en\n debiterade preliminärskatt ska vara inbetald på Skattever kets konto. \;

\n
\n
\n

\n  \;

\n
\n
\n

\nMindre\n företa g \;

\n
\n
\n

\nOm\n företaget \;har e< span class="x_x_NormalTextRun x_x_SCXW45572448 x_x_BCX0" style="margin:0px ">tt\n beskattningsunderlag för moms \; på högst 40 miljoner kr\n ska:

\n
\n< div class="x_x_OutlineElement x_x_Ltr x_x_SCXW45572448 x_x_BCX0" style="ma rgin:0px\; clear:both\; font-family:"\;Segoe UI"\;\,"\;Segoe U I Web"\;\,Arial\,Verdana\,sans-serif\; font-size:12px\; text-align:sta rt\; background-color:rgb(255\,255\,255)">\n

\n

\n
  \n
 • moms\n för oktober 2021< span> \;vara \;bokförd\n på Skatte verkets konto \;om företag et \;redovisar\n moms varje månad \;
 • \n

  \n arbetsgivaravgifter\n och avdragen skatt för \;november 2022 \;vara\n bokförd på Skatteverkets konto \;

  \n
 • \n

  \nmomsdeklaration\n för oktober 2022 \;ha\n kommit in till Skatteverket \;om företaget \;redovisar\n moms varje månad \;

  \n
 • \n

  \narbetsgivardeklarationen\,\n AGI\, för november 2022 \;ska ha kommit in till Skatteverket. \;

  \n
\n

\n
\n
\n

\nStörre\n företag \;

\n
\ n
\n

\nO m\n företaget \;har ett\n beskattningsunderlag för moms \;som överstige r \;40 miljoner kr\n ska arbetsgivara vgifter och avdragen skatt för november 202 2 \;vara\n bokförd på Skatteverkets konto. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMoms\n - helårsredo visning\, ingen EU-handel - e-tjänst \;

\n
\n
\n

\nOm\n företa get \;redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

\n
\n
\n

\n

\n
  \n
 • momsdeklarationen\n vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och \;
 • \n

  \nmomsen\n vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den: \;

  \n
 • \n

  \n
  \n

  \n
 • \n

  \n-\n 31 januari 202 2 \;

  \n
 • \n

  \n- \;28\n februari \;2022& nbsp\;

  \n
 • \n

  \n-\n 31 mars 2022 \;

  \n
 • \n< p class="x_x_Paragraph x_x_SCXW45572448 x_x_BCX0" style="margin:0px\; font -weight:normal\; font-kerning:none\; color:windowtext\; text-align:left">\ n-\n 30 april 2022 \;

  \n
\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n< /div>\n
\n
\n\n

Källa: Skatteverket

\ n
\n

Srf konsulterna

\n

www.srf konsult.se

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T090222Z DESCRIPTION:Inkomstdeklaration - blankett \n\nSista dagen att lämna Inkoms tdeklaration 2\, 3 och 4 på papper för juridiska personer med räkenskap sår som slutade: \n\n\n\n\n- 31 maj 2022 \n\n- 30 juni 2022 \n\n\n\n\nK älla: Skatteverket\n\n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221216 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221215 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000006278EF7649F6D701000000000000000 0100000002B223523F0101F4985353A9026B2AA81 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n

\nInkomstdeklaration\n - blankett \;

\n
\n
\n

\nSista\n dagen att lämna \;I nkomstdeklaration 2\, 3 och 4 på papper \;för juri diska personer\n med \;räkenskapsår som sluta de: \;

\n

\n< span class="x_EOP x_SCXW107011554 x_BCX0" style="margin:0px\; font-size:11 pt\; line-height:18.3458px\; font-family:Calibri\,Calibri_EmbeddedFont\,Ca libri_MSFontService\,sans-serif">
\n

\n
\n
\n

\n-\n 31 maj 2022 \;

\n
\n
\n

\n-\n 30 juni 2022&nbs p\; \;

\n

\n
\n

\n
\n
\n
\n\n

Källa: Skatteverket

\n
\n

Srf konsult erna

\n

www.srfkonsult.se

\n
\n\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T090259Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - blankett \n\nFöretag som h ar sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skatt everket om pappersblankett används. \n\n\nKälla: Skatteverket\n\n\nSrf k onsulterna\n\nwww.srfkonsult.se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221221 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221220 LAST-MODIFIED:20211222T061933Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000073E90F8D49F6D701000000000000000 0100000006DFC579B382D5844904135458114461D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Moms - periodisk sammanställning - blankett \;

Företag \;som h ar sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i< span> \;andra EU-länder ska ha skickat in per iodisk sammanställning för november 20 21 \;till Skatteverket om pappersblankett \;används. \;


Källa : Skatteverket


Srf konsulterna

< a href="http://www.srfkonsult.se/">www.srfkonsult.se

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211221T090359Z DESCRIPTION:Moms - periodisk sammanställning - e-tjänst \n\nFöretag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021 till Skat teverket om e-tjänsten används. \n\n \n\nMoms - helårsredovisning - EU- handel \n\nDu som redovisar moms per helår och hade bokslut 31 oktober 2 021 ska ha lämnat momsdeklarationen till Skatteverket. Har du moms att be tala ska den vara betald. \n\n \n\nMoms - helårsredovisning\, ingen EU-ha ndel - blankett \n\nOm ditt företag redovisar moms en gång per år och i nte bedriver EU-handel ska:\n\n* momsdeklarationen på papper ha inkommit till Skatteverket och \n* momsen vara bokförd på Skatteverkets konto fö r räkenskapsår som slutade den:\n* \n \n\n- 31 maj 2022\n\n- 30 juni 202 2\n\n\n\n\nStörre företag \n\nOm ditt företag har ett beskattningsunder lag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: \n\n* arbetsgivardeklara tion\, AGI\, och momsdeklaration för november 2022 ha kommit in till Skat teverket \n* moms för november 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto . \n\n \n\nKälla: Skatteverket\n\n \n\nSrf konsulterna\n\nwww.srfkonsult. se \n\n DTEND;VALUE=DATE:20221228 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221227 LAST-MODIFIED:20220104T112900Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000009990D2B049F6D701000000000000000 010000000CBA560618E524F4E86BAEEE8C1D3D400 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
< /div>\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

\nMoms - \;periodisk sammanställning \;- \;e- tjänst \;

\n
\n
\n

\nFöretag \;so m har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra \;EU -länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för november 2021&n bsp\;till Skatteverket om e-tjänsten \;används. \;

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMom s \;- \;helårsredovisning - \;EU-handel \; \;

\n
\n
\n

\nDu som redovisar moms per helår och ha de bokslut 31 oktober 2021 \;ska ha lämnat momsdeklarationen till Ska tteverket. Har du moms att betala ska den vara betald. \;< /span>

\n
\n
\n

\n \;

\n
\n
\n

\nMo ms - helårsredovisning\, ingen EU-handel - blankett \;

\n
\n
\n

\nOm ditt företag \;redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska:

\n< /div>\n
\n
  \n
 • \nmomsdeklarationen på papper ha inkommit till Skattev erket och \;
 • \nmomsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den:
 • \n
  \n
\n

\n- 31 maj 2022

\n

\n- 30 juni 2022

\n

\n
\n

\n
\n

\nStörre företag \;

\n
\n
\n

\nOm ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms \;som öve rstiger \;40 miljoner \;kr \;ska: \;

\n
\n
\n
  \n
 • \narbetsgiva rdeklaration\, AGI\, och momsdeklaration för november 2022 \;ha kommi t in till Skatteverket \;
 • \ nmoms för n ovember 2022 \;vara bokförd på Skatteverkets konto. \;
\n

\n \;

\n
\n
\n

Källa: Skatteverket

\n

\n \;

\n

Srf konsulterna

\n

www.srfkonsult.se

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221017T064810Z DESCRIPTION:Kom ihåg!\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One Stop Shop ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \n \nMoms p å OSS\nFöretag anslutna till importordningen genom IOSS – Import One S top Shop ska ha betalat momsen enligt IOSS-deklarationen.\n \nKälla: Skat teverket\n \nSrf konsulterna\nwww.srfkonsult.se \n \n DTEND;VALUE=DATE:20230101 DTSTAMP:20221017T065110Z DTSTART;VALUE=DATE:20221231 LAST-MODIFIED:20221017T064959Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Kom ihåg! TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005069962F05E2D801000000000000000 01000000091FB9BF12C8C134490BA0DE21E521E19 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\nClean\nDocumentEmail\n \n\n21\n\n\n\nfalse\nfalse\nfalse\n\nSV\nX-NONE\nX-NONE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMicrosoftInternetExplorer4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kom ih åg!

Företag anslutna \;till importordningen g enom IOSS –\; Import \;One \;Stop S hop \;ska ha skickat in IOSS-deklarationen. \;

 \;

Moms på OSS

F öretag anslutna till importordningen genom IOSS –\; Import \;One \;Stop Shop ska ha betalat momsen enligt IO SS-deklarationen.

&n bsp\;

Käl la: Skatteverket

 \;

Srf konsulterna

www.srfkonsult.se

 \;< /o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT900M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR