AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Proposition 2016/17:58, Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (AGI), är ett framarbetat förslag som innebär att det nuvarande systemet med årliga kontrolluppgifter ersätts av en utökad arbetsgivardeklaration. Det finns undantag då kontrolluppgifter lämnas. Det är även så att antalet uppgifter som Skatteverket samlar in kommer att minska, bland annat försvinner vissa uppgiftskrav kring tjänstebil.

Se vad det nya förslaget innebär i Srf konsulternas informationsfilm


Rapportering under januari

AGI kommer att träda i kraft för de allra flesta företag 1 januari 2019. Det innebär att det under januari ska göras två rapportering, kontrolluppgifter för 2018 och AGI för januari 2019.

Vilka företag omfattas av förslaget?

AGI kommer först att införas för företag med fler än 15 anställda i branscher som omfattas av personalliggare. För dessa företag börjar rapporteringen gälla från juli 2018, men för de allra flesta blir det aktuellt från januari 2019. I det ursprungliga förslaget skulle AGI träda i kraft 1 januari 2018, men bland annat togs det fasta på invändningen i Srf konsulternas remissvar. Srf konsulterna tog fram remissvaret med Srf Lönsam och där framhölls ”att det krävs att de nya reglerna beslutas i så god tid att nödvändiga programändringar kan genomföras och att kunderna eller arbetsgivarna hinner informeras och utbildas inför det nya sättet att redovisa”.


Arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas in på samma sätt som arbetsgivardeklarationen görs idag. Rapporteringen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 månaden efter att lönen har betalats ut.

Men vad händer med kontrolluppgiften till den anställde?

Den kontrolluppgift som arbetsgivaren brukar skicka till den anställde behöver inte skickas ut. Istället så anses lönespecen visa tillräcklig information för att tillgodose uppgiftskraven på rapportering från arbetsgivaren till den anställde. Uppgifterna för arbetsgivardeklaration är redan idag en summering av de individuella underlagen.


Minskad administration

 Syftet med rapporteringen är:

  • Minska administration för arbetsgivare
  • Minska uppgiftslämnande till myndigheter
  • Anställd tillgång direkt till uppgifterna
  • Minska osund konkurrens

Hur kan det bli mindre administration när det blir fler uppgifter som ska med i arbetsgivardeklarationen?

För att ett stort arbetsmoment kommer att utgå, kontrolluppgiftshanteringen. Dessutom så kommer lönearbetet kunna fördelas bättre under hela året istället för att det blir höga arbetstoppar när det finns som minst resurser att tillgå. För det är klart, om många behöver hjälp med samma sak vid samma tillfälle så kan det bli resursbrist och kostsamt.


Läs mer om förslaget kring Arbetsgivardeklaration på individnivå:

konsulten-nr-6-2016-5-300x279

Tidningen Konsulten – LÖN ARBETSGIVARDEKLARATION: AGI på gång
För många börjar snart nedräkningen i att hantera kontrolluppgifter. Det som är så nära identifierat med löneprocessen och ett stort fokusområde under ett verksamhetsår kommer kanske inte längre att behövas.
Läs hela artikeln på tidningenkonsulten.se

 

 

Läs propositionen på www.regeringen.se

www.srfkonsult.se/remiss

 

 
22
jan
22 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2017 och sista kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera