AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 juli i år 2018 skedde första steget i införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå. De företag med minst 15 anställda och som ingår i branscher med krav på personalliggare är de som under detta år kommer att rapportera både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter.

Från och med 1 januari 2019 kommer alla företag att rapportera sina anställda och kontrolluppgiften kommer inte längre att skickas in för de anställdas lön till Skatteverket.

Se Skatteverkets film ”Är du redo för arbetsgivardeklaration på individnivå?”

 


Rapportering under januari 2019

AGI kommer att träda i kraft för de allra flesta företag 1 januari 2019. Det innebär att det under januari 2019 ska göras två rapporteringar, kontrolluppgifter för 2018 och AGI för januari 2019.

Läs även Skatteverkets rättsliga vägledning för företag som ska redovisa från den 1 juli 2018 


Arbetsgivardeklaration

Hur ska arbetsgivardeklarationen rapporteras?

Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnas in på samma sätt som arbetsgivardeklarationen görs idag. Rapporteringen ska vara inne hos Skatteverket senast den 12 månaden efter att lönen har betalats ut. Arbetsgivaren rapporterar via Skatteverkets Mina Sidor.

Men vad händer med kontrolluppgiften till den anställde?

Kontrolluppgifter som arbetsgivaren brukar skicka till den anställde behöver inte skickas ut när AGI har införts. Istället så anses lönespecen visa tillräcklig information för att tillgodose uppgiftskraven på rapportering från arbetsgivaren till den anställde. Uppgifterna för arbetsgivardeklaration är redan idag en summering av de individuella underlagen. Den anställde kommer att ha tillgång till de uppgifter som arbetsgivaren har skickat in via Skatteverkets Mina Sidor.

Srf Lönegrupp håller på att ta fram en standardlönespec där uppgifterna motsvarar begreppen som den anställde möter på Mina Sidor.

Hur ska felaktiga utbetalningar hanteras?

Rättelser hanteras på samma sätt som tidigare. Om det i en månad blir fel på en utbetald lön så är det fortfarande möjligt att justera arbetsgivardeklarationen fram till den 12 när den ska vara inrapporterad till Skatteverket. Sedan är det inte alltid så att det går att justera innevarande månad. Skatteverket har tagit fram en rättslig vägledning för rättningar. 

Är lönesystemleverantörerna förberedda?

Skatteverket har haft många dialogmöten med Srf Lönsam sedan november 2016 och även allmänna informationsträffar kontinuerligt. Lönesystemleverantörerna har haft bra förutsättningar för att kunna säkerställa införandet, men kontakta gärna din lönesystemleverantör för att se att ni ligger i fas.

 


Minskad administration

 Syftet med rapporteringen är:

  • Minska administration för arbetsgivare
  • Minska uppgiftslämnande till myndigheter
  • Anställd tillgång direkt till uppgifterna
  • Minska osund konkurrens

Hur kan det bli mindre administration när det blir fler uppgifter som ska med i arbetsgivardeklarationen?

För att ett stort arbetsmoment kommer att utgå, kontrolluppgiftshanteringen. Dessutom så kommer lönearbetet kunna fördelas bättre under hela året istället för att det blir höga arbetstoppar när det finns som minst resurser att tillgå. För det är klart, om många behöver hjälp med samma sak vid samma tillfälle så kan det bli resursbrist och kostsamt.

Vad behöver göras inför införandet?

Det gäller redan nu att få fram bra rutiner kring löneprocessen. Det kommer att krävas är att rapporteringen är korrekt från början och blir nu ännu viktigare att stämma av inför varje utbetalning. Det blir viktigt att hela kedjan från upplägg av anställda till attestering och utbetalning säkerställs. Orsaken till nödvändig korrigering av löneuppgifter kan vara bristande rutiner och avsaknad av avstämningar,  men det finns givetvis fall där detta inte har varit möjligt att stävja, och där en hantering krävs i efterhand. För detta behövs det också upprättas


Mer om förslaget kring Arbetsgivardeklaration på individnivå:

 

Se vad det nya förslaget innebär i Srf konsulternas informationsfilm 

 

Här finns även ett bildspel för en inblick i AGI

 

konsulten-nr-6-2016-5-300x279

Tidningen Konsulten – LÖN ARBETSGIVARDEKLARATION: AGI på gång
För många börjar snart nedräkningen i att hantera kontrolluppgifter. Det som är så nära identifierat med löneprocessen och ett stort fokusområde under ett verksamhetsår kommer kanske inte längre att behövas.
Läs hela artikeln på tidningenkonsulten.se

 

 

Srf konsulterna tog tillsammans med Srf Lönsam fram ett remissvar på den promemoria som var ute på remiss.

www.srfkonsult.se/remiss

Till grund för den nya lagen ligger Proposition 2016/17:58, Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (AGI), är ett framarbetat förslag som innebär att det nuvarande systemet med årliga kontrolluppgifter ersätts av en utökad arbetsgivardeklaration. Det finns undantag då kontrolluppgifter lämnas. Det är även så att antalet uppgifter som Skatteverket samlar in kommer att minska, bland annat försvinner vissa uppgiftskrav kring tjänstebil.

Läs propositionen på www.regeringen.se

Du kan alltid skicka frågor till Skatteverket; agi@skatteverket.se och det finns en särskild plats på Skatteverkets webbplats för AGI

 

 
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender