Ansökan/förfrågan

För att bli Auktoriserad Lönekonsult krävs en validerad ansökan som Auktorisationsrådet godkänt, en digital examen och att du medverkar på en Auktorisationsdag.

Första steget mot att bli Auktoriserad Lönekonsult är att skicka in en ansökan. När ansökan har kommit till Srf lön påbörjas en ansökningsprocess i flera led. Du får ett bekräftelsemejl när din ansökan är mottagen. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in.

Först kommer handlingarna att valideras. Varje ansökan hanteras individuellt och bedöms utifrån uppgiven information.

Ansökan bör innehålla uppgifter om gymnasial (eller motsvarande), eftergymnasiala utbildningar (bifoga betygskopior) och de kurser som du har gått inom löneområdet.

Vid ansökan är alla kurser inom löneområdet av intresse:

 • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inklusive något av marknadens vanliga lönesystem
 • Anställningsformer och kollektivavtal
 • Arbetsrätt (inklusive sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter)
 • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
 • Personalskatter och grund för sociala avgifter
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Grundläggande förmånsrätt
 • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
 • Kollektivavtalskurs
 • Semesterårsskifte
 • Årsskifte med kontrolluppgifter
 • FORA
 • Lönerevision
 • Retrokörning

I bedömningen av ansökan kontrolleras även i vilken omfattning som du har arbetat inom löneområdet (antal år, kollektivavtalserfarenhet, antal löner, vilka roller), som kan styrka lönekompetensen.

Till ansökan ska du även ge tre referenspersoner med kontaktuppgifter. De ska kunna styrka din kompetens och erfarenhet inom löneområdet. Det kan vara en chef, kollega, kundkontakt, en annan Auktoriserad Lönekonsult eller en Auktoriserad Redovisningskonsult. Kontakt med referenspersonerna tas först efter att din examen är genomförd och godkänd och de får då svara på frågor utifrån ett standardformulär.

När ansökan är validerad kommer den att behandlas i Srf löns auktorisationsråd. Auktorisationsrådet meddelar sitt beslut till dig via mejl.

Srf auktorisationsråd Lön

Hur lång tid detta tar är individuellt och eftersom förfarandet är så pass nytt kan det komma att ta lite längre tid. Det är viktigt att arbetet görs grundligt och att beslut tas på rätt grunder.

Endast de personer som ska validera och utvärdera ansökan har tillgång till uppgifterna, vilket innebär anställda hos Srf konsulterna och auktorisationsrådet. Samtliga inblandande har tystnadsplikt och lyder under påskrivna sekretessavtal. Uppgifter om huruvida en ansökan godtas eller inte omfattas av denna sekretess.

Ansök om att bli Auktoriserad Lönekonsult

Ansökan om Srf Studerandemedlemskap

 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender