Antagningskrav

Du kan ansöka om att bli Srf Auktoriserad Lönekonsult om du antingen uppfyller gällande teoretiska kunskapskrav samt har tre års praktisk erfarenhet i yrket eller har minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet.

För att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult ska du uppfylla ett av två kriterier:

 1. minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet
 2. examen från validerad YH-utbildning (omfattande minst 300 yhp) eller motsvarande och tre års yrkeserfarenhet inom löneområdet

De områden som du förväntas behärska för att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult är:

 • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inklusive något av marknadens vanliga lönesystem
 • Anställningsformer och kollektivavtal
 • Arbetsrättsliga lagar som direkt får tillämpning i löneberedningen så som t ex lagstiftning gällande sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter
 • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
 • Personalskatter och grund för sociala avgifter
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Grundläggande förmånsrätt
 • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
 • Grundläggande förståelse och tolkning av kollektivavtal

Om du har tre års yrkeserfarenhet och en examen från en validerad yrkeshögskola eller kvalificerad yrkesutbildning inom lön uppfyller du kraven för Auktoriserad Lönekonsult. Vidare krävs att utbildningens omfattning uppgick till minst 300 yrkeshögskolepoäng (yhp)* alternativt 90 Högskolepoäng (hp) eller motsvarande inom nedanstående kompetensområden.

Kompetensområden för validerad utbildning

 • Lönehantering 60 yhp
 • Lönesystem 20 yhp*
 • Arbetsrätt 30 yhp
 • Personalekonomi och personalredovisning 30 yhp*
 • Personalarbetets innehåll och processer 30 yhp
 • Pensioner och försäkringar 10 yhp*
 • Förmånsrätt 10 yhp*
 • Resereglementen 10 yhp*
 • Valfria relevanta ämnen 100 yhp

Exempel på valfria relevanta ämnen:

Lönehantering, Arbetsrätt, Förmånsrätt, Pensioner och försäkringar, Personalredovisning, Personalekonomi, Personalarbetets innehåll och processer, Fackengelska inom löneområdet, Systemförvaltning, Kommunikation och information, Konsultativt arbetssätt

Srf Utbildning erbjuder kurser inom de flesta av dessa områden. Se vårt utbud av lönekurser


Behöver du komplettera din utbildning och praktik?

Är du osäker på om din utbildning räcker eller om du har tillräckligt med praktisk erfarenhet så kan du med fördel skicka in en validering till oss. Vi återkommer med besked om vad du behöver komplettera eller om din utbildning och praktik räcker.

Innan du börjar fylla i din ansökan om validering – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska erfarenhet.

Validering av utbildning och praktik


Uppfyller du gällande antagningskrav?

Om du uppfyller gällande antagningskrav för auktorisation kan du ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult och medlem i Srf konsulternas förbund. Aktivt medlemskap i förbundet kan erhållas av den som uppfyller kraven i Srf konsulternas stadgar §6 inträdeskrav.

Ansök om att bli Auktoriserad Lönekonsult

 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender