Auktorisationsexamen Lön, Förberedelsekurs och Auktorisationsdag

För att få titeln Auktoriserad Lönekonsult behöver du först ansöka om auktorisation och medlemskap hos Srf konsulterna. När din ansökan har validerats och blivit godkänd så väntar en Lönekonsultexamen och, efter godkänt resultat, en Auktorisationsdag.

Auktorisationsexamen i kombination med Auktorisationsdagen säkerställer att du uppfyller kompetenskraven och att du vet vad det medför att vara Auktoriserad Lönekonsult. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen och genomförd Auktorisationsdag får du ditt certifikat som Auktoriserad Lönekonsult.

För att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult och medlem i Srf konsulterna behöver du uppfylla gällande teori- och praktikkrav i antagningskraven.

Läs om gällande antagningskrav

Auktorisationsexamen Lön

Den digitala examen består av tre delar: snabbvalsfrågor (med ett eller flera korrekta svarsalternativ), kortsvarsfrågor med beräkningar och en sista del som består av utredande och analyserande frågor. Frågorna motsvarar de områden som referenspersonerna har styrkt under valideringen och detta är ytterligare en nivå för att säkerställa kompetensen. Anmälan till Auktorisationsexamen gör du själv efter att ansökan om auktorisation och medlemskap blivit godkänd.

Här kan du se exempel på frågor som kan komma i auktorisationsexamen

Givetvis varierar inriktning och kompetens hos alla som ska göra auktorisationsexamen, och framförallt kring vilka kollektivavtal man har erfarenhet av.  Det är därför inte i huvudsak kollektivavtalsgrundande frågor utan frågorna utgår från lagkrav eller motsvarande inom områdena lönehantering, arbetsrätt, skatt, förmåner och ekonomi. I de fall frågorna är kopplade till kollektivavtal så finns den information som krävs tillgänglig vid examenstillfället. Frågorna väljs slumpvis ur en stor frågedatabas och det gör att varje person får ett unikt urval av frågor. Resultatet av den digitala examen presenteras som godkänt eller inte godkänt, med återkoppling på andel rätt på respektive examensdel, inte återkoppling på rätt eller fel svar på de enskilda frågorna.

Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Lön

En bra förberedelse för dig som ska genomföra Auktorisationsexamen Lön. Vi går igenom exempel på frågeställningar, ämnesområden och övriga praktiska frågor kring Digital Examen.

Läs mer och boka Förberedelsekurs

Auktorisationsdag

Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa kollegor i branschen och skapa nätverk. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen.

ANMÄLAN för dig som är klar för auktorisation:

Du meddelas via mejl när din ansökan har blivit godkänd, därefter är nästa steg auktorisationsexamen och Auktorisationsdag.

Frågor om anmälningsförfarande kontakta Helena Ledensjö
helena.ledensjo@srfkonsult.se eller 010-483 80 36

Digital examensperiod:

1-30 november 2019
1-29 februari 2020
1-31 maj 2020
1-30 september 2020
1-30 november 2020

Examenskostnad per person 1 500 SEK exkl. moms

Auktorisationsdag:

19 december 2019
11 mars 2020
11 juni 2020
10 december 2020

Vi arrangerar auktorisationstillfällen i Stockholm.
Auktorisationsdag per person 1 900 SEK exkl. moms

 
Gå till kalendariet Lägg till i kalender