Auktorisationsexamen Lön och Auktorisationsdag

För att få titeln Auktoriserad Lönekonsult behöver du ansöka om auktorisation och medlemskap hos Srf. När din ansökan blivit godkänd så väntar en Lönekonsultexamen och, efter godkänt resultat, Auktorisationsdag.

Din ansökan ska först valideras och godkännas av Srf Löns Auktorisationsråd.

Auktorisationsexamen i kombination med Auktorisationsdagen säkerställer att du uppfyller kompetenskraven och att du vet vad det medför att vara Auktoriserad Lönekonsult.

Auktorisationsexamen är en digital examen. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen och genomförd Auktorisationsdag får du ditt certifikat som Auktoriserad Lönekonsult.

För att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult och medlem i Srf konsulterna behöver du uppfylla gällande teori- och praktikkrav i antagningskraven.

Läs om gällande antagningskrav här

Ansök om auktorisation och medlemskap här

Auktorisationsexamen Lön

Den digitala examen består av tre delar: snabbvalsfrågor (med ett eller flera korrekta svarsalternativ), kortsvarsfrågor med beräkningar och en sista del som består av utredande och analyserande frågor. Frågorna motsvarar de områden som referenspersonerna har styrkt under valideringen och detta är ytterligare en nivå för att säkerställa kompetensen. Anmälan till Auktorisationsexamen gör du själv efter godkännande av Auktorisationsrådet. Här kan du göra ett enkelt test på frågor som kan komma i den digitala examen

Givetvis varierar inriktning och kompetens hos alla som har validerats, och framförallt kring vilka kollektivavtal man har erfarenhet av.  Det är därför inte i huvudsak kollektivavtalsgrundande frågor utan de utgår från lagkrav eller motsvarande inom områdena lönehantering, arbetsrätt, skatt, förmåner och ekonomi. I de fall frågorna är kopplade till kollektivavtal så finns den information som krävs tillgänglig vid examenstillfället. Frågorna väljs slumpvis ur en stor frågedatabas och det gör att varje person får ett unikt urval av frågor. Resultatet av den digitala examen presenteras som godkänt eller inte godkänt, med återkoppling på andel rätt på respektive examensdel, inte återkoppling på rätt eller fel svar på de enskilda frågorna.

Auktorisationsdag

Under Auktorisationsdagen fokuserar vi på vad det innebär att vara Auktoriserad Lönekonsult – rollen, trender och medlemskap i Srf konsulterna. Dagen avslutas med att certifikaten delas ut. Under dagen finns stora möjligheter att träffa kollegor i branschen och skapa nätverk. Anmälan till Auktorisationsdagen gör du själv efter godkänt resultat på Auktorisationsexamen.

 

ANMÄLAN för dig som är klar för auktorisation:

Du meddelas via mejl när din ansökan har blivit godkänd av Srf Löns Auktorisationsråd, därefter är nästa steg Digital examen och Auktorisationsdag.
För att anmäla dig till Digital examen och Auktorisationsdag när du blivit godkänd;
Logga in på Mina sidor
Välj Min kursportfölj/Pågående kurser
Under Pågående kurser hittar du kursprogrammet ”Examen Auktoriserad Lönekonsult”, klicka på kursnamnet.
Klicka på ”Starta kurs-knappen/välj aktuellt kurstillfälle/klicka på ”Fortsätt för att registrera till kurstillfälle”/klicka på ”Anmäl mig”

Bekräftelsemejl för din anmälan sänds till din e-postadress och kallelse kommer via mejl cirka 3 veckor innan kursstart.

Frågor om anmälningsförfarande kontakta Anna Tallavaara
anna.tallavaara@srfkonsult.se eller 010-483 80 31

Digital examensperiod:

1-31 maj 2018
1-30 september 2018
1-30 november 2018
Examenskostnad per person 1 500 SEK exkl. moms

Auktorisationsdag:

12 juni 2018
11 december 2018
Vi arrangerar auktorisationstillfällen i Stockholm.
Auktorisationsdag per person 1 900 SEK exkl. moms

 
17
aug
17 aug

Omsättning högst 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kr ska – debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto – arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender