Vanliga frågor och svar om att bli Auktoriserad Lönekonsult

Hur ansöker jag om att bli Auktoriserad Lönekonsult?

För att ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult hos Srf konsulterna behöver du fylla i och skicka in en ansökan. Du behöver endast ange gymnasial (eller motsvarande),  eftergymnasiala utbildningar (bifoga betygskopior) och kurser inom löneområdet. Ansökan ska styrkas med tre referenspersoner och även innehålla information om omfattningen av ditt lönearbete (vilka kollektivavtal, hur många löner, antal år inom yrket).

När du har skickat in ansökan kommer du att få en bekräftelse på mottagen ansökan. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in.
Läs mer om hur du ansöker till Auktoriserad Lönekonsult

När jag har skickat in min ansökan, vad händer då?

Dina ansökningshandlingar kommer att valideras och sedan behandlas i vårt Auktorisationsråd.
I samband med valideringen kommer vi att kontakta dina referenspersoner. Du kommer därefter att få ett skriftligt svar från Auktorisationsrådet med ett beslut och eventuella kompletteringar du behöver göra.

Hur lång tid tar det att bli Auktoriserad Lönekonsult?

Varje ansökan valideras, minst två av tre referenspersoner ska kontaktas och sedan ska ansökan godkännas i Auktorisationsrådet. Hur lång tid det tar varierar därför beroende på när vi får tag på referenspersonerna, när Auktorisationsrådet har möte, tiden för Digital Examen och för Auktorisationsdag.

När är nästa möjlighet att få sin ansökan godkänd?

Auktorisationsrådets nästa möte hittar du här

Ansökningarna ska vara validerade och klara senast en vecka innan Auktorisationsrådet för att kunna behandlas. Om ansökan hinner valideras beror framförallt på om vi får tag på dina referenspersoner.

Vem ser min ansökan?

Endast de personer som ska validera och utvärdera ansökan har tillgång till uppgifterna, vilket innebär anställda hos Srf och Auktorisationsråd. Samtliga inblandande har tystnadsplikt och lyder under påskrivna sekretessavtal. Uppgifter om huruvida en ansökan godtas eller inte omfattas av denna sekretess.

Vad händer med min ansökan, när får jag besked?

När din ansökan har kommit till Srf lön påbörjas en ansökningsprocess i flera led. Först kommer dina handlingar att valideras, sedan kommer ansökan att behandlas i Srf löns Auktorisationsråd. Hur lång tid detta tar är individuellt och eftersom förfarandet är så pass nytt kan det komma att ta lite längre tid i början. Det är viktigt att arbetet görs grundligt och att beslut tas på rätt grunder.

Vem ska jag ange som referens?

Välj personer som kan styrka din kompetens och erfarenhet inom löneområdet. Det är inte alltid så att samma person kan styrka båda delarna, därför är det viktigt att se till att de i sådana fall kompletterar varandra.

Vilka utbildningar/kurser ska jag ange?

När du ansöker är alla kurser inom löneauktorisationsområdet som du har gått av intresse, det vill säga om du har gått kurser under åren inom områdena

 • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet inklusive något av marknadens vanliga lönesystem
 • Anställningsformer och kollektivavtal
 • Arbetsrätt (inklusive sjukdom, föräldraledighet, semester och övriga ledigheter)
 • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
 • Personalskatter och grund för sociala avgifter
 • Reseräkningar och traktamenten
 • Grundläggande förmånsrätt
 • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
 • Kollektivavtalskurs
 • Semesterårsskifte
 • Årsskifte med kontrolluppgifter
 • FORA
 • Lönerevision
 • Retrokörning

Vilka Yrkeshögskolor har godkända utbildningar?

Yrkeshögskolor med löneinriktning har fått besked huruvida deras utbildning motsvarar kraven som Srf har satt upp. Kontakta din YH-skola för besked.

Är det bara Yrkeshögskolors utbildningar som gäller som grund för teori?

Nej, om du har teoretisk kompetens motsvarande YH-poäng så kan du givetvis tillgodoräkna dig annan utbildning också.

Jag har jobbat med lön innan jag påbörjade min YH-utbildning, kan jag tillgodoräkna mig den?

Ja, praktisk erfarenhet får tillgodoräknas om du skaffat dig den innan du påbörjade din YH-utbildning

Kan alla bli Auktoriserad Lönekonsult?

Auktoriserad Lönekonsult kan du bli om du uppfyller kraven som ställs och godkänns i Auktorisationsrådet. Om kvalifikationer saknas kan ansökan skickas in på nytt efter att de har uppfyllts. Det finns även andra sätt att ansluta sig till Srf lön när Auktorisation inte är ett val. Läs mer.

Om jag får avslag, vad händer då?

Om kvalifikationer saknas kan ansökan skickas in på nytt efter att de har uppfyllts. Det finns även andra sätt att ansluta sig till Srf lön när Auktorisation inte är ett val. Läs mer.

Kan jag förbereda mig inför den digitala examen?

Du kommer att få inloggningsuppgifter för att testa demoversionen av den Digitala Examen. En länk skickas ut som gör att du kommer till inloggningssidan eforum.srfkonsult.se/moodle

Vi rekommenderar att du läser Guide, Generell information och Instruktioner för att på bästa sätt förbereda dig och sedan kör igenom Demo. Du har precis samma möjligheter att leta information kring frågor som i ditt arbete, och kan fritt använda dig av webbsidor t ex skatteverket.se för att hitta svar.

Jag är Auktoriserad Redovisningskonsult och vill ansöka om att bli Auktoriserad Lönekonsult, måste jag då skicka in samtliga underlag igen?

När du ansökte till Auktoriserad Redovisningskonsult så sparades dina ansökningshandlingar, och de behöver du alltså inte skickas in igen. Det som du behöver behövs göra är att komplettera med löneutbildningar och referenspersoner som kan styrka din lönekompetens.

 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender