Fortbildning/aktualitetsutbildning

Som Auktoriserad Lönekonsult förväntas du fortbilda dig inom löneområdet och kontinuerligt delta i olika former av kompetensutveckling.

Under din certifikatsperiod så ska du fylla upp en kvot av så kallade aktualitetstimmar motsvarande 24 h. Aktualitetstimmar utges för utbildning som är validerad och bedömd av Srf konsulternas Utbildningsråd. Mer om validerade utbildningar hittar du här. Det är föreningens målsättning att successivt skärpa kraven för auktorisation.

 
22
okt
22 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender