Fortbildning

Som Auktoriserad Lönekonsult förväntas du fortbilda dig inom löneområdet och kontinuerligt delta i olika former av kompetensutveckling.

Under din certifikatsperiod så ska du fylla upp en kvot av så kallade aktualitetstimmar motsvarande 24 h. Aktualitetstimmar utges för utbildning som är validerad och bedömd av Srf konsulternas Utbildningsråd. Mer om validerade utbildningar hittar du här. Det är föreningens målsättning att successivt skärpa kraven för auktorisation.

 
28
maj
28 maj

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – momsen för april 2018 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2018 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender