Ansök eller validera

Här kan du ansöka om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult eller validera och få en bedömning av din tidigare utbildning/praktik.


Ansökan om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i Srf konsulternas förbund

Innan du börjar fylla i din ansökan – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands, arbetsintyg och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska erfarenhet. Ansöker du enligt 8-års regeln behövs inga betygskopior.

Arbetsintyg anställd: Arbetsintyget ska innehålla anställningsperiod, omfattning av arbete (heltid/deltid), arbetsuppgifter och från när du har haft eget kundansvar. Eget kundansvar avser självständigt arbete med löpande bokföring, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisningar etc. Det innebär att du som konsult är kundens huvudsakliga kontaktpunkt med byrån och ansvarig för att de arbetsuppgifter som beskrivs i uppdragsavtalet utförs i rätt tid och med bra kvalitet. Bifoga gärna ett CV där även dina eventuella tidigare anställningar framgår.

Praktiktid/branscherfarenhet på egen byrå: Driver du egen byrå ska ansökan kompletteras med en kopia på senaste årsredovisning. Har du haft samarbete med en revisor eller en Auktoriserad Redovisningskonsult kan denne intyga din erfarenhet som redovisningskonsult. På intyget ska det framkomma period för samarbete, omfattning av arbete (heltid/deltid), och hur man bedömer ditt arbete som redovisningskonsult. Bifoga gärna ett CV där även dina eventuella tidigare anställningar framgår.

Ansök om att bli Auktoriserad Redovisningskonsult


Validering inför auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund

Är du osäker på om din utbildning räcker eller om du har tillräckligt med praktisk erfarenhet så kan du med fördel skicka in en validering till oss. Vi återkommer med besked om vad du behöver komplettera eller om din utbildning och praktik räcker. Normalt hanterar vi din validering inom 7 arbetsdagar, men det kan dröja längre ifall ärendet behöver hanteras i Srf konsulternas auktorisationsråd.

Innan du börjar fylla i din ansökan om validering – se till att ha dina betygskopior som styrker din utbildning till hands och kontaktuppgifter till två referenser som kan styrka din praktiska erfarenhet.

Validering av utbildning och praktik

 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender