Examen/Förberedelsekurs

För att erhålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behöver du

 • ansöka om auktorisation och medlemskap i Srf konsulternas förbund
 • bli godkänd medlem
 • ha godkänt resultat i Auktorisationsexamen alternativt
  ha utfört och tenterat samtliga ämnen med godkänt resultat på vår auktorisationsutbildning PUB eller PLUS

Auktorisationsexamen säkerställer att du kan hantera olika kundsituationer och att din arbetsprocess följer Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Så snart du har en godkänd Auktorisationsexamen genomförd alternativt tenterat av auktorisationsutbildning PUB eller PLUS, får du ditt certifikat som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Vi rekommenderar dig att gå vår Förberedelsekurs, där frågeställningar och kundcase tas upp inför Auktorisationsexamen.
Boka din Auktorisationsexamen och Förberedelsekurs

Information om Auktorisationsexamen redovisning

En examensperiod består av två delar. Dessa utförs digitalt på angivna dagar och på valfri plats, inga resor krävs. Examensperioden utförs i turordning, med start av del 1 följt av del 2 i samma examensperiod. Det är inte möjligt att välja delar från olika examensperioder.

 • Del 1Allmänna konsultfrågor
  Kortare frågor utifrån Reko/Rex, redovisning, skatt och moms.
  Utförs digitalt angiven dag via inloggning till webbadress.
  Inloggningsuppgifter delges dig från Srf konsulterna, i tid inför examen.
  Tid för genomförande 3 timmar.
 • Del 2Praktikfall med kundcase
  Beskriver ett företags problematik inom olika områden.
  Utförs digitalt angiven dag via inloggning till webbadress.
  Inloggningsuppgifter delges dig från Srf konsulterna, i tid inför examen.
  Tid för genomförande 6 timmar.

Använd en modern och uppdaterad webbläsare
Windows: senaste versionen av Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Internet Explorer 11
Mac: senaste versionen av Google Chrome, Safari eller Firefox

Maxresultatet är 80 poäng fördelat på cirka hälften av poängen på vardera del 1 och 2. För godkänt resultat behöver du uppnå minst 60 poäng. Bedömningen av svaren görs enligt en svarsmall, men vi tar även hänsyn till alternativa svar beroende på motiveringen. Srf konsulternas utbildningsråd utser ett rättningsteam som rättar svaren.

Tillåtna hjälpmedel är Srf Redovisning, Srf Skatt och Associationsrätt, Srf Deklaration, övrig lämplig litteratur (exempelvis Rex med flera) och egna anteckningar.

Vi tillåter inga externa kontakter under provtillfället, det vill säga övrig uppkoppling mot Internet/surfande, användning av mobiltelefoner eller samtal med någon kollega.
(Uppkoppling mot Internet gäller enbart för åtkomst av prov).

Examensresultat meddelas via mejl tidigast 4 veckor efter provtillfället.

Pris för Auktorisationsexamen är 2 900 kr exklusive moms.
Om du inte uppnår godkänt resultat, behöver du göra ett nytt examensprov på den del/delar som ej godkänts. Pris för nytt examensprov är 1 800 kr exkl moms.

Utvalda delar ur Auktorisationsexamen med rättningsmall

Auktorisationsexamen 25 april 2017 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen 15 november 2016 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen 19 april 2016 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen 17 november 2015 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen 15 april 2015 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen 2 december 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar 

Auktorisationsexamen 30 september 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar 

Auktorisationsexamen 3 juni 2014 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Auktorisationsexamen november 2013 med rättningsmall – frågor i urval med svar

Information om Förberedelsekurs inför Auktorisationsexamen inkl Reko/Rex onlinekurs

Denna kurs ger en bra förberedelse till dig som ska utföra Auktorisationsexamen. Vi går igenom de böcker, case, underlag samt vad som förväntas i konsultrollen. Vi tar även upp exempel på frågeställningar och övriga praktiska frågor kring Auktorisationsexamen.
I denna kurs ingår även att utföra Reko/Rex onlinekurs. En kurs där du lär dig om svensk standard för redovisningsuppdrag. En onlinekurs kan du genomföra i din egen takt, när och var du vill. Du behöver en dator och uppkoppling till internet. Onlinekursen tar cirka sex timmar att utföra, beroende på din egen studietakt.
Onlinekursen utförs via inloggning på ”Mina sidor”/Kursportfölj/Pågående-kommande kurser https://minasidor.srfkonsult.se, kursen hamnar i din Kursportfölj inom 7 dgr från anmälningsdatum. Onlinekursen är tillgänglig för dig för utförande och repetition i 6 månader från anmälan.

Litteratur som medtages av deltagaren till kurstillfället:

 • Srf Redovisning
 • Srf Skatt och associationsrätt
 • Srf Deklaration
 • Reko-Svensk standard för redovisningstjänster
  Under hösten 2017 använder vi i första hand Reko-boken på denna kurs. Har du endast Rex boken, fungerar det att ta med den istället.

Pris för Förberedelsekursen två dagar inkl Reko/Rex onlinekurs är 3 400 kr exklusive moms.

Certifikat för Auktoriserad Redovisningskonsult

Ditt certifikat och din titel får du med automatik så snart du fått godkänt resultat i Auktorisationsexamen.

Kontakt

Allmänna frågor om Auktorisationsexamen och om anmälningsförfarande
kontakta Anna Tallavaara, anna.tallavaara@srfkonsult.se

 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera