Priser och medlemsförmåner

Avgifter medlemskap inom redovisning, Srf konsulterna

Avgiftsstruktur från och med 2019-01-01 – 2019-12-31

Avgift Belopp/år exkl moms
Medlemsavgift    650 SEK per auktoriserad (ej moms)
Auktorisationsavgift 4 250 SEK per auktoriserad
Serviceavgift anställd 1-10 1 700 SEK per anställd/sysselsatt inklusive auktoriserade
Serviceavgift anställd 11-25 1 500 SEK per anställd/sysselsatt inklusive auktoriserade
Serviceavgift anställd 26-50 1 300 SEK per anställd/sysselsatt inklusive auktoriserade
Serviceavgift anställd > 51 1 200 SEK per anställd/sysselsatt inklusive auktoriserade

Som medlem betalar du även en auktorisationsavgift och en serviceavgift.

I auktorisationsavgiften ingår:

 • En kraftfull yrkesidentitet och status genom auktorisationen
 • Srf konsulteras aktiva marknadsföring av medlemmarna
 • Kvalitetsuppföljning
 • En onlinekurs i ett högaktuellt ämne, som ger aktualitetstimmar
 • Boken Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
 • Boken Srf Redovisning
 • Srf konsulternas Ekonomifakta

I serviceavgiften ingår:

 • Kostnadsfri rådgivning inom redovisning, skatt och juridik – Srf Frågeservice
 • Rabatt på branschanpassade kurser hos Srf Utbildning
 • Branschanpassad information (Digitalt nyhetsbrev med mera)
 • Arbetsverktyg och mallar
 • e-bibliotek
 • Magasinet Konsulten (4 nummer/år)
 • Stort kontaktnät via regionala och lokala träffar
 • Rabattavtal på branschanpassad litteratur, programvaror, informationstjänster mm.
 • Förmånligt erbjudande om en branschanpassad ansvarsförsäkring, cyberförsäkring mm

Auktorisationsavgift avser alla som innehar titeln Auktoriserad Redovisningskonsult. I auktorisationsavgiften ingår kvalitetsuppföljning (värde ca 12 000 kr), en onlinekurs i ett högaktuellt ämne som ger aktualitetstimmar,  (värde 1 695 kr), litteratur, framtagning av Rex, marknadsföring med mera.

Serviceavgift (tidigare byråavgift och avgift för anställd på byrå) betalas för alla som arbetar med redovisning på kontoret. Avgiften startar på 1 700 kr per anställd och minskar kopplat till antalet anställda. Faktureringen baseras på antal anställda som finns registrerade i Srf konsulternas register och ska överensstämma med medlemsföretagets antal anställda som är verksamma inom redovisning. I serviceavgiften ingår bland annat tillgång till Srf Frågeservice, tidningar, mallar och analysverktyg, branschlitteratur via e-bibliotek, leverantörsrabatter och rabatt på hela vårt kursutbud.

Personal som registreras som ”Anställd – Srf företag” (Förmånstagare) har tillgång till alla de förmåner som Auktoriserade medlemmar har förutom böckerna Srf Redovisning och Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag i tryckt format (böckerna ingår digitalt).

Medlemsenheten

Tel: 010-483 80 00
E-post: medlem@srfkonsult.se
 
20
sep
20 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender