Priser och medlemsförmåner

Avgifter medlemskap inom redovisning, Srf konsulterna

Avgiftsstruktur från och med 2021-01-01 – 2021-12-31

Avgift Belopp/år exkl moms
Medlemsavgift    650 SEK  (ej moms)
Auktorisationsavgift 4 250 SEK
Serviceavgift 1 500 SEK
6 400 SEK per auktoriserad
Serviceavgift anställd 1-10 1 500 SEK per anställd
Serviceavgift anställd 11-25 1 300 SEK per anställd
Serviceavgift anställd 26-50 1 100 SEK per anställd
Serviceavgift anställd > 51 1 000 SEK per anställd

Som medlem betalar du förutom medlemsavgift även en auktorisationsavgift och en serviceavgift.

I auktorisationsavgiften ingår:

 • En kraftfull yrkesidentitet och status genom auktorisationen
 • Srf konsulteras aktiva marknadsföring av medlemmarna
 • Kvalitetsuppföljning
 • En onlinekurs i ett högaktuellt ämne, som ger aktualitetstimmar
 • Boken Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag
 • Boken Srf Redovisning
 • Förmånligt erbjudande om att teckna en branschanpassad försäkring via Srf konsulterna

I serviceavgiften ingår:

 • Rådgivning inom redovisning, skatt och juridik – Srf Frågeservice
 • Rabatt på branschanpassade kurser hos Srf Utbildning
 • Branschanpassad information (Digitalt nyhetsbrev med mera)
 • Arbetsverktyg och mallar
 • e-bibliotek
 • Magasinet Konsulten (4 nummer/år)
 • Stort kontaktnät via regionala och lokala träffar
 • Rabattavtal på branschanpassad litteratur, programvaror, informationstjänster mm.

Auktorisationsavgift avser alla som innehar titeln Auktoriserad Redovisningskonsult. I auktorisationsavgiften ingår kvalitetsuppföljning (värde ca 12 000 kr), en onlinekurs i ett högaktuellt ämne som ger aktualitetstimmar,  (värde 1 695 kr), litteratur, framtagning av Rex, marknadsföring med mera.

Serviceavgift betalas för alla som arbetar med redovisning på kontoret. Avgiften startar på 1 500 kr per anställd och minskar kopplat till antalet anställda. Personal som registreras som ”Anställd – Srf företag”  har tillgång till alla förmåner som ingår i Serviceavgiften.