Det är ett i historien märkligt år med många utmaningar som blottar tillkortakommanden. Pandemin är den svarta svan som inte borde kunna inträffa och just därför var vi oförberedda. Alltför många har förlorat en äldre släkting eller i en del fall en yngre och därtill har många insjuknat.

Stora och små företag kämpar för att övervintra i den delvis avstannade ekonomin. En del företag blomstrar och ser affärsmöjligheter i krisens spår men stora flertalet branscher och företag brottas med att få ihop vardagen.

Srf konsulternas medlemmar är viktiga för att hjulen inte ska stanna. Företagarna behöver råd och hjälp för att orka hålla ut, för att våga avveckla i tid eller till och med utveckla sitt företag. Myndigheterna försöker anpassa stöden så att de gagnar samhället i stort och samtidigt gör väsentlig skillnad för de som har förutsättningar att ta sig igenom denna kristid.

Vi behöver tänka om och tänka nytt. Jag vill öka utbytet mellan förbundsstyrelsen och medlemmarna. Under året har vi framgångsrikt hittat nya arbetsformer där digitala möten möjliggjort nya samarbeten på ett smidigt sätt.

Min förhoppning är att vi utvecklar kreativa nya arbetsformer så att vi bättre kan fånga upp och använda hela förbundets kompetens och nätverk. Detta i syfte att utveckla ett hållbarare näringsliv som bättre kan hantera framgångar och motgångar men även oförutsedda kriser.

Vi i styrelsen tackar alla våra medlemmar, kretsarnas styrelser, våra nämnder och kontorens medarbetare i Falun och Stockholm med vd i spetsen för en enastående arbetsinsats under 2020.

 

God Jul och Gott Nytt År!

/önskar förbundsordförande Katarina Klingspor och Srf konsulternas förbundsstyrelse