Srf Kongressdagar

Srf Kongress kommer att hållas i samband med mässan Ekonomi & Företag 27-28 september 2023. 

Mässan Ekonomi & Företag

Onsdag-torsdag 27-28 september 2023 med Srf konsulterna som huvudsponsor. Du hittar oss som vanligt i vår mässmonter och kan lyssna till våra uppskattade kostnadsfria föreläsningar på mässan. Mässan Personal & Chef genomförs parallellt med mässan Ekonomi & Företag.

Mer information kommer.

Srf Kongress

Srf konsulternas ordinarie Förbundskongress 2023 kommer att hållas onsdagen den 27 september 2023 under samma tak som mässan Ekonomi & Företag, på Kistamässan norr om Stockholm. På kongressen presenteras det gångna året där Srf Auktoriserade konsulter har rösträtt och kan vara med och påverka vilka förtroendevalda och vilka motioner som ska klubbas igenom.

Mer information kommer.