02
dec

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-04-30 ska ha kommit in till Bolagsverket.