01
nov

Fastighetsdeklaration

Fastighetsdeklaration till 2022 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.