02
nov

Fastighetsdeklaration

Fastighetsdeklaration till 2021 års fastighetstaxering av alla småhus ska vara lämnad.