12
okt

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

– moms för augusti 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsdeklaration för augusti 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivardeklaration, AGI, för september 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.