18
jan

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska
– moms för november 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklaration för november 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivardeklaration, AGI, för december 2020 ha kommit in till Skatteverket.