12
maj

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska
– moms för januari – mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag har tremånadersmoms
– moms för mars 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2021 vara bokförd på Skatteverkets konto
– momsdeklaration för januari – mars 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag har tremånadersmoms
– momsdeklaration för mars 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad
– arbetsgivardeklaration, AGI, för april 2021 ska ha kommit in till Skatteverket.

 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender