12
okt

Mindre företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska:

– moms för augusti 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad 

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2022 vara bokförd på Skatteverkets konto 

– momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad 

– arbetsgivardeklaration, AGI, för september 2022 ska ha kommit in till Skatteverket.