14
apr

Mindre företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 miljoner kr ska

– moms för februari 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars 2020 vara bokförd på Skatteverkets konto

– momsdeklaration för februari 2020 ha kommit in till Skatteverket om ditt företag redovisar moms varje månad

– arbetsgivardeklaration, AGI, för mars 2020 ska ha kommit in till Skatteverket.