19
aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om ditt företag

– har en årsomsättning på högst 1 miljon kr

– redovisar momsen en gång per år

– inte bedriver EU-handel

– lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutade den

– 30 september 2018

– 31 oktober 2018

– 30 november 2018

– 31 december 2018

vara bokförd på Skatteverkets konto

– en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.