17
aug

Moms – helårsredovisning, ingen EU-handel – e-tjänst

Om företaget redovisar moms en gång per år och inte bedriver EU-handel ska: 

– momsdeklarationen vara lämnad i Skatteverkets e-tjänst och 

– momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutade den 

– 30 september 2021 

– 31 oktober 2021 

– 30 november 2021 

– 31 december 2021